Cavia gewricht

Kaakgewricht van een caviaHet kaakgewricht van een cavia is een soort glijbaan waar een schaats doorheen loopt.

Het kaakgewricht van een cavia is anders dan het kaakgewricht van andere dieren die we kennen.


Een cavia heeft een voor - achterwaarts en zijdelings schuifend kaakgewricht ....
De onderkaakskiezen schuiven over de de bovenkaakskiezen over elkaar heen en de uitslag is meer naar voren - achteren gericht dan opzij. De onderkaak loopt in een soort glijbaan van de bovenkaak. Zie foto rechts.

 

De onderkaak kan tot wel 1 cm voor - achterwaarts (rostro - caudaal) worden verplaatst !

De onderkaak van de cavia kan wel tot 1 cm van voor naar achteren verplaatst worden


Een kogelgericht zoals het kaakgewricht van een hondEen mens, paard, een hond en een kat hebben een 'vast' kogelgewricht .....
De onderkaak heeft een kogel die scharniert in de kom van de bovenkaak, de onderkaak kan een kleine uitslag naar voren, naar achter en opzij maken ten opzichte van de bovenkaak. 

Zie voor een kogelgewricht de foto links.Kaakgewricht van een konijn = grote zijdelingse uitslag


Een konijn heeft vooral een zijdelings kaakschuifgewricht .....
De onderkaak schuift langs de bovenkaak en de uitslag is meer opzij gericht dan naar voren. De kiezen snijden als het ware de voeding klein tussen de glazuurrichels. De onderkaak loopt in een holle kam van de bovenkaak.
Zie de foto rechts.

De kaakbeweging noemen we een propalineal movement ....
De kaakbeweging van een cavia is anders dan bij andere dieren. De onderkaak wordt afwisselend links en rechts hard naar achter en iets opzij getrokken, daar tussen wordt de kaak weer naar voren gebracht en wordt naar de andere kant de beweging herhaald. Deze beweging noemen we propalineal movement. Een gecombineerde voor - achterwaartse en links - rechtse beweging. Dit wordt in de hand gewerkt door de kauw oppervlaktes van de kiezen die in een hoek van 30 graden van elkaar staan.

Tussen de kiezen wordt het eten vermorzeld - vermalen. De kiezen werken als het ware als molenstenen en door de sterke achterwaartse beweging wordt het eten fijngemalen - geplet. De sterke kaakspieren trekken de kiezen van de onderkaak hard tegen de kiezen van de bovenkaak aan.

 

Propalineal jaw movement:

- voor achterwaarts 1 cm is de sterkste kracht - sterkste slag. Dit wordt ook genoemd: rostro - caudaal of voor - achterwaarts.

- zijdelingse beweging links en rechts 0,5 cm is een minder sterke slag. Dit wordt ook genoemd: lateraal = zijdelings.

De kaakbeweging bij een cavia is propealineal

 

TMJ syndroom (eenzijdig of tweezijdig) ....

Er zijn diverse oorzaken die deze kaakbeweging kunnen verstoren. Rondom het kaakgewricht zit een bindweefselvlies dat als een soort gordijn om het kaakgewricht heen zit. Als een cavia een trauma krijgt (bijten in de tralies, op een drinkfles of een andere oorzaak zoals hard voer) dan kunnen de ligamenten van het kaakgewricht overrekt raken en kan er een eenzijdige of zelfs tweezijdige kaakgewricht bewegings belemmering optreden. We noemen dit een TMJ syndroom bij de cavia, dit kan eenzijdig of tweezijdig zijn. TMJ = Tempero Mandibular Joint of kaakgewricht.

 

Er zijn 4 hoofdproblemen bij een kaakgewricht aan te wijzen:

- Vitamine C tekort geeft beiderzijds pijn in de kaakgewrichten en de cavia heeft een verslapte kauwspierbeweging.

- Eenzijdige kaakgewricht belemmering of unilateral locking TMJ

  Eén van de kaakgewrichten zit op slot, die kaak draait als het ware op het punt waar de kaak op slot zit.

- Eénzijdige kaakgewricht " luxatie " of beter de ligamenten van een kaakgewricht zijn overrekt. De onderkaak komt scheef ten opzichte van de bovenkaak te staan.

- Tweezijdige kaakgewricht belemmering of bilateral locking TMJ. De onderkaak zit als het ware op slot.

  De onderkaak kan niet meer naar achteren worden bewogen doordat beide kaakgewrichten een probleem hebben of

  dat de ondersnijtanden voor de bovensnijtanden uitsteken en de onderkaak als het ware op slot zetten.

 

 

 

 

 

Normaal kaakgewricht bij een caviaHet kaakgewricht van ene cavia is eensoort glijbaan

Het kaakgewricht van een cavia is een soort glijbaan in de bovenkaak waar de onderkaak in heen en weer schuift. De beweging is een vooral een voor achterwaartse beweging en een klein beetje heen en weer, dit heet propealineaal.

De kaakbeweging ....

De cavia kauwt door de onderkaak naar voren en naar achteren te bewegen, de uitslag kan wel een centimeter zijn. Hierbij schuren de kiezen van de onder en bovenkaak over elkaar en vermalen het eten.

De cavia onderkaak kan wel 1 cm naar voren en naar achteren schuiven in heet kaakgewricht

Deze beweging wordt rostrocaudaal d.w.z. voor-achterwaarts genoemd. Ook zal de onderkaak een beetje opzij bewegen, een links-rechts beweging. Deze gecombineerde beweging wordt propalineal genoemd. Propalineal movement = voor/achterwaarts en links/rechts beweging.

Vooral de sterke achterwaartse beweging gecombineerd met het aantrekken van de kaakspieren waardoor de onderkaakkiezen tegen de bovenkaakkiezen schuren zal het eten fijnmalen.
 

Propalineal jaw movement:

- voor achterwaarts 1 cm is de sterkste kracht - sterkste slag. Dit wordt ook genoemd: rostro - caudaal of voor - achterwaarts.

- zijdelingse beweging links en rechts 0,5 cm is een minder sterke slag. Dit wordt ook genoemd: lateraal = zijdelings.

De kaakbeweging bij een cavia is propealineal

Het kaakgewricht is een schuifgewricht ....

De onderkaak glijdt als een soort slede door de goot van de bovenkaak. In het kaakgewricht zit kraakbeen (geen meniscus) en wordt de

onderkaak tegen de bovenkaak aangedrukt - vastgehouden door bindweefsel ligamenten. Deze ligamenten laten een kleine zijdelingse beweging toe.

Detail van de kaakgewrichten van een cavia van voren af gezien.

 

Een normaal gezond kaakgewricht heeft normale tanden ....

Aan de tanden is vaak al te zien of er een gezond kaakgewricht aanwezig is.

Als de slijtage van de tanden en kiezen normaal is dan is er geen kaakgewrichtsprobleem.

Het normale gebit van de cavia, de tanden: Let op: 1. Slijtage 2. Rechte afgesleten 3. Tandas 4. Lengte boven tanden 5. Lengte onder tanden

 

Als er een kaakgewrichtsprobleem is dan zijn de tanden afwijkend en geven ze een idee wat de oorzaak van het probleem is: kijk bij de verschillende problemen voor een specificatie van de tandproblemen ....
Aan de zijdleingse slijtage van de tanden zie je al snel wat de oorzaak is

ls er een kaakgewrichtsprobleem is dan zijn de tkiezen afwijkend en geven ze een idee wat de oorzaak van het probleem is: kijk bij de verschillende problemen voor een specificatie van de kies problemen .... beiderzijds - symmetrisch of eenzijdig - asymmetrisch

Kiesproblemen geven een aanwijzing voor de oorzaak van het kaakgewrichtsprobleem

 

Er zijn 4 hoofdproblemen bij een kaakgewricht aan te wijzen:

- Vitamine C tekort geeft beiderzijds pijn in de kaakgewrichten en de cavia heeft een verslapte kauwspierbeweging.

- Eenzijdige kaakgewricht belemmering of unilateral locking TMJ

  Eén van de kaakgewrichten zit op slot, die kaak draait als het ware op het punt waar de kaak op slot zit.

- Eénzijdige kaakgewricht " luxatie " of beter de ligamenten van een kaakgewricht zijn overrekt. De onderkaak komt scheef ten opzichte van de bovenkaak te staan.

- Tweezijdige kaakgewricht belemmering of bilateral locking TMJ. De onderkaak zit als het ware op slot.

  De onderkaak kan niet meer naar achteren worden bewogen doordat beide kaakgewrichten een probleem hebben of

  dat de ondersnijtanden voor de bovensnijtanden uitsteken en de onderkaak als het ware op slot zetten.Op de volgende pagina's laten we afwijkende gebitten zien die door kaakgewricht problemen zijn ontstaan.

We zullen de tanden en kiezen met foto's in beeld brengen.

 

 

 

 

 

Cavia eenzijdig op slot zetten van een kaakgewricht

 

Als één van de kaakgewrichten niet meer goed heen en weer kan schuiven en als het ware op slot zit dan noemen we dit:

het eenzijdig op slot zetten van een kaakgewricht of unilateral TMJ locking.

TMJ = Temporo Mandibular Joint of kaakgewricht in het Engels.

 

Een cavia heeft hier last van, kan slechter eten en gaan speekselen. Door het slechter eten zal de cavia vermageren. Als een cavia niet eet en afvalt dan checken we aan de hand van de tanden en kiezen of er een afwijking aan het gebit en/of de kaakgewrichten is.

 

Unilateral TMJ locking geeft specifieke slijtage afwijking de omgekeerde v

Een eenzijdig op slot gezet kaakgewricht geeft specifieke afwijkingen aan de tanden en kiezen ....

 

- Tandas: is recht

- Tandlengte boven snijtanden: normaal (0,6 - 0,9 cm)

- Tandlengte onder snijtanden:  normaal (normaal 1 - 1,2 cm)

- Frontale slijtage: is recht

- Zijdelingse slijtage: de boven snijtanden zijn abnormaal: er vormt zich een

  omgekeerde V in de tanden =>

  De onder snijtanden normaal tot iets minder slijtage

- Kiezen van de bovenkaak: normaal qua lengte en vorm

- Kiezen van de onderkaak: er is een asymmetrische brug van kiezen over de tong aanwezig.
  => links en rechts zijn niet gelijk qua vorm en lengte.

 

Hieronder het normaalbeeld van de snijtanden bij een cavia tov de omgekeerde V

Normale zijdleingse tandslijtage bij een cavia en die bij unilateral TMJ locking

 

Hoe onstaat de omgekeerde V ....

De kaakgewrichten kunnen niet aan beide kanten de normale kaakbeweging uitvoeren. Er is een belemmering van een van de kaakgewrichten, deze zit als het ware op slot. De kaakbeweging aan die kant is niet voor - achterwaarts + zijdelings maar alleen nog maar zijdelings. Hierdoor ontstaat een afwijkend slijtage patroon aan tanden en kiezen. In een grafiek heb ik dit proberen te verduidelijken:

In een schema is te zien dat de onderkaak van een cavia anders beweegt als deze eenzijdig op slot zit

Er ontstaan specifieke afwijkingen aan de tanden = omgekeerde V in de bovensnijtanden en aan de kiezen = een asymmetrische brug over de tong van de voorste kiezen aan de kant waar het kaakgewricht op slot zit.

Cavia kaakgewricht eenzijdig op slot geeft specifieke afwijkingen

 

Een ander voorbeeld van een cavia met unilateral TMJ locking

 

Een cavia met een unilateral TMJ locking

 

Behandeling ....

De behandeling is om de kiezen op de juiste lengte en hoek te slijpen en daarna de snijtanden op de juiste lengte en slijtage te slijpen. Als nabehandeling wordt pijnstilling en dwangvoeder meegeven naar huis. Langdurig geven we pijnstiller om het kaakgewricht te laten genezen. Sinds kort laten we cavia's ook chiropractie ondergaan om de kaakgewrichten weer goed werkend te krijgen. Met de chiropractie proberen we de oorzaak aan te pakken en niet alleen om de paar weken de symptomen = afwijkende tanden en kiezen te behandelen.

Zie voor de behandeling en de chiropractie een paar pagina's verder.

Als het probleem lang blijft bestaan, de zijdelingse beweging wordt niet voldoende verholpen dan ontstaan er kiesafwijkingen door de zijdelingse beweging. Kijk voor uitleg hiervan bij de pagina over tweezijdig op slot zitten van de kaakgewrichten.

Voorkom het ontstaan van de blijvende kiesafwijkingen: behandel dit probleem zo snel mogelijk ....

Als er niets aan de zijdleingse beweging wordt gedaan ontstaan blijvende problemen aan de kiezen van een cavia

Pseudo unilateral TMJ locking ....

Er kunnen ook andere oorzaken dan een kneuzing van een kaakgewricht de oorzaak zijn van het eenzijdig op slot zetten van een kaakgewricht. Voorbeelden zijn abcessen en een afwijking in de kiezenrij een zogenaamde stepmouth.

Voorbeeld van unilateral TMJ locking door afwijkende kiezen. Het kaakgewricht zelf is dan niet op slot gezet maar er is een oorzaak buiten het kaakgewricht aan te wijzen = pseudo unilateral TMJ lockiing.

Cavia unilateral TMJ locking door een afwijking in de kiezen rij

Een voorbeeld van een unilateral TMJ locking door een abces net naast de onderkaak.

Een cavia met een unilateral TMJ locking door een abces bij de onderkaak

 

Een pseudo eenzijdig kaak gewricht belemmering ....

Niet elk eenzijdig op slot gezette kaakgewricht zal zich het zelfde uiten. We hebben een cavia Karel gezien met een hele dikke rechter ondersnijtand. Deze zette de kaak als het ware op slot en er ontstond een asymmetrische brug van de rechter onderkaak kiezen over de tong.

cavia Karel met een dikke rechter onder snijtand

Duidelijk is er een verschil tussen de kiezen rechts en links te zien. Op de rechter foto is te zien dat we de kiezen in model hebben geslepen.

De rechter onder kaaks kiezen zijn te breed en onvoldoende afgesleten

Op de rontgenfoto is te zien dat de tand wortel "normaal" is en getrokken kan worden.

We hebben intra orale rontgenfoto's gemaakt met een kleine Durr dental fosfor plaat.

De intra orale rontgenfoto van de snijtanden bij een cavia

OP de foto hieronder is te zien dat de rechter snijtand volledig getrokken is. Er is een enorm lange tandwortel onder het slijmvlies. De kunst is om de tand in zijn geheel te trekken. De cavia kan zich gelukkig goed redden met 3 sniijtanden en dan komen de kiezen vanzelf weer goed.

De rechter ondersnijtand is bij deze cavia getrokken

 

 

 

 

Kaakgewrichtsprobleem door een vitamine C tekortDe normale zijdleingse slijtage van cavia snijtanden is schepvormig

Vitamine C tekort geeft specifieke afwijkingen aan de tanden en kiezen ....

- Tandas: is recht

- Tandlengte boven snijtanden: normaal (0,6 - 0,9 cm)

- Tandlengte onder snijtanden:  te lang > 1,2 cm (normaal 1 - 1,2 cm)

- Frontale slijtage: is recht

- Zijdelingse slijtage: boven snijtanden normaal,

  onder snijtanden afwijkend - onvoldoende slijtage.

  => Er is geen schepvormige of chisel shaped afslijting aan de binnenkant van de

       snijtanden te zien, de ondersnijtanden zijn stomp.

- Kiezen van de bovenkaak: normaal qua lengte en vorm

- Kiezen van de onderkaak: er is een symmetrische brug van voorste kiezen van de onderkaak over de tong aanwezig.
   => links en rechts zijn gelijk qua vorm en lengte.

 

Cavia met vitamine c tekort krijgt afwijkingen aan tanden en kiezen

Aan de tanden zie je al dat er een probleem met de kiezen is ....
Aan de tanden kun je zien of er een kiesprobleem is: kijk naar de tandlengte en de tandslijtage.

De ondersnijtanden zijn te lang en de zijdelingse slijtage van de ondersnijtanden is onvoldoende: er is geen schepvormige afslijting aan de achterzijde te zien.

Vergelijk het eens met de tanden van een cavia met een normaal gebit.

De normale tanden van een cavia zien er zo uit

 

Als de kiezen van de cavia niet voldoende op elkaar afslijten kunnen er haken op de kiezen of beter te brede kiezen van de onderkaak ontstaan. Deze kunnen zo groot worden dat ze over de tong heen groeien, we noemen dit een brug over de tong. Door de brug over de tong wordt de tongbeweging belemmerd en de cavia kan niet goed meer eten. De cavia kan dan alleen nog maar zacht voer eten, want kan hooi of ander hard eten niet goed meer tussen de kiezen vermalen. Ook is het snijvlak van de onder snijtanden stomp geworden en kan de cavia niet goed meer knagen.


Symptomen van een brug over de tong ....

  • Vermageren
  • Wel aandacht in eten maar vervolgens niet willen eten
  • Eet alleen zacht voer => eet geen hooi of harde brokjes - caviavoer
  • Vormt proppen voer in de mond, kan het eten niet wegkrijgen
  • Kan speekselen - krijgt een natte kin / hals


Oorzaken van een brug over de tong ....
Er werd altijd gedacht (zie literatuur) dat de kiesverlenging ontstaat doordat er verkeerde voeding wordt gegeven. Hierdoor blijven de kiezen groeien en door de te lange kiezen wordt de onderkaak naar voren gedrukt, de bek wordt opengedrukt en de snijtanden slijten niet meer op elkaar. Hierdoor worden ook de kaakspieren opgerekt.

Naar ons idee is niet het soort voer de oorzaak. We denken dat het tekort aan vitamine C zorgt voor pijnlijke kaakgewrichten en slappe spieren.  Met als gevolg een brug van de kiezen over de tong.


Door vitamine C tekort kunnen er pijnlijke kaakgewrichten ontstaan en kaakspier problemen. De onderkaak wordt dan niet sterk genoeg naar voren en achter bewogen, omdat de kaakgewrichten pijn doen. Ook wordt de onderkaak niet hard genoeg naar de bovenkaak getrokken, omdat er een spierverslapping is. Er ontstaan dan haken op en/of een brugvorming van de voorste kiezen van de onderkaak. Deze brugvorming is symmetrisch, links en rechts is de afwijking qua vorm en lengte hetzelfde. Lees verder over vitamine C tekort ....

 

Vitamine C tekort: er ontstaat een symmetrische brug van kiezen over de tong aanwezig.
Symmetrisch = links en rechts gelijk qua vorm en lengte. Zie hieronder ....

Een brug van de 1e kiezen van de onderkaak over de tongVitamine C tekort voorbeeld:
Cavia Tuffie had een vitamine C tekort. Tuffie had moeite met eten, was sterk vermagerd en kwijlde veel ....

Een cavia met een brug over de tong

Een cavia met een brug over de tong heeft een natte kin en is sterk vermagerd

Voor de behandeling moet de cavia een verdoving krijgen ....
Om de brug van de kiezen te verwijderen moet de cavia eerst onder verdoving worden gebracht.
Een cavia is zonder verdoving niet goed te behandelen:

  1. De bek van de cavia erg nauw, waardoor je bij de wakkere cavia slecht zicht hebt op de kiezen.
  2. De cavia kan zich zo sterk verzetten tegen de behandeling dat een kaakgewricht beschadigd kan worden.

Omdat we een lage dosering injectie anesthesie gebruiken is het narcose risico klein en vergelijkbaar met die bij het konijn.

 

De behandeling ....
Als de cavia verdoofd is wordt het bekje met wangspreiders zodanig open gehouden dat we optimaal zicht hebben op de kiezen. Vervolgens kunnen de kiezen ingekort worden.

We gebruiken speciale tangen om de kiezen te knippen en een tandarts low speed boor die de kiezen kort slijpt. Met de boor slijpen we de kiezen zo dicht mogelijk op het tandslijmvlies weg en in de juiste schuine hoek.
 
Nadat de kiezen kort geslepen zijn, zijn ze echt kort: zie hieronder.

De kiezen van de cavia zijn kort geslepen

 

Nabehandeling ....

1. Zorg dat de cavia blijft eten: indien de cavia niet uit zichzelf eet dan moet het worden gedwangvoederd.

We laten ook geweekte brokjes geven van Science Selectve Cavia. Dit zachte voer kan de cavia zelf wegkrijgen - vermalen tussen de kiezen.

2. Geef ook een pijnstiller (Metacam ®)

3. Zorg dat er vitamine C wordt gegeven. Geef elke dag een tablet van 50 - 70 mg per dag.Een masker wordt gebruikt om de onderkaak tegen de bovenkaak aan te drukken

Om de kaakspieren te herstellen en daardoor de afslijting van de kiezen te herstellen moet er een hulp aan de kaakspieren worden gegeven. In Canada is er een soort masker dat door de cavia hiervoor een groot deel van de dag gedragen moet worden, de chin sling.

Het is van neopreen en heeft als functie de onderkaak tegen de bovenkaak getrokken wordt. Lees verder over de chin sling ....

4. In plaats van de chin sling gebruiken wij een anabool steroïde injectie ....

Wij gebruiken een injectie met een anabool steroïde (Nandrosol ®) , dit heeft naar ons idee dezelfde werking als het mondmasker of de chin sling. De spieren worden sterker en trekken de onderkaak steviger tegen de bovenkaak aan.

5. Als de kiezen gelig zijn en slap aanvoelen als we ze knippen dan geven we ook een vitamine D injectie.

 

Hoe vaak moet deze behandeling worden herhaald ....

Onze ervaring is dat als er een vitamine C tekort is dat we de cavia met een eenmalige behandeling goed kunnen krijgen. Met een paar weken pijnstilling en een korte periode dat er moet worden gedwangvoederd. Natuurlijk moeten er wel elke dag een vitamine C tablet worden gegeven.

 

Voorkom kies problemen: geef elke dag een tablet vitamine C van 50 - 70 mg!

 

Vitamine D tekort ....

Als er ook een vitamine D tekort is dan krijg je gelige slappe kiezen: dan geven we ook een vitamine D injectie om de tanden en kiezen sterker te maken. De vitamine D injectie zal 2-3 maanden lang werken. Zie de foto's hieronder.


Cavia met vitamine C en D tekort

 

 

 

 

 

Overrekking of "luxatie" van het kaakgewricht:

 

Bij de cavia kan het voorkomen dat een van de kaakgewrichten niet goed meer werkt. De bindweefsel lamellen zijn opgerekt en het kaakgewricht werkt niet meer zoals het zou moeten, omdat er een zogenaamde overrekking of "luxatie" aanwezig is. Er is een TMJ "luxatie"

Het valt de eigenaar op dat de cavia minder goed eet en aan het afvallen is, ook kan er een speekselvloed ontstaanmet een hele natte kin en hals. We kijken de cavia na en dan vooral het gebit. Aan de hand van de tanden en kiezen kunnen we zien waar de oorzaak zit.

Een overrekking of "luxatie" geeft specifieke afwijkingen aan de tanden en kiezen ....

 

- Tandas: is schuin (maar soms recht)

- Tandlengte boven snijtanden: normaal of verlengd (normaal 0,6 - 0,9 cm)

- Tandlengte onder snijtanden:  te lang > 1,2 cm (normaal 1 - 1,2 cm)

- Frontale slijtage: is schuin

- Zijdelingse slijtage: abnormaal = onvoldoende slijtage.

- Kiezen van de bovenkaak: te lange kiezen en eventueel verbrede kiezen en haken naar de wang toe

- Kiezen van de onderkaak: er is een asymmetrische brug van de kiezen over de tong.
   => links en rechts zijn gelijk afwijkend qua vorm en lengte.

 

De onderkaak zit dan niet meer stabiel in het kaakgewricht en de kant waar het probleem zit hangt vaak lager dan de andere kant. Dit heeft tot gevolg dat er een scheve tandas en slijtage van de tanden van voren gezien en een afwijkende slijtage van opzij gezien. Er zijn vaak te lange tanden aanwezig. Ook zie je grote afwijkingen in de lengte aan de kiezen, deze kunnen onder en/of boven veel langer zijn dan normaal. en er zijn afwijkende kiezen te zien. We noemen dit verlengde kiezen of elongation in het Engels.

Scheve tabndas, scheve afslijting, te lange tanden en afwijkende kiezen door een kaakgwerichtsprobleem

 

Zie hieronder: Tandstand is afwijkend = onder voor de boven, tandas is scheef, te lange onder snijtanden, sterk afwijkende kiezen.

Sterk afwijkende tanden en kiezen

Er kan een schuine frontale slijtage zijn zonder echt een scheve tandas, maar de kieslengte is zeer afwijkend. Als je sterk afwijkende bovenkaakskiezen hebt qua lengte denk dan aan een TMJ overrekking. Zie echt afwijkende kiezen hieronder = linksboven zijn de kiezen veel langer dan rechtsboven.

Afwijkende tanden en een te lange kies linksboven

 

Oorzaken ....
Gberuik nooit een starre beksperder bij een cavia die niet een verdoving heeftgekregen!!!Het kaakgewricht kan uit de kom raken door OP EEN DRINKFLES TE BIJTEN, een ongeluk zoals vallen, onderling vechten, ergens tegen aan botsen, aan de tralies blijven hangen of door zonder verdoving de kiezen bij de cavia proberen te knippen door een starre bekklem in de bek aan te brenegen. Vooral dit laatste raden we sterk af als de cavia niet onder verdoving is!

NIET DOEN / NIET DOEN / NIET DOEN !!!!

 

Gebruik geen starre beksperder bij een onverdoofde cavia, het zal tot kaakgewricht problemen leiden.

De cavia zal zich verzetten en op de klemmen in de mond gaan bijten, dit werkt als een hefboom en daardoor raakt de kaak uit de kom. Mogelijk is tekort aan vitamine C ook een oorzaak voor een slapper kaakgewricht.

Welke beksperder gebruiken wij?

We gebruiken een verende beksperder onder verdoving, zie de foto's hieronder.

We gebruiken verende bek- en wangsperders

 

Symptomen ....
Een cavia die een kaakprobleem heeft zal plotseling niet goed meer kunnen eten. De kaken schuiven heen en weer in het gewricht en dat gaat nu niet goed. De onderkaak hangt als het ware los. De cavia is geïnteresseerd in eten echter zal niet kunnen eten. De cavia zal vermageren. De snijtanden en kiezen zullen scheef afslijten.

 

Cavia kaakgewricht luxatie


Een kaakgewricht wordt opgerekt of overrekt ....
Bij een kaakluxatie is een van de kaakgewrichten losser dan de andere kant, het kapsel wordt opgerekt of overrekt.

Op de röntgenfoto hieronder is te zien dat er een kaakgewricht afwijking is, het is een zogenaamde skyline opname, de röntgenstraal is van de neus tot het achterhoofd geschoten.

Op een rontgenfoto proberen we een kaakgewricht afwijking in beeld te brengen

 

De behandeling van een kaakgewricht probleem ....
Het kaakgewricht is te klein om te opereren. We behandelen de tanden en kiezen en geven de cavia een pijnstiller en een anabool steroïde injectie. De cavia zal een periode gedwangvoederd moeten worden. Ook zal de behandeling na 4 en 6 weken opnieuw gedaan moeten worden. Net zolang tot alles weer hersteld is.

Helaas zal het niet kaakgewricht niet altijd volledig herstellen en er zijn cavia's die elke 4 tot 6 weken opnieuw behandeld moeten worden.

Nieuws 2015: We hebben een nieuwe behandeling => We laten de cavia's met dit probleem een chiropractische behandeling ondergaan. De dierenarts chiropracter gaat de kaakgewrichten behandelen en vooral het kaakgewricht dat opgerekt is om het herstel te bevorderen.

 

TMJ overrekking door een abces ....

Soms kan er een overrekking ten gevolge van een abces naast het kaakgewricht ontstaan.

 

TMJ overrekking bij een cavia door een abces

In echt erge gevallen kan de onderkaak zelfs voor de bovenkaak komen vast te zitten, omdat de ondersnijtanden voor de bovensnijtanden staan. Hierdoor kan de onderkaak niet meer naar achteren getrokken kan worden. Dit is de belangrijkste component van de propalineale kauwbeweging van een cavia en er zal echt een eet / slijtage probleem aan de tanden en kiezen ontstaan.

 

Als een kaakgewricht overrekt is en er is ook nog eens het geval dat de ondersnijtanden vastlopen op de boven snijtanden dan is dit extra problematisch, lees verder op de volgende pagina ....

Een cavia met een kaakgewricht overreking of luxatie

Als de kaken niet goed kunnen bewegen dan ontstaat er een afwijkende slijtage. Als de afwijkende kaakbeweging (zijdelings ipv voor-achterwaarts) lang aanwezig is dan ontstaat er een verbrede en te grote kies. Het grote probleem is dat dit irreversibel is, dit kan niet meer genezen. Voorkom dus dat dit gaat ontstaan en behandel zo snel als mogelijk een gebitsporbleem bij een cavia.

 

Hieronder een cavia met een verbrede kies:

Als het probleem langer ontstaat ontstaan er te brede kiezen

Op de foto hierboven zie je dat de kiezen van het kiesoppervlakte de normale glazuurrichels heeft en dat de 2e kies tussen de rode lijnen sterk verdikt is.

Als dierenarts moeten we proberen te voorkomen dat deze verbrede kiezen ontstaan door op tijd de gebitsbehandeling te starten.

 

 

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio