Abces aan de onderkaak door kiesprobleem bij een cavia ....

Er kunnen abcessen aan de onderkaakontstaan en er zijn verschillende oorzaken die we vinden aan de kiezen:

1. Een afgebroken kies

2. Een kieswortel ontsteking

3. Een reuskies die ontstoken is geraakt.

4. We kunnen geen oorzaak aan de kiezen vinden

 

Ad1: Abces aan de onderkaak door een afgebroken kies ....

Er kan een abces ontstaan door afgebroken kiezen. Er zal dan vaak een verdikking aan de onderkaak ontstaan. Ook is aan de tanden te zien dat er wat aan de hand is, de tandas was scheef, tanden waren te lang en schuin afgesleten, zie onderstaande foto's.
Aan de tanden is te zien dat er een kiesprobleem is, er is ook een brug over de tong te zien
De oorzaak van het abces, de losse kies wordt getrokken ....
Een gedeelte van de kies (zie rechter foto) zit los en wordt eruit gehaald. De andere kiezen worden kort geslepen.
Het hechten van het slijmvlies bij een cavia is erg lastig, Er is weinig ruimte en er is maar weinig slijmvlies om
goed te kunnen hechten.

Hierna wordt het abces zelf behandeld ....
Het abces kan niet in zijn geheel weggehaald worden, daarom wordt het gemarsupialiseerd. Om het gat open te houden en het abces schoon te spoelen wordt er gebruik gemaakt van een zalf. We gebruiken een antibioticum en ene pijnstillend en ontsteingsremmend middel.
Het abces wrdt geopend en behandeld.

4 weken na de behandeling, geen abces of gat in de huid meer te zien. De kies bij deze cavia is weer aangegroeid en gaf geen probleem meer.

4 weken later is er niets meer te zien, alles is genezen.

Ad2: Abces aan de onderkaak door een kieswortelontsteking met kies extractie ....

Bij de volgende cavia laten we zien dat er een abces aan de rechteronderkaak aanwezig is. Het abces drukt de onderkaak naar links en er is een verminderde kauwbeweging mogelijk met een kaakbewegingsbelemmering. Er ontstaat een omgekeerde v aan de bovenkaak door het eenzijdig op slot zetten van een kaakgewricht of unilateral TMJ locking.

Een cavia met een abces aan de onderkaak door een ontsoken kies

We gaan op zoek naar de oorzaak van het probleem met een bekinspectie onder verdoving. We zien een oorzaak voor het abces: de 4e kies is afwijkend aan het glazuuroppervlakte en bruinverkleurd. Bij het navoelen zien we dat de kies los zit en dat er pus zichtbaar is.

Een cavia met een abces aan de onderkaak door een ontstoken kies de 4e kies is afwijkend aan het glazuuroppervlakte

Op onze dentale röntgenfoto is goed te zien dat de kieswortel afwijkend is. De kies loopt in een bocht en aan de voorzijde van de kies is een opheldering te zien. De groene strepen staan aan de achterzijde van de 4e kies van de rechteronderkaak.

Een cavia met een abces aan de onderkaak door een ontsoken kies dit is op de dentale rontgenfoto goed te zien

De afwijkende kies wordt rondom los gemaakt en daarna trekken we de kies met een sterk gebogen tang. De bovenkant van de kies breekt af. Op de röntgenfoto is te zien dat er een tweedeling in deze kies zit en dat te verwachten was dat deze zou afbreken.

Met een rhinoscopy tang hebben we het tweede gedeelte kunnen trekken en is de kies volledig verwijderd met de pulpa erbij en deze kies zal niet meer aangroeien.

We trekken de 4e kies die afwijkend is.

We spoelen de lege tandkas schoon en hechten het slijmvlies. Op de controle röntgenfoto is te zien dat de kies volledig getrokken is.

Zie op de linkerfoto hieronder de voor foto en op de rechterfoto de controle foto na d ebehandeling waarbij te zien is dat de tandkas leeg is.

De afwijkende 4e kies is volledig getrokken

De abcesholte wordt met zalf en gaas tissues behandeld.

De abcesholte wordt met zalf en gaas tissues behandeld.

Ad2: Abces aan de onderkaak door een kieswortelontsteking met kieswortel wegboren....

Als de kies los zit en deze te trekken is dan zullen we dit zeker doen. Maar soms zijn d ekiezen dermate vast verankerd dat deze niet te trekken zijn. Dan kunnen we de kiezen in model slijpen en het abces van buitenaf openen en de kieswortel wegboren - deze kies zal uitgroeien en verwijnen.

Zie ons voorbeeld hieronder  ....

Let op de te lange snijtanden die op elkaar staan en scheef afgesleten zijn. Opvallend is dat er langere snijtanden aan de linkeronderkaak aanwezig zijn, de cavia heeft pijn aan die kant en zal minder stevig aan die zijde willen kauwen.

Een cavia met een abces aan de onderkaak door een ontstoken kies

Er is een afwijkingen aan de 4e kies van de linkeronderkaak te zien. De kies zit te vast en deze kunnen we niet trekken

Er is een afwijking aan de kieswortel te zien

Het abces wordt geopend en we gaan op zoek naar de kieswortel. We moeten dan vaak het fistelkanaal van het abces volgen en de onderkaak openboren om bij de kies wortel te kunnen komen. Als je dit niet doet dan zal het abces steeds terugkomen.

Op de onderste foto's is te zien dat we een injectienaald gebruiken om te zien waar we het bot moeten openen.

We maken het abces open en gaan de kieswortel opzoeken

 

We hebben deel van de kieswortel weggeboord.

Als nabehandeling gaat de eigenaar het abces behandelen, antibioticum geven en een pijnstillend-ontstekingsremmend middel. De ontsteking komt tot rust de kies zal uitgroeien en over een paar weken worden getrokken.

Ad3: Abces aan de onderkaak door een reuskies ....

Bij de volgende cavia laten we zien dat er een abces aan de onderkaak door een reuskies kan ontstaan.

Op deze foto is ene sterk verdikte kies te zien een zogenaamde reuskies

We brengen de kiezen in de bek in model en openen het abces. Er is bij de cavia dunnen stinkende pus aanwezig. Als de holte opgeschoond is zoeken we de reuskieswortel op. Als dit niet duidelijk is waar deze wortel zit dan brengen met een injectienaald de plek in beeld. En boren de kieswortel weg - de reuskies zal dan uitgroeien.

Op deze foto is ene sterk verdikte kies te zien een zogenaamde reuskies

Op de voor foto zie je duidelijk de verdikte reuskies die onder de onderkaak uitsteekt in het abces. Op de Na foto zie je dat het abces geopend is en dat de reuskieswortel is weggeboord.

Op de vooor en na foto zie je dat we kies wortel hebben weggeboord

 

Ad4: Abces aan de onderkaak - echter we kunnen geen oorzaak aan de kiezen vinden ....

Bij sommige cavia's zien we een abces aan de onderkaak ontstaan. Er is echter geen tand of kieswortel die afwijkend is die het abces heeft veroorzaakt. Naar ons idee is er dan een zogenaamde lymfadenitis een ontsteking in een lymfknoop. Deze lymfknopen liggen aan de binnenzijde van de onderkaak en het abces kan dermate veel druk zetten dat zelfs het kaakbot van de onderkaak oplost of dat er een gat in ontstaat.

Onderkaak abces zonder dat er een kieswortel probleem aanwezig is

 

Als een cavia minder eet en er is een verdikking aan de onderkaak dan kan dit een beginnend probleem zijn en kan het soms lastig zijn om door te hebben dat er een ontsteking speelt. Als er een groot abces aan de onderkaak is dan is dit natuurlijk duidelijk te vinden.

 

Met een bekinspectie met loepbril en endoscopie gaan we onder verdoving op zoek naar de oorzaak en gebruiken hiervoor dentale röntgenfoto's die beter de kieswortel afwijkingen in beeld kan brengen dan normale röntgenfoto's. We zoeken de oorzaak op en gaan deze behandelen door middel van het trekken of wegslijpen van de afwijkende kies. En we behandelen natuurlijk ook het abces zelf.

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio