Abces bij een cavia
Op deze en de volgende pagina's willen we als cavia dierenartsen van Dierenkliniek Wilhelminapark in Utrecht naar voren brengen wat onze ervaring is met abcessen aan de schedel bij een cavia. Wat is de oorzaak van een abces, hoe brengen we dit in beeld, hoe behandelen we het abces en wat is de nabehandeling van een abces bij een cavia.

Bij een cavia kan een bult in de hals of bij een kaak veroorzaakt worden door een abces.  Meestal zie je een dikte bij de onderkaak of achter de onderkaak. Ook kan een oog naar buiten gedrukt worden door een abces onder de oogbol.

Een abces bij een cavia kan in de hals zitten of onder de kaak


Oorzaken ....
Een abces kan veroorzaakt worden door:

  • Door een afgebroken tand of kies
  • Door een afwijkende tand of kieswortel
  • Door een reuskies
  • Door wondjes in het mondslijmvlies of in de huid van de kop kunnen bacteriën in de lymfknopen van de hals terecht komen er ontstaat een lymfadenitis

Gebitsinspectie met loepbril en endoscopie ....

Met behulp van een gebitsinspectie met loepbril en endoscopie gaan we bij een cavia onder verdoving na of we de oorzaak van het abces kunnen vinden. Hierbij zullen we gebruik maken van dentale röntgenfoto's.

We zullen als tandheelkundig dierenartsen in de komende pagina's beschrijven hoe we de oorzaak van een abces aan de schedel bij een cavia in beeld kunnen krijgen.

Met behulp van een gebitsinspectie met loepbril en endoscopie gaan we bij een cavia onder verdoving na of we de oorzaak van het abces kunnen vinden. Hierbij zullen we gebruik maken van dentale röntgenfoto's.

Niet alle soorten röntgenfoto's zijn even goed voor gebitsproblemen ....

Deze dentale CR7 van Durr dental met fosforplaten maakt röntgenfoto's die veel duidelijker een kies- of tandprobleem in beeld brengen dan een röntgenapparaat dat wij normaal gebruiken voor buik en borstholte röntgenfoto's: de Agfa CR15. Het detail is veel groter bij onze dentale röntgenfoto's dan bij de gewone röntgen omdat er er meer lijnen per mm lopen om detail vast te leggen.

 

Als we de oorzaak hebben gevonden dan gaan we deze behandelen ....

We zullen de behandeling bespreken van een abces aan de schedel: als we de de oorzaak van het abces hebben gevonden zal het wegnemen van deze oorzaak de allerbelangrijkste behandeling zijn.

De oorzaak een loszittende tand is getrokken
De behandeling ....
1. Oorzaak wegnemen van het abces
De behandeling is erop gericht om de oorzaak van het abces weg te nemen. De afwijkende tand of kies wordt getrokken en als dit niet kan dan kunnen we de wortel van een kieswegboren als we het abces hebben behandeld.

2. Abces zelf behandelen
Indien mogelijk wordt daarna het gehele abces weggehaald. Indien dit niet mogelijk is wordt een zo groot mogelijk gedeelte van het abces operatief verwijderd. De abcesholte wordt daarna open gehouden door het abceskapsel aan de huid te hechten, dit heet marsupialisatie.


Welke bacterie speelt een rol ....
We hebben abcessen onderzocht met een bacteriologisch onderzoek en daarna werd er gekeken voor welke antibiotica  de bacteriën gevoelig waren. Hieruit kwam dat bij kaakabcessen bij de cavia in bijna alle gevallen er sprake was van een infectie met anaerobe bacterien.

Dit heeft consequenties voor de keuze van het te gebruiken antibioticum!

Welk antibioticum moet je dan kiezen bij de cavia?
Omdat er meestal anaerobe bacteriën worden gevonden heeft dit een grote invloed op de keuze van het antibioticum !

De  vaak gebruikte antibiotica voor een cavia werken niet tegen anaerobe bacteriën!
Middelen als Sulfatrim Drops en Enrofloxoral Drops veilig voor een cavia, maar deze werken niet goed als er een abces aanwezig is.

Let op: gebruik nooit Penicilline achtige antibiotica bij een cavia - deze kunnen dodelijk zijn voor een cavia.

Wij gebruiken ....
Als caviadokters van Dierenkliniek Wilhelminapark in Utrecht gebruiken wij het middel doxycycline en dan hoog gedoseerd (2x daags 10 mg/kg LG) als antibioticum of metronidazol (2x daags 20 mg/kg LG). En om de abcesholte schoon te krijgen laten we zalf in de abcesholte inbrengen, de zalf die we gebruiken is een oogzalf met een corticosteroïd en tetracycline of een oorzalf met een corticosteroïd en gentamycine. Als de abcesholte - wond opervlakkig is gebruiken we een honingzalf. Mocht er een diepe grote holte zijn dan brengen we eerst de zalf in en vullen het gat op met tissues - wondgazen. Op deze manier is de holte opgevuld en kan er geen pus worden gevormd.

NB: als de holte opgeschoond is en de pus is verdwenen dan kan er wel als antibioticum gekozen worden voor Sulfatrim.

We adviseren om als antibioticum Doxoral Drops en als zalf in de wond Terracortrilzalf te gebruiken

Nabehandeling ....
De eigenaar moet zorgen dat het gat van de abcesholte open blijft. We laten de cavia na 1 week terugkomen en maken dan het abces nog een keer schoon in de diepte. De abcesholte wordt schoongemaakt met een scherpe lepel. Na 2 weken moet er nog een controle plaatsvinden en worden de hechtingen verwijderd.

De cavia is meestal na 3 a 4 weken geheel genezen !

 

We zullen op de oorzaken van de abcessen, de behandeling en de nabehandleing verder in gana op de komende pagina's

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

Disclaimer wat betreft de door ons hierboven genoemde diergeneesmiddelen.

NB: Er zijn bijna geen geregistreerde diergeneesmiddelen voor cavia's.
De hierboven beschreven diergeneesmiddelen zijn geregistreerd voor het gebruik bij de hond of de kat.

Indien we als behandelend dierenarts denken dat er een diergeneeskundige noodzaak aanwezig is dan mogen we via de cascades behorend bij het Diergeneesmiddelenbesluit en de Diergeneesmiddelenregeling gebruik maken van de hierboven beschreven diergeneesmiddelen bij de cavia.

Lees verder over deze cascade volgens EU model ....

Joomla SEF URLs by Artio