Cavia gebitsproblemen

Alles over gebitsproblemen bij de cavia

Gebitsproblemen bij de cavia

Deze gebitsproblemen kunnen ontstaan door:

- tand of kiesproblemen -  tand / kieswortel ontsteking

- kaakgewricht ontstekingen
- verkeerde voeding
- te weinig vitamine C
- vreemd voorwerp zoals een stuk hout in de mond
- trauma / een ongeluk
- door een beksperder te gebruiken zonder verdoving

In de komende pagina's zullen we de gebitsbehandeling bij een cavia bespreken ....

Andere oorzaken om niet te eten ...

 

Ook kan een cavia anorexie hebben (= niet of minder eten) door andere oorzaken, zoals blaasproblemen, cysteuze ovaria, baarmoederproblemen, diarree, melkkliertumoren.

Op onze andere website kunt u dit nalezen, zie de sitemap van Dierenkliniek Wilhelminapark ....

 

 

 

 

 

Symptomen bij gebitsproblemen bij de cavia:

De cavia heeft over het algemeen eerder problemen met de kiezen dan met de snijtanden. De volgende verschijnselen bij de cavia kunnen duiden op een gebitsprobleem:

 • wel willen eten maar niet kunnen eten. De cavia komt wel naar de etensbak maar gaat  niet eten.
 • algeheel ziek zijn
 • slechte vacht
 • tandenknarsen: kan een pijnuiting zijn
 • maagdarmstoornissen zoals diarree of juist een stille darm
 • vermageren
 • speekselen

Vooral het vermageren van een cavia kan een aanwzijzing zijn van gebitsproblemen!

Een symptoom van een gebitsprobleem is een natte kin. Een ander symptoom is sterk vermageren.

Wacht niet te lang...

Wanneer u vermoedt dat uw cavia problemen heeft met het gebit is het belangrijk om gelijk naar uw dierenarts te gaan. Met behulp van een kleine wangspreider of een speciaal opzetstuk op een kijker kunnen de kiezen achterin de mond worden beoordeeld. Omdat een cavia vaak voedselresten in de mond heeft is het nodig deze eerst uit te spoelen.

Lees verder over op onze pagina over bekinspectie bij de cavia ...

Eerder kiezen dan tanden

Je ziet bij de cavia eerder problemen aan de kiezen dan aan de tanden.

Echter aan de tanden zijn veel problemen vroegtijdig te herkennen.

Snijtanden te lang en de tandas is afwijkend

Op de volgende pagina's behandelen we tand, kies en kaakgewricht afwijkingen.

Een normaal gezond kaakgewricht heeft normale tanden ....

Aan de tanden is vaak al te zien of er een gezond kaakgewricht aanwezig is.

Als de slijtage van de tanden en kiezen normaal is dan is er geen kaakgewrichtsprobleem.

Het normale gebit van de cavia, de tanden: Let op: 1. Slijtage 2. Rechte afgesleten 3. Tandas 4. Lengte boven tanden 5. Lengte onder tanden

 

Als er een kaakgewrichtsprobleem is dan zijn de tanden afwijkend en geven ze een idee wat de oorzaak van het probleem is: kijk bij de verschillende problemen voor een specificatie van de tandproblemen ....
Aan de zijdleingse slijtage van de tanden zie je al snel wat de oorzaak is

ls er een kaakgewrichtsprobleem is dan zijn de tkiezen afwijkend en geven ze een idee wat de oorzaak van het probleem is: kijk bij de verschillende problemen voor een specificatie van de kies problemen .... beiderzijds - symmetrisch of eenzijdig - asymmetrisch

Kiesproblemen geven een aanwijzing voor de oorzaak van het kaakgewrichtsprobleem

 

Er zijn 4 hoofdproblemen bij een kaakgewricht aan te wijzen:

- Vitamine C tekort geeft beiderzijds pijn in de kaakgewrichten en de cavia heeft een verslapte kauwspierbeweging.

- Eenzijdige kaakgewricht belemmering of unilateral locking TMJ

  Eén van de kaakgewrichten zit op slot, die kaak draait als het ware op het punt waar de kaak op slot zit.

- Eénzijdige kaakgewricht " luxatie " of beter de ligamenten van een kaakgewricht zijn overrekt. De onderkaak komt scheef ten opzichte van de bovenkaak te staan.

- Tweezijdige kaakgewricht belemmering of bilateral locking TMJ. De onderkaak zit als het ware op slot.

  De onderkaak kan niet meer naar achteren worden bewogen doordat beide kaakgewrichten een probleem hebben of

  dat de ondersnijtanden voor de bovensnijtanden uitsteken en de onderkaak als het ware op slot zetten.

 

 

 

 

Oorzaken voor gebitsproblemen bij de cavia:

Hieronder vindt u de voornaamste oorzaken voor gebitsproblemen bij de cavia op een rij:

 • Een tekort aan vitamine C. Het kaakgewricht wordt pijnlijk en de kaakspieren minder sterk. Hierdoor kunnen problemen ontstaan zodat de cavia niet meer wil eten, omdat dit hem pijn doet. De cavia loopt minder goed, er zijn pijnlijke ellebogen en knieën aanwezig. Een brug over de tong dor vitamine C tekort
 • Als het vitamine C tekort langer bestaat, dan ontstaat er een afwijkende slijtage, doordat de onderkaak niet stevig tegen de bovenkaak getrokken wordt en niet stevig heen en weer geschoven wordt. Je ziet dan dat er een brug gevormd wordt over de tong van de voortse kiezen van de onderkaak.
 • Door tand of kiesproblemen ontstaan er afwijkingen aan tanden en kiezen: dit is te zien aan een afwijkende slijtage en afwijkende tanden en kiezen. Kijk dan vooral naar het oppervalkte van de tanden en kiezen: is het glazuur en de kleur normaal of afwijkend?!
 • Door vitamine D tekort ontstaan slappe tanden en kiezen die gemakkelijk afbreken. Door te weinig vitamine D wordt het calcium niet in de botten en het gebit opgenomen.
 • Trauma aan de tand. Wanneer de tand door trauma af breekt gaat kan de tand na verloop van tijd weer teruggroeien. Echter deze kan dan verkeerd groeien waardoor een afwijkende stand ontstaat. Soms groeit de tand helemaal niet meer terug. De tegenoverliggende snijtand slijt dan niet af en zal door blijven groeien.
 • Trauma aan het kaakgewricht. Als er vitamine c tekort is en als de tanden achter een tralie van het hok blijven hangen of er wordt zonder een verdoving een starre beksperder op de tanden gezet kan er een luxatie of overrekking van de ligamenten van het kaakgewricht ontstaan. We zien dan geen tand - kies afwijkingen maar wel een afwijkende slijtage!
 • Abces aan de kaak. Door vitamine C tekort kunnen tanden en kiezen los komen te staan. Tanden of kiezen kunnen afbreken. Haken kunnen ontstaan op de boven kiezen die door het wangslijmvlies steken. Doordat bacteriën onder het slijmvlies terecht komen kunnen er abcessen ontstaan. Ook kan een lymfadenitis ontstaan een abces in de hals in de lymfknopen zonder aanwijsbare oorzaak.
 • Een corpus alienum of er zit iets in de mond dat er niet hoort.

 

Een normaal gezonde cavia heeft normale snijtanden ....

Aan de tanden is vaak al te zien of er een gezond kaakgewricht aanwezig is.

Als de slijtage van de tanden en kiezen normaal is dan is er geen kaakgewrichtsprobleem.

Het normale gebit van de cavia, de tanden: Let op: 1. Slijtage 2. Rechte afgesleten 3. Tandas 4. Lengte boven tanden 5. Lengte onder tanden

 

Als er een kaakgewrichtsprobleem is dan zijn de tanden afwijkend en geven ze een idee wat de oorzaak van het probleem is: kijk bij de verschillende problemen voor een specificatie van de tandproblemen ....


Aan de zijdleingse slijtage van de tanden zie je al snel wat de oorzaak is

ls er een kaakgewrichtsprobleem is dan zijn de kiezen afwijkend en geven ze een idee wat de oorzaak van het probleem is: kijk bij de verschillende problemen voor een specificatie van de kies problemen .... beiderzijds - symmetrisch of eenzijdig - asymmetrisch

Kiesproblemen geven een aanwijzing voor de oorzaak van het kaakgewrichtsprobleem

 

Er zijn 4 hoofdproblemen bij een kaakgewricht aan te wijzen:

- Vitamine C tekort geeft beiderzijds pijn in de kaakgewrichten en de cavia heeft een verslapte kauwspierbeweging.

- Eenzijdige kaakgewricht belemmering of unilateral locking TMJ

  Eén van de kaakgewrichten zit op slot, die kaak draait als het ware op het punt waar de kaak op slot zit.

- Eénzijdige kaakgewricht " luxatie " of beter de ligamenten van een kaakgewricht zijn overrekt. De onderkaak komt scheef ten opzichte van de bovenkaak te staan.

- Tweezijdige kaakgewricht belemmering of bilateral locking TMJ. De onderkaak zit als het ware op slot.

  De onderkaak kan niet meer naar achteren worden bewogen doordat beide kaakgewrichten een probleem hebben of

  dat de ondersnijtanden voor de bovensnijtanden uitsteken en de onderkaak als het ware op slot zetten.

 

Lees verder over kaakgewrichten afwijkende snijtanden en kiezen, eigenlijk zijn al deze tand en kies problemen vanuit kaakgewrichtsproblemen te verklaren.

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio