Kaakgewrichtsprobleem door een vitamine C tekortDe normale zijdleingse slijtage van cavia snijtanden is schepvormig

Vitamine C tekort geeft specifieke afwijkingen aan de tanden en kiezen ....

- Tandas: is recht

- Tandlengte boven snijtanden: normaal (0,6 - 0,9 cm)

- Tandlengte onder snijtanden:  te lang > 1,2 cm (normaal 1 - 1,2 cm)

- Frontale slijtage: is recht

- Zijdelingse slijtage: boven snijtanden normaal,

  onder snijtanden afwijkend - onvoldoende slijtage.

  => Er is geen schepvormige of chisel shaped afslijting aan de binnenkant van de

       snijtanden te zien, de ondersnijtanden zijn stomp.

- Kiezen van de bovenkaak: normaal qua lengte en vorm

- Kiezen van de onderkaak: er is een symmetrische brug van voorste kiezen van de onderkaak over de tong aanwezig.
   => links en rechts zijn gelijk qua vorm en lengte.

 

Cavia met vitamine c tekort krijgt afwijkingen aan tanden en kiezen

Aan de tanden zie je al dat er een probleem met de kiezen is ....
Aan de tanden kun je zien of er een kiesprobleem is: kijk naar de tandlengte en de tandslijtage.

De ondersnijtanden zijn te lang en de zijdelingse slijtage van de ondersnijtanden is onvoldoende: er is geen schepvormige afslijting aan de achterzijde te zien.

Vergelijk het eens met de tanden van een cavia met een normaal gebit.

De normale tanden van een cavia zien er zo uit

 

Als de kiezen van de cavia niet voldoende op elkaar afslijten kunnen er haken op de kiezen of beter te brede kiezen van de onderkaak ontstaan. Deze kunnen zo groot worden dat ze over de tong heen groeien, we noemen dit een brug over de tong. Door de brug over de tong wordt de tongbeweging belemmerd en de cavia kan niet goed meer eten. De cavia kan dan alleen nog maar zacht voer eten, want kan hooi of ander hard eten niet goed meer tussen de kiezen vermalen. Ook is het snijvlak van de onder snijtanden stomp geworden en kan de cavia niet goed meer knagen.


Symptomen van een brug over de tong ....

  • Vermageren
  • Wel aandacht in eten maar vervolgens niet willen eten
  • Eet alleen zacht voer => eet geen hooi of harde brokjes - caviavoer
  • Vormt proppen voer in de mond, kan het eten niet wegkrijgen
  • Kan speekselen - krijgt een natte kin / hals


Oorzaken van een brug over de tong ....
Er werd altijd gedacht (zie literatuur) dat de kiesverlenging ontstaat doordat er verkeerde voeding wordt gegeven. Hierdoor blijven de kiezen groeien en door de te lange kiezen wordt de onderkaak naar voren gedrukt, de bek wordt opengedrukt en de snijtanden slijten niet meer op elkaar. Hierdoor worden ook de kaakspieren opgerekt.

Naar ons idee is niet het soort voer de oorzaak. We denken dat het tekort aan vitamine C zorgt voor pijnlijke kaakgewrichten en slappe spieren.  Met als gevolg een brug van de kiezen over de tong.


Door vitamine C tekort kunnen er pijnlijke kaakgewrichten ontstaan en kaakspier problemen. De onderkaak wordt dan niet sterk genoeg naar voren en achter bewogen, omdat de kaakgewrichten pijn doen. Ook wordt de onderkaak niet hard genoeg naar de bovenkaak getrokken, omdat er een spierverslapping is. Er ontstaan dan haken op en/of een brugvorming van de voorste kiezen van de onderkaak. Deze brugvorming is symmetrisch, links en rechts is de afwijking qua vorm en lengte hetzelfde. Lees verder over vitamine C tekort ....

 

Vitamine C tekort: er ontstaat een symmetrische brug van kiezen over de tong aanwezig.
Symmetrisch = links en rechts gelijk qua vorm en lengte. Zie hieronder ....

Een brug van de 1e kiezen van de onderkaak over de tongVitamine C tekort voorbeeld:
Cavia Tuffie had een vitamine C tekort. Tuffie had moeite met eten, was sterk vermagerd en kwijlde veel ....

Een cavia met een brug over de tong

Een cavia met een brug over de tong heeft een natte kin en is sterk vermagerd

Voor de behandeling moet de cavia een verdoving krijgen ....
Om de brug van de kiezen te verwijderen moet de cavia eerst onder verdoving worden gebracht.
Een cavia is zonder verdoving niet goed te behandelen:

  1. De bek van de cavia erg nauw, waardoor je bij de wakkere cavia slecht zicht hebt op de kiezen.
  2. De cavia kan zich zo sterk verzetten tegen de behandeling dat een kaakgewricht beschadigd kan worden.

Omdat we een lage dosering injectie anesthesie gebruiken is het narcose risico klein en vergelijkbaar met die bij het konijn.

 

De behandeling ....
Als de cavia verdoofd is wordt het bekje met wangspreiders zodanig open gehouden dat we optimaal zicht hebben op de kiezen. Vervolgens kunnen de kiezen ingekort worden.

We gebruiken speciale tangen om de kiezen te knippen en een tandarts low speed boor die de kiezen kort slijpt. Met de boor slijpen we de kiezen zo dicht mogelijk op het tandslijmvlies weg en in de juiste schuine hoek.
 
Nadat de kiezen kort geslepen zijn, zijn ze echt kort: zie hieronder.

De kiezen van de cavia zijn kort geslepen

 

Nabehandeling ....

1. Zorg dat de cavia blijft eten: indien de cavia niet uit zichzelf eet dan moet het worden gedwangvoederd.

We laten ook geweekte brokjes geven van Science Selectve Cavia. Dit zachte voer kan de cavia zelf wegkrijgen - vermalen tussen de kiezen.

2. Geef ook een pijnstillend en ontstekingsremmend middel - wij gebruiken meloxicam.

3. Zorg dat er vitamine C wordt gegeven. Geef elke dag een tablet van 40 - 80 mg per dag.Een masker wordt gebruikt om de onderkaak tegen de bovenkaak aan te drukken

Om de kaakspieren te herstellen en daardoor de afslijting van de kiezen te herstellen moet er een hulp aan de kaakspieren worden gegeven. In Canada is er een soort masker dat door de cavia hiervoor een groot deel van de dag gedragen moet worden, de chin sling.

Het is van neopreen en heeft als functie de onderkaak tegen de bovenkaak getrokken wordt. Lees verder over de chin sling ....

4. In plaats van de chin sling gebruiken wij een anabool steroïd injectie ....

Wij gebruiken een injectie met een anabool steroïd, dit heeft naar ons idee dezelfde werking als het mondmasker of de chin sling. De spieren worden sterker en trekken de onderkaak steviger tegen de bovenkaak aan.

5. Als de kiezen gelig zijn en slap aanvoelen als we ze knippen dan geven we ook extra vitamine D.

 

Hoe vaak moet deze behandeling worden herhaald ....

Onze ervaring is dat als er een vitamine C tekort is dat we de cavia met een eenmalige behandeling goed kunnen krijgen. Met een paar weken pijnstilling en een korte periode dat er moet worden gedwangvoederd. Natuurlijk moeten er wel elke dag een vitamine C tablet worden gegeven.

 

Voorkom kies problemen: geef elke dag een tablet vitamine C

 

Vitamine D tekort ....

Als er ook een vitamine D tekort is dan krijg je gelige slappe kiezen: dan geven we ook een vitamine D injectie om de tanden en kiezen sterker te maken. De vitamine D injectie zal 2-3 maanden lang werken. Zie de foto's hieronder.


Cavia met vitamine C en D tekort

 

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio