Cavia eenzijdig op slot zetten van een kaakgewricht

 

Als één van de kaakgewrichten niet meer goed heen en weer kan schuiven en als het ware op slot zit dan noemen we dit:

het eenzijdig op slot zetten van een kaakgewricht of unilateral TMJ locking. TMJ = Temporo Mandibular Joint of kaakgewricht in het Engels.

 

Eén van de kaakgewrichten zit op slot, die kaak draait als het ware op het punt waar de kaak op slot zit.

Als oorzaak zien we in de meeste gevallen een pseudo eenzijdig kaakgewrichts bewegings belemmering of pseudo unitlateral TMJ locking:

- Een tand wortelontsteking: je ziet dan een schuine afslijting van de tanden.

- Een verdikte tand en daardoor afwijkende slijtage

- Een kieswortelontsteking: kan van de onder of bovenkaak zijn, met of zonder abces.

- Een stephmouth: er is geen rechte lijn van de kiezen de kiezen van de onder en bovenkaak lopen op elkaar vast

- Een abces in de onderkaak lymfknoop een lymfadenitis

- Een tumor in de buurt van het kaakgewricht

 

En als deze oorzaken niet aanwezig zijn dan is er een echte unilateral TMJ locking of het eenzijdig op slot zetten van een kaakgewricht

- Een kaakgewrichts bewegings belemmering door trauma of ontsteking

 

Gevolg:

Een cavia heeft hier last van, kan slechter eten omdat er een afwijkende kauwbeweging is ontstaat er een specifiek afslitijgs probleem - zie hieronder.

De cavia kan gaan speekselen en door het slechter eten zal de cavia vermageren. Als een cavia niet eet en afvalt dan checken we aan de hand van de tanden en kiezen of er een afwijking aan het gebit en/of de kaakgewrichten is.

 

Unilateral TMJ locking geeft specifieke slijtage afwijking de omgekeerde v

Een eenzijdig op slot gezet kaakgewricht geeft specifieke afwijkingen aan de tanden en kiezen ....

 

- Tandas: is recht

- Tandlengte boven snijtanden: normaal (0,6 - 0,9 cm)

- Tandlengte onder snijtanden:  normaal (normaal 1 - 1,2 cm)

- Frontale slijtage: is recht

- Zijdelingse slijtage: de boven snijtanden zijn abnormaal: er vormt zich een

  omgekeerde V in de tanden =>

  De onder snijtanden normaal tot iets minder slijtage

- Kiezen van de bovenkaak: normaal qua lengte en vorm

- Kiezen van de onderkaak: er is een asymmetrische brug van kiezen over de tong aanwezig.
  => links en rechts zijn niet gelijk qua vorm en lengte.

 

Hieronder het normaalbeeld van de snijtanden bij een cavia tov de omgekeerde V

Normale zijdleingse tandslijtage bij een cavia en die bij unilateral TMJ locking

 

Hoe onstaat de omgekeerde V ....

De kaakgewrichten kunnen niet aan beide kanten de normale kaakbeweging uitvoeren. Er is een belemmering van een van de kaakgewrichten, deze zit als het ware op slot. De kaakbeweging aan die kant is niet voor - achterwaarts + zijdelings maar alleen nog maar zijdelings. Hierdoor ontstaat een afwijkend slijtage patroon aan tanden en kiezen. In een grafiek heb ik dit proberen te verduidelijken:

In een schema is te zien dat de onderkaak van een cavia anders beweegt als deze eenzijdig op slot zit

Er ontstaan specifieke afwijkingen aan de tanden = omgekeerde V in de bovensnijtanden en aan de kiezen = een asymmetrische brug over de tong van de voorste kiezen aan de kant waar het kaakgewricht op slot zit.

Cavia kaakgewricht eenzijdig op slot geeft specifieke afwijkingen

 

Een ander voorbeeld van een cavia met unilateral TMJ locking

 

Een cavia met een unilateral TMJ locking

 

Behandeling ....

De behandeling is om de kiezen op de juiste lengte en hoek te slijpen en daarna de snijtanden op de juiste lengte en slijtage te slijpen. Als nabehandeling wordt pijnstilling en dwangvoeder meegeven naar huis. Langdurig geven we pijnstiller om het kaakgewricht te laten genezen. Sinds kort laten we cavia's ook chiropractie ondergaan om de kaakgewrichten weer goed werkend te krijgen. Met de chiropractie proberen we de oorzaak aan te pakken en niet alleen om de paar weken de symptomen = afwijkende tanden en kiezen te behandelen.

Zie voor de behandeling en de chiropractie een paar pagina's verder.

Als het probleem lang blijft bestaan, de zijdelingse beweging wordt niet voldoende verholpen dan ontstaan er kiesafwijkingen door de zijdelingse beweging. Kijk voor uitleg hiervan bij de pagina over tweezijdig op slot zitten van de kaakgewrichten.

Voorkom het ontstaan van de blijvende kiesafwijkingen: behandel dit probleem zo snel mogelijk ....

Als er niets aan de zijdleingse beweging wordt gedaan ontstaan blijvende problemen aan de kiezen van een cavia

Pseudo unilateral TMJ locking ....

Er kunnen ook andere oorzaken dan een kneuzing van een kaakgewricht de oorzaak zijn van het eenzijdig op slot zetten van een kaakgewricht. Voorbeelden zijn abcessen en een afwijking in de kiezenrij een zogenaamde stepmouth.

Voorbeeld van unilateral TMJ locking door afwijkende kiezen. Het kaakgewricht zelf is dan niet op slot gezet maar er is een oorzaak buiten het kaakgewricht aan te wijzen = pseudo unilateral TMJ lockiing.

Cavia unilateral TMJ locking door een afwijking in de kiezen rij

Een voorbeeld van een unilateral TMJ locking door een abces net naast de onderkaak.

Een cavia met een unilateral TMJ locking door een abces bij de onderkaak

 

Een pseudo eenzijdig kaak gewricht belemmering ....

Niet elk eenzijdig op slot gezette kaakgewricht zal zich het zelfde uiten. We hebben een cavia Karel gezien met een hele dikke rechter ondersnijtand. Deze zette de kaak als het ware op slot en er ontstond een asymmetrische brug van de rechter onderkaak kiezen over de tong.

cavia Karel met een dikke rechter onder snijtand

Duidelijk is er een verschil tussen de kiezen rechts en links te zien. Op de rechter foto is te zien dat we de kiezen in model hebben geslepen.

De rechter onder kaaks kiezen zijn te breed en onvoldoende afgesleten

Op de rontgenfoto is te zien dat de tand wortel "normaal" is en getrokken kan worden.

We hebben intra orale rontgenfoto's gemaakt met een kleine Durr dental fosfor plaat.

De intra orale rontgenfoto van de snijtanden bij een cavia

OP de foto hieronder is te zien dat de rechter snijtand volledig getrokken is. Er is een enorm lange tandwortel onder het slijmvlies. De kunst is om de tand in zijn geheel te trekken. De cavia kan zich gelukkig goed redden met 3 sniijtanden en dan komen de kiezen vanzelf weer goed.

De rechter ondersnijtand is bij deze cavia getrokken

Een mooi voorbeeld van een eenzijdig TMJ zonder aanwijsbare oorzaak ....

We hebben bij cavia Toos een mooi voorbeeld van een eenzijdig probleem van een kaakgewricht gevonden zonder dat we een oorzaak konden aanwijzen. De tandlengte is normaal en er is een omgekeerde v in de bovensnijtanden te zien. Aan de kiezen zijn afwijkingen te zien.

Bij een cavia is een omgekeerde v zichtbaar hetgeen op een eenzijdig TMJ probleem wijst

En als deze oorzaken niet aanwezig zijn dan is er een echte unilateral TMJ locking of het eenzijdig op slot zetten van een kaakgewricht

- Een kaakgewrichts bewegings belemmering door trauma of ontsteking

 

Er is geen afwijkende tand of kies en er is geen bewegingsbelemmering zichtbaar zoals een afwijkende kies of tand.

De oorzaak is in dit geval in het kaakgewricht te zoeken.

Het gevolg is dat er een haak op de 4e kies van de linkerbovenkaak kies te zien met een wangslijmvlieswond.

Er zijn geen afwijkingen aan de kiezen op de röntgenfoto te zien. Maar wel is er een haak op de 4e kies linksboven te zien.

In dit geval is na onze gebitsbehandeling een chiropractie behandeling de aangewezen weg.

Zie voor deze chiropractische behandeling een paar pagina's verder ....

 

Eenzijdige kaakgewricht belemmering door een reuskies ....

 

Als het probleem al langer aanwezig is en er is een reuskies ontstaan dan zal de chiropractie helpen na een gebitsbehandeling, maar het probleem zal terugkomen. De reuskies geeft een afwijkende slijtage en een kaakbewegings belemmering aan die kant.

De vraag blijft echter:

1. is de reuskies ontstaan door een eenzijdige kaakgewricht bewegingsbelemmering

of

2. Is de eenzijdige kaakgewricht bewegingsbelemmeringdoor de reuskies

Hopelijk komen we daar in de toekomst achter ....

Eenzijdige kaakgewricht bewegings belemmering door een reuskies

Een tumor als oorzaak van een eenzijdige kaakgewricht belemmering ....

Bij Sabi was een dikte onder het oog. Aan de snijtanden is te zien dat er een omgekeerde V in de bovensnijtanden aanwezig is. Dit wijst op een eenzijdige kaakgewricht belemmering. Er is ook een kleine haak op de 4e kies van de linker bovenkaak te zien.

Cavia Sabi met een lymfoom

Zie voor meer informatie over het eenzijdig op slot zetten door een tumor op deze pagina over tumoren ....

Aardbei kan niet goed kauwen ....

Bij cavia Aardbei kwamen we een apart probleem tegen. Op de film hieronder is te zien dat Aardbei grote moeite heeft met eten. Zelfs zachte stukjes komkommer kan hij niet opeten en laat deze weer uit de bek vallen.

 

 

De tanden zijn bij Aardbei sterk afwijkend qua slijtage. Ze zijn te lang en scheef afgesleten. Aan de kiezen is te zien dat er een asymmetrische brug over de tong is en dat er een vleugel aan de binnenzijde van de 4e kies van de onderkaak en een haak op de 4e kies van de bovenkaak aanwezig is. Dit wijst op een eenzijdige kaakgewricht belemmering (of unilateral locking TMJ) aan de linkerkant. Het linker kaakgewricht zit als het ware op slot en kan niet de sterke kauwbeweging van voor naar achteren bewegen. De kauwbeging aan die zijde is alleen zijdelings met als gevolg een asymmetrische brug over de tong en haken en vleugels op de kiezen.

Cavia aardbei met een afwijkende kauwbeweging

Ook bij Aardbei was een tumor de oorzaak van de afwijkend kauwbeweging. Het linkerkaakgewricht was door de tumor in de beweging belemmerd.

Zie voor meer informatie over het eenzijdig op slot zetten door een tumor op deze pagina over tumoren ....

 

 

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio