Een beiderzijdse kaakgewricht bewegings belemmering

 

Als beide kaakgewrichten niet meer goed heen en weer kan schuiven en als het ware op slot zit dan noemen we dit:

het beiderzijds op slot zetten van een kaakgewricht of bilateral TMJ locking. TMJ = Temporo Mandibular Joint of kaakgewricht in het Engels.

 

Als de ondersnijtanden voor de bovensnijtanden terecht komen dan wordt de normale kaakbeweging beperkt. De onderkaak kan niet meer de voor achterwaartse beweging uitvoeren.

We noemen dit een kaakgewricht beperking of een "restricted range of move". De cavia kan nog wel de onderkaak zijdelings bewegen maar dit heeft helaas wel consequenties als deze berperking lang aanwezig is. Door de zijdelingse beweging in plaats van de voor achterwaartse beweging ontstaan afwijkende kiezen.

 

Beide kaakgewrichten zitten op slot, die kaak kan alleen nog maar zijdlings worden bewogen

Als oorzaak zien we in de meeste gevallen een pseudo tweezijdig kaakgewrichts bewegings belemmering of pseudoe bilateral TMJ locking:

- Een tand wortelontsteking: je ziet dan een schuine afslijting van de tanden.

- Een verdikte tand en daardoor afwijkende slijtage

- Een kieswortelontsteking: kan van de onder of bovenkaak zijn, met of zonder abces.

- Een reuskies of macrodont: er is één of er zijn meerdere verbrede - vergrootte kiezen aanwezig.

 

En als deze oorzaken niet aanwezig zijn dan is er een echte bilateral TMJ locking of het tweezijdig op slot zetten van een kaakgewricht

- Een kaakgewrichts bewegings belemmering door trauma of ontsteking

 

Gevolg:

Een cavia heeft hier last van, kan slechter eten omdat er een afwijkende kauwbeweging is ontstaat er een specifiek afslijtings probleem - zie hieronder.

De cavia kan gaan speekselen en door het slechter eten zal de cavia vermageren. Als een cavia niet eet en afvalt dan checken we aan de hand van de tanden en kiezen of er een afwijking aan het gebit en/of de kaakgewrichten is.

 

 

- Tandas: is recht (maar soms schuin)

- Tandlengte boven snijtanden: normaal of verlengd (normaal 0,6 - 0,9 cm)

- Tandlengte onder snijtanden:  normaal of te lang > 1,2 cm (normaal 1 - 1,2 cm)

- Frontale slijtage: is recht of schuin

- Zijdelingse slijtage: abnormaal = onvoldoende slijtage en de ondersnijtanden staan voor de bovensnijtanden.

- Kiezen van de bovenkaak: te lange kiezen en eventueel verbrede kiezen en haken naar de wang toe

- Kiezen van de onderkaak: er is een symmetrische of een asymmetrische brug van de kiezen over de tong.
   => Er kunnen haken tot zelfs vleugels op de kiezen ontstaan.

 

Normale kaakbeweging tov bilateral TMJ locking

 

  • De kiezen krijgen in eerste instantie haken en als het verkeerd slijten doorgaat worden dit vleugels.
  • Als dez zijdelingese beweging lange tijd bestaat wordt het probleem nog erger, de kiezen worden dikker en breder

Sterk afwijkende luxatie, de onderkaak kan niet naar achteren getrokken worden en er ontstaan vleugels op de kiezen

Als de kaakluxatie dermate is dat de onderkaak niet meer van voren naar achteren beweegt dan ontstaan er vleugels in meer of mindere mate op de kiezen. De kiezen worden steeds breder gesleten en de haken worden zelfs vleugels. Deze kunnen eenzijdig of beiderzijds ontstaan. Bij de cavia hieronder staan de ondersnijtanden niet eens voor de bovensnijtanden, de kaakgewrichten zitten beiderzijds op slot. Bij cavia Chichi gaf dit een extreme brugvorming over de tong van de onderkaakskiezen.

Bij deze cavia waren de kiezen enorm greed gesleten

 

We hebben alle kiezen ingekort door middel van knippen met een speciale tang, als we alle kiezen achter elkaar neerleggen kwamen we aan 11,75 cm dit is het record!

Het record van de kieslengte is bij chichi 11,75 cm

Ook kunnen er enkele zeer lange haken, we noemen dit vleugels op de kiezen ontstaan. Deze vleugels zie je meestal op de achterste kiezen.

Bij een erge afwijking kunnen grote vleugels op de kiezen ontstaan

Als je als eigenaar of als dierenarts opmerkt dat de ondertanden de onderkaak op slot zetten achter de boventanden dan is het belangrijk om zo snel mogelijk de tanden en de kiezen te behandelen. Bij de cavia hieronder geven we ook een vitamine D injectie, omdat de tanden zacht en gelig zijn.Als er een bilaterale tmj locking ontstaat is het van belang deze zo snel mogellijk te verhelpen

Zie hieronder het verloop ....

 

Als het probleem wordt opgemerkt, behandel dit zo snel mogelijk

 

De bek wordt opengedrukt door de verlengde kiezen....
Door de te lange tanden, maar vooral door de te lange kiezen wordt de bek open gedrukt. het is alsof de bek open hangt. Zie de foto's hieronder. Bij een gezonde cavia zie je een rechte schedelvorm, bij een kaakgewrichtsprobleem zie je dat de bek wordt opengedrukt

 

Reuskies of macrodont ....

Als er een vergrootte / verbrede kies in de mond te zien is met een afwijkend kauwoppervlak = afwijkend glazuurpatroon en dentine dalen dan spreken we van een reuskies of macrodont. Macrodont is het aanwezig zijn van een abnormaal grote kies. De kiezen vebreden zich aan de kies wortel en er worden nieuwe groeikernen gevormd waardoor de kies vergroot - verbreed raakt.

Als er een verdikte kies is spreken we van een macrodont of reuskies

 

Kaakbot van een cavia is dun, de kiezen zie je door het bot heen zitten.

 

Oorzaak van het ontstaan van macrodonten of reuskiezen?

Eigenlijk is de oorzaak nog onbekend. We zien deze reuskiezen pas de laatste tien jaren doordat we beter in de bek van de cavia naar de kiesoppervlaktes kunnen kijken met een endoscoop en we hebben betere rötgenfoto's tot onze beschikking waarbij we beter naar de kieswortel samenstelling kunnen kijken.

Een van de geadchtes voor het ontstaan is dat de normale kauw beweging die voorachterwaartse gaat nu in deze richting geblokkeerd wordt en nu meer zijdelings is. Het bot aan de zijkanten van de kaak is maar dun en er is dus veel druk op de kieswortel door de zijdelingse beweging. Net als bij ruggenwervels die los ten opzicghte van elkaar zitten waarbij spondylose wordt gevormd om de ruggenwervels weer minder bewegelijk te maken denken we dat er zoiets in de kieswortel aan de hand is: er worden niewe groeikernen gevormd in de kieswortel en hierdoor wordt de kieswortel steviger in de kaak verankerd.

Een andere oorzaak kan een kieswortelontsteking zijn. We doen onderzoek met pathologie om dit aan te tonen of uit te sluiten.

 

Wat gebeurt er als het probleem langere tijd aanwezig blijft ....
Door de zijdelingse beweging in plaats van de normale voor-achterwaartse beweging gaan er problemen aan de kiezen ontstaan die onomkeerbaar zijn. De kiezen worden breder en breder ten opzichte van de normale kiezen. De kiezen bestaan uit glazuur richels en dentine er tussen. De afslijting is sterk afwijkend geworden ten opzichte van normale kiezen. Het is als of de glazuurrichels in elkaar vervloeien en als het probleem langer bestaat beginnen de kiezen breder en breder te worden.
Vergelijk van de kiezen van een normale kaak en een afwijkende kaak van een cavia
Deze verbreding ontstaat aan de wortelpunt, door de zijdelingse in plaats van de voor-achterwaartse beweging ontstaan er andere krachten dan normaal op de kiezen. De wortelpunten zijn veel dikker dan normaal en sterk afwijkend. Wat het meeste opvalt is de sterke glazuurwoekering van groeikernen van de M2 op de foto hieronder. Dit begint ook al bij de M3, er ontstaan nieuwe glazuur groeikernen.

Vergelijk eens de P1 en de M1 die er normaal zijn en de volledig veranderde M2 en de deels veranderde M3.

Sterk afwijkende kiezen door afwijkende slijtage door een kaak gewricht probleem

Het probleem begint aan de wortel en groeit naar boven, als er eenmaal een verandering in de wortel ontstaat groeit deze langzaam naar boven en wordt het pas aan het oppervlak boven het slijmvlies zichtbaar. Maar dan is de verandering helaas onomkeerbaar en zal aanwezig blijjven ....

Op de röntgenfoto is mooi het verschil tussen een normaal en een abnormaal gebit door een kaakgewricht beperking probleem.

Een mooi vergelijk tussen een normale schedel en een abnormale schedel door een kaakgewrichtprobleem

Indien dit probleem zich openbaart zal een totale genezing zeer moeilijk of onmogelijk worden!


We zullen elke 4 tot 6 weken een behandeling moeten geven. In de tussenliggende periodes is het een goed leven voor de cavia, zodra de eigenaar merkt dat de cavia niet meer zelf kan eten zal hij met de cavia langskomen voor een behandeling.

Voorkom dat het zover komt ....

Als u merkt dat de ondertanden voor de bovensnijtanden staan kom dan langs met u cavia. We kunnen met een aantal behandelingen (om de 4 weken) uw cavia helpen zodat het probleem niet blijvend wordt. Lees verder over de behandeling op de volgende pagina.


 

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio