Normaal kaakgewricht bij een caviaHet kaakgewricht van ene cavia is eensoort glijbaan

Het kaakgewricht van een cavia is een soort glijbaan in de bovenkaak waar de onderkaak in heen en weer schuift. De beweging is een vooral een voor achterwaartse beweging en een klein beetje heen en weer, dit heet propealineaal.

De kaakbeweging ....

De cavia kauwt door de onderkaak naar voren en naar achteren te bewegen, de uitslag kan wel een centimeter zijn. Hierbij schuren de kiezen van de onder en bovenkaak over elkaar en vermalen het eten.

De cavia onderkaak kan wel 1 cm naar voren en naar achteren schuiven in heet kaakgewricht

Deze beweging wordt rostrocaudaal d.w.z. voor-achterwaarts genoemd. Ook zal de onderkaak een beetje opzij bewegen, een links-rechts beweging. Deze gecombineerde beweging wordt propalineal genoemd. Propalineal movement = voor/achterwaarts en links/rechts beweging.

Vooral de sterke achterwaartse beweging gecombineerd met het aantrekken van de kaakspieren waardoor de onderkaakkiezen tegen de bovenkaakkiezen schuren zal het eten fijnmalen.
 

Propalineal jaw movement:

- voor achterwaarts 1 cm is de sterkste kracht - sterkste slag. Dit wordt ook genoemd: rostro - caudaal of voor - achterwaarts.

- zijdelingse beweging links en rechts 0,5 cm is een minder sterke slag. Dit wordt ook genoemd: lateraal = zijdelings.

De kaakbeweging bij een cavia is propealineal

Het kaakgewricht is een schuifgewricht ....

De onderkaak glijdt als een soort slede door de goot van de bovenkaak. In het kaakgewricht zit kraakbeen (geen meniscus) en wordt de

onderkaak tegen de bovenkaak aangedrukt - vastgehouden door bindweefsel ligamenten. Deze ligamenten laten een kleine zijdelingse beweging toe.

Detail van de kaakgewrichten van een cavia van voren af gezien.

 

Een normaal gezond kaakgewricht heeft normale tanden ....

Aan de tanden is vaak al te zien of er een gezond kaakgewricht aanwezig is.

Als de slijtage van de tanden en kiezen normaal is dan is er geen kaakgewrichtsprobleem.

Het normale gebit van de cavia, de tanden: Let op: 1. Slijtage 2. Rechte afgesleten 3. Tandas 4. Lengte boven tanden 5. Lengte onder tanden

 

Als er een kaakgewrichtsprobleem is dan zijn de tanden afwijkend en geven ze een idee wat de oorzaak van het probleem is: kijk bij de verschillende problemen voor een specificatie van de tandproblemen ....
Aan de zijdleingse slijtage van de tanden zie je al snel wat de oorzaak is

ls er een kaakgewrichtsprobleem is dan zijn de tkiezen afwijkend en geven ze een idee wat de oorzaak van het probleem is: kijk bij de verschillende problemen voor een specificatie van de kies problemen .... beiderzijds - symmetrisch of eenzijdig - asymmetrisch

Kiesproblemen geven een aanwijzing voor de oorzaak van het kaakgewrichtsprobleem

 

Er zijn 4 hoofdproblemen bij een kaakgewricht aan te wijzen:

- Vitamine C tekort geeft beiderzijds pijn in de kaakgewrichten en de cavia heeft een verslapte kauwspierbeweging.

- Eenzijdige kaakgewricht belemmering of unilateral locking TMJ

  Eén van de kaakgewrichten zit op slot, die kaak draait als het ware op het punt waar de kaak op slot zit.

- Eénzijdige kaakgewricht " luxatie " of beter de ligamenten van een kaakgewricht zijn overrekt. De onderkaak komt scheef ten opzichte van de bovenkaak te staan.

- Tweezijdige kaakgewricht belemmering of bilateral locking TMJ. De onderkaak zit als het ware op slot.

  De onderkaak kan niet meer naar achteren worden bewogen doordat beide kaakgewrichten een probleem hebben of

  dat de ondersnijtanden voor de bovensnijtanden uitsteken en de onderkaak als het ware op slot zetten.Op de volgende pagina's laten we afwijkende gebitten zien die door kaakgewricht problemen zijn ontstaan.

We zullen de tanden en kiezen met foto's in beeld brengen.

 

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio