Behandeling van en kaakgewrichtsprobleemDe kiezen worden ingekort met een speciale tandheelkunde boor

De behandeling van een kaakgewrichtsprobleem is gericht op het herstellen van de tand en kies afwijkingen en het tot rust brengen of herstellen van het kaakgewricht. De tanden en kiezen worden ingekort, er worden medicijnen gegeven en als het nodig is een chiropractische behandeling.

Het kaakgewricht is de oorzaak ....

We behandelen de tanden en kiezen, maar het is veel belangrijker om de oorzaak = het kaakgewricht te behandelen. Hieronder beschrijven we de oorzaken, de gevolgen kun je bekijken bij de desbetreffende pagina's. Wat is er dan bij welk specifiek probleem te zien aan de tanden en kiezen.

 

Er zijn 4 hoofdproblemen bij een kaakgewricht aan te wijzen:

- Vitamine C tekort geeft beiderzijds pijn in de kaakgewrichten en de cavia heeft een verslapte kauwspierbeweging.

- Eenzijdige kaakgewricht belemmering of unilateral locking TMJ

  Eén van de kaakgewrichten zit op slot, die kaak draait als het ware op het punt waar de kaak op slot zit.

- Eénzijdige kaakgewricht " luxatie " of beter de ligamenten van een kaakgewricht zijn overrekt.

  De onderkaak komt scheef ten opzichte van de bovenkaak te staan.

- Tweezijdige kaakgewricht belemmering of bilateral locking TMJ. De onderkaak zit als het ware op slot.

  De onderkaak kan niet meer naar achteren worden bewogen doordat beide kaakgewrichten een probleem hebben of

  dat de ondersnijtanden voor de bovensnijtanden uitsteken en de onderkaak als het ware op slot zetten.


Voor het behandelen van tanden en kiezen zie bij deze onderwerpen. We zullen de gebitselementen inkorten en daarna krijgt de cavia pijnstillers, een anabool steroid, vitamine C, vitamine D en dwangvoeding. Sinds kort laten we ook konijnen een chiropractische behandeling ondergaan ....

Voorbeelden van cavia's die behandeld zijn  ....
Eerst cavia Spoenk die een eenzijdige afwijking aan het rechter kaakgewricht had.
Er was rechtsonder een afwijkende kies - een haak op kies - asymmetrische brug ontstaan, veroorzaakt door een zijdelingse beweging in plaats van een voor-achterwaartse beweging.


Cavia spoenk had een lichte afwijking aan het rechterkaakgewricht

Een paar weken later is cavia Spoenk hersteld.
Een paar weken later ziet het er zo uit

__________________________________________________________________________________

Hieronder cavia Boris, hier is ook een eenzijdig kaakgewrichtprobleem, maar dan een " luxatie " ....
De onderkaak wijkt uit naar linksonder, er is een scheve tandas, een scheve frontale slijtage en er is een asymmetrische aanblik van de kiezen te zien. De linker bovenkaakskiezen zijn te lang en de rechter onderkaakskiezen zijn ook te lang. We zijn de tanden en kiezen gaan behandelen en na een paar maanden zie je dat het gebit weer normaal is.

De cavia Boris is behandeld en na een paar maanden geheel genezen

__________________________________________________________________________________

Ook bij Snoezie was er een eenzijdig kaakgewrichtsprobleem = unitlateral TMJ locking ....
Er is een afwijkende stand van de tanden, onderkaak snijtanden staan te ver naar voren, er is een rechte tandas, de bovensnijtanden hebben een omgekeerde V afslijting en een asymmetrische brug over de tong rechtsonder: rechter kaakgewricht heef een probleem.


Bij cavia snoezie was er een eenzijdig kaakgewrichtsprobleem

__________________________________________________________________________________

Bij cavia Sammie is het kaakgewricht tweezijdig op slot = bilateral TMJ locking ....

De onderkaak snijtanden staan voor de bovenkaak snijtanden en zetten de onderkaak als het ware op slot achter de bovenkaak. De onderkaak kan niet meer naar achteren worden verplaatst en de onderkaak beweging is alleen nog maar een zijdelingse beweging. Hierdoor ontstaan breed gevormde kiezen. We zijn de tanden en kiezen gaan behandelen.

Er is afwijkende slijtage aan de rechter en de lniker kiezen

Een paar weken later is het weer normaal.

Na de behandeling is het een paar weken later weer normaal

Genezen ze altijd ....
Helaas genezen de cavia's niet altijd volledig. Bij sommige kaakgewrichtsproblemen zal de behandeling steeds opnieuw herhaald moeten worden (= elke 3-4-5 weken). Als tandheelkundige dierenartsen behandelen we als het ware de symptomen = de gebitsproblemen, vaak kunnen we bij de cavia gebitsproblemen een oplossing van het probleem bieden, maar ....

Zoals we al aangeven behandelen we de symptomen ....

In het geval van een vitamine C tekort behandelen we de tanden en kiezen, geven we vitamine C i.c.m. een pijnstiller en dan wordt de oorzaak aangepakt en geneest de cavia volledig.

In het geval dat er een een éénzijdige kaakgewricht " luxatie  - overrekking"  aanwezig is dan geneest dit bij de milde vorm (alleen schuine afslijting van de tanden) vaak na een aantal keren behandelen van de tanden en kiezen. Als de tandas echt schuin is dan is de kans op een volledige genezing klein en zal de cavia elke 3-4-5-6 weken behandeld dienen te worden! Het zal de stelregel zijn dat in de tussen periodes de cavia zich lekker moet voelen, als het een moeizaam leven is dan is het beter om de cavia te laten inslapen.

Als er daarentegen een éénzijdig kaakgewricht belemmering aanwezig is of als er tweezijdig kaakgewricht belemmering aanwezig is dan behandelen wij de tanden en kiezen en verwijzen de cavia daarrna door naar een dierenarts die zich toegelegd heeft op de chiropractie bij dieren. Deze dierenartsen gaan de kaakgewrichten van de cavia behandelen zodat de het kaakgewricht weer beweglijk wordt. De onderkaak kan dan weer ten opzichte van de bovenkaak weer beter bewegen.  Ze behandelen als het ware de oorzaak van het het gebitsprobleem van uw cavia .... Of het nu een eenzijdig of een tweezijdig kaakgewrichtsprobleem is.

We hebben een behandelplan doorgesproken met een aantal dierenartsen die zich op de chiropractie bij gezelschapsdieren hebben toegelegd. Indien nodig verwijzen we uw cavia naar één van deze dierenartsen. ....

Chiropractie dierenartsen die de kaakgewrichten bij de cavia behandelen

We hebben samen met deze dierenartsen de behandeling besproken en ze hebben deze gezamenlijk verder uitgewerkt. De kaakgewrichten van de cavia zijn erg klein en we verwijzen voor de chiropractische manipulatie daarvan naar de specialisten op dat gebied. Zij proberen de normale beweeglijkheid in de kaakgewrichten te herstellen en vervolgens te behouden.

De dierenartsen die samen met ons de TMJ chiropractie voor cavia's verzorgen zijn:

In Haarlem: Dierenarts Hugo Tiel van Dierendokters Haarlem

In Amersfoort: Dierenarts Robert van den Brink van ABC dierenartsen in Amersfoort

In Nijmegen: Dierenarts Eelco van de Pol van Dierenkliniek Hees in Nijmegen

 

Hieronder een voorbeeld van een cavia die we op deze manier behandeld hebben, Zenna kon niet goed de groente meer wegkrijgen. Zie film hieronder:

 

Het is gek want het gebit is niet super afwijkend. Je ziet te lange en te brede kiezen met een onvoldoende hoek. De tanden waren de week ervoor door een andere dierenarts ingekort en je kunt aan de slijtage niet met zekerheid zeggen wat de echte slijtage is geweest. De kiezen wijzen erop dat de kauwbeweging alleen zijdelings is en niet meer voor-achterwaarts zoals dat bij een cavia met een gezond gebit gaat.

Cavia Senna heeft geen super slecht gebit maar eet slecht

We hebben het gebit behandeld en daarna Zenna naar een chiropractische dierenarts gestuurd. De onderkaken zaten vast in de achterste regionen van het kaakgewricht, je kunt het vergelijken dat de ligamenten gerimpeld waren zoals in een gordijn. Deze rimpels zijn als het ware weer los gemaakt. De onderkaak kon weer glijden in het kaakgewricht. 2 weken erna is Zenna voor een 2e behandeling terug geweest.

De chiropractische dierenartsen behandelen de kaakgewrichten en kijken gelijk de gehele cavia na. Mocht er een rugprobleem zijn dan wordt dit ook gelijk behandeld. We hebben cavia's gehad die slecht konden lopen en nadat de rug met chiropractie werd behandeld konden ze in plaats van tweezijdig springen de achterpoten weer goed bewegen en het lopen ging zichtbaar beter!

Na onze gebitsbehandeling en de chiropractie kon de peterselie weer als vanouds worden weggewerkt!

 

 

Zenna is 2x behandeld en kwam daarna weer bij ons, het gebit ziet er veel beter uit en we beschouwen Zenna op dit moment bij volledig genezen.

Het gebit van Zenna ziet er na de gebitsbehandeling en 2x chiropractie veel beter uit

 

Zenna kwam na nog 2 chiropractie behandelingen voor controle bij ons, Bij de laatste chiropractischebehandeling was het kaakgewricht volledig bewegelijk zoals het zou moeten zijn. Zenna was aangekomen qua gewicht, eet goed en is levendiger dan eerst. De lengte, slijtage en vorm van de tanden en kiezen was weer goed. Zenna wordt nog 1 keer chiropractisch behandeld over 4 weken. We hebben geen gebitsfoto's gemaakt, maar wel een van het bedankje dat we kregen van een super tevreden eigenaar!

Cavia zenna is na de gebitsbehandeling en chiropractie weer genezen

 

Als tandheelkundig dierenarts zien we de chiropractie als een meerwaarde voor de behandeling van gebitsproblemen bij cavia's. We zullen niet alle cavia's kunnen genezen maar met deze extra behandeling kunnen we wel meer cavia's weer goed krijgen.

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio