Cavia kiezen

Afwijkende kiezen bij een cavia - reuskies of macrodont
Bij een cavia kunnen verschillende afwijkingen aan de kiezen gevonden worden. In dit geval laten we zien hoe een reuskies eruit ziet en wat het gevolg is. Op een latere pagina laten we zien wat we er aan kunnen doen als cavia tandheelkundig dierenarts.

Hoe brengen we reuskiezen in beeld?

We kijken met de bekinspectie met behulp van een loepbril en met een video-endoscoop de kiezen goed na of er afwijkingen zien. Ook maken we gebruik van dentale digitale röntgenfoto's met een CR7 van Durr dental Vista Scan om de kiesstructuur te bekijken en kunnen dan zien of er afwijkingen aan de kieswortel zijn.

Individuele kiezen worden beoordeeld .....

Ook kijken we de kiezen na of er afwijkende kiezen qua kleur, vorm en structuur zijn In principe moeten alle kiezen in een rij (van 4 kiezen) er hetzelfde uitzien.

Als er verbrede kiezen zijn dan kan er sprake zijn van een reuskies of macrodont. Een reuskies kan aan de bovenkaak en aan de onderkaak voorkomen.

Cavia kiezen in detail nakijken hoe het glazuur oppervlak eruit ziet tov de andere kiezen

Soms is het heel subtiel en soms zijn er duidelijke afwijkingen te zien. In principe zijn alle kiezen even breed en is het kauwoppervlak hetzelfde qua glazuurrichels en dentine dalen.

Een reuskies bij een cavia

We zien ook bij cavia's twee reuskiezen. De 3e en 4e kies van de rechteronderkaak zijn enorm verhoogd aan de wangzijde en er zijn vleugels zichtbaar aan de tongzijde van deze  kiezen. We komen hier later op terug: wat is de oorzaak van een reuskies is het een ontsteking of een afwijkende kauwbeweging?

 

Bij de cavia hieronder is er een eenzijdig op slot zetten van een kaakgewricht of unilateral TMJ locking door afwijkende kiezen.

NB: de oorzaak laten we hier even los het is een constatering - als je wil weten wat de oorzaak kan zijn klik op de link hierboven of lees verder ....

Twee reuskiezen bij een cavia

 

We zien ook meer dan twee reuskiezen: zie hieronder 3 reuskiezen aan verschillende onderkaken.

In het geval van deze cavia is de kaakbeweging van de linker- en de rechteronderkaak belemmerd. Normaal is de kauwbeweging van voor naar achter en een beetje opzij, maar in dit geval is er alleen een zijdelingse kauwbeweging mogelijk en ontstaan er aan beide kanten reuskiezen.

 

Bij de cavia hieronder is er een beiderzijds op slot zetten van een kaakgewricht of bilateral TMJ locking

NB: de oorzaak laten we hier even los het is een constatering - als je wil weten wat de oorzaak kan zijn klik op de link hierboven of lees verder ....

Drie reuskiezen bij een cavia

Als er afwijkende kiezen zijn dan kunnen we deze kiezen mooi in beeld brengen met onze video-endoscoop. Op de foto's hieronder is een sterk vergrootte reuskies te zien.

En met de dentale röngten kunnen we de kieswortels met elkaar vergelijken.

Cavia afwijkende kies is goed te zien met een video-endscoop en dentale röntgenfoto's

Met onze dentale röntgenfoto's kunnen we de kieswortels in detail in beeld brengen wat betreft breedte van de kieswortels ten opzichte van elkaar, maar ook de structuur van de kieswortels.

Cavia röntgenfoto de reuskies is goed te zien

Door een reuskies kan een abces ontstaan ....

Een reuskies kan een abces veroorzaken, maar in het merendeel van de reuskies problemen is dit niet het geval. De reuskiezen zorgen voor een afwijkend kiesslijtage met als gevolge een afwijkende kaakgewrichtbeweging en een afwijkende tandslijtage.

Cavia reuskies met als gevolg een reuskies

Door de afwijkende slijtage kunnen haken en zelfs vleugels ontstaan ....

We hebben bij cavia's waarbij reuskiezen aanwezig zijn ook haken en vleugels zien ontstaan aan de binnenzijde van de reuskies. De enige verklaring is dat de kaakbeweging onvoldoende werkt. Er is geen voor achterwaartse beweging maar aan die zijde een zijdelingse beweging met een onvoldoende beweging naar de binnenzijde van de kies en hierdoor ontstaan vleugels aan de binnenzijde van de kies. Het ontstaan van haken of vleugels op de kiezen is te verklaren uit een bewegingsprobleem en niet vanuit een ontstoken kieswortelprobleem. De haak - vleugel wordt uiteindelijk steeds langer onvoldoende gesleten en verlengd.

Cavia met haak en vleugel op een reuskies

Hoe verklaren we het ontstaan van een reuskies of macrodont .....

Kaakbot van een cavia is dun, de kiezen zie je door het bot heen zitten.

Eigenlijk is de oorzaak nog onbekend en niet wetenschappelijk bewezen. Hier gaan we ons idee naar voren brengen wat betreft het ontstaan van reuskiezen.

Deze mening hebben we gevormd door het behandelen, vastleggen en het bestuderen van meer dan 600 cavia's met gebitsproblemen en we hebben daarbij ook pathologie laten uitvoeren. Lees hieronder onze verklaring voor het ontstaan van een reuskies.

We zien deze reuskiezen pas de laatste jaren doordat we beter in de bek van de cavia naar de kiesoppervlaktes kunnen kijken met een endoscoop en we hebben betere dentale röntgenfoto's tot onze beschikking waarbij we beter naar de kieswortel samenstelling en breedte kunnen kijken.

Zie hierboven een röntgenfoto van voor 2016 (kijk verder naar boven voor de dentale röntgenfoto's die we nu maken)

De normale kauwbeweging van een cavia ....

De normale kauwbeweging is voor achterwaarts en een beetje naar opzij we noemen dit een propalineal jaw movement.

- voor achterwaarts 1 cm is de sterkste kracht - sterkste slag. Dit wordt ook genoemd: rostro - caudaal of voor - achterwaarts.

- zijdelingse beweging links en rechts 0,5 cm is een minder sterke slag. Dit wordt ook genoemd: lateraal = zijdelings.

De kaakbeweging bij een cavia is propealineal

 

Kaakbot van een cavia is dun, de kiezen zie je door het bot heen zitten.

Waarom ontstaan er reuskiezen: naar ons idee door een afwijkende kauwbeweging ....

Een van de gedachtes voor het ontstaan is dat de normale kauwbeweging die voor-achterwaartse gaat nu in deze richting geblokkeerd wordt en nu meer zijdelings is. Het bot aan de zijkanten van de kaak is maar dun en er is dus veel druk op de kieswortel door de zijdelingse beweging. Vergelijk het met spondylose onder de ruggenwervels, de ruggenwervels die los ten opzichte van elkaar zitten vormen extra botaangroei = spondylose om de ruggenwervels weer minder bewegelijk te maken ten opzichte van elkaar.

Naar ons idee denken we dat er zoiets ook in de kieswortel aan de hand is: er worden veel nieuwe groeikernen gevormd in de kieswortel en hierdoor wordt de kieswortel steviger in de kaak verankerd.

Een andere oorzaak kan een kieswortelontsteking zijn. We hebben onderzoek naar dit gegeven gedaan en zien geen bacteriën bij de pathologie op reuskiezen, er is dus naar ons idee geen ontsteking in de kieswortel aanwezig voor het ontstaan van reuskiezen.

Wat gebeurt er als het probleem langere tijd aanwezig blijft ....

Door de zijdelingse beweging in plaats van de normale voor-achterwaartse beweging gaan er problemen aan de kiezen ontstaan die onomkeerbaar zijn. De kiezen worden breder en breder ten opzichte van de normale kiezen. De kiezen bestaan uit glazuur richels en dentine er tussen. De afslijting is sterk afwijkend geworden ten opzichte van normale kiezen. Het is als of de glazuurrichels in elkaar vervloeien en als het probleem langer bestaat beginnen de kiezen breder en breder te worden.
Vergelijk van de kiezen van een normale kaak en een afwijkende kaak van een cavia
Deze verbreding ontstaat aan de wortelpunt. Door de zijdelingse in plaats van de voor-achterwaartse beweging ontstaan er andere krachten dan normaal op de kiezen. De wortelpunten zijn veel dikker dan normaal en sterk afwijkend. Wat het meeste opvalt is de sterke glazuurwoekering van groeikernen van de M2 op de foto hieronder. Dit begint ook al bij de M3, er ontstaan nieuwe glazuur groeikernen.

Vergelijk eens de P1 en de M1 die er normaal zijn en de volledig veranderde M2 en de deels veranderde M3.

Sterk afwijkende kiezen door afwijkende slijtage door een kaak gewricht probleem

Het probleem begint aan de wortel en groeit naar boven, als er eenmaal een verandering in de wortel ontstaat groeit deze langzaam naar boven en wordt het pas aan het oppervlak boven het slijmvlies zichtbaar. Maar dan is de verandering helaas onomkeerbaar en zal aanwezig blijven ....

 

Op de kies hieronder is de linkerkies een normale kies met een normaal aantal groeikernen (= apical buds) en rechts ziien we een sterk vebrede - vergrootte kies we noemen dit een reuskies en als je naar de kies in detail kijkt zie je een enorm toegenomen aantal groeikernen alsof ze explosief zijn toegenomen ....

Links is eennormale kieswortel te zien en rechts een kieswortel van een reuskies


NB: als er een kieswortelontsteking als oorzaak voor het ontstaan van een reuskies zou zijn dan begint het bacteriele probleem aan de bovenzijde van de kies of naast de kies en niet aan de kieswortel. Dit is voor ons weer een bewijs dat een bewegingsprobleem de oorzaak is voor het ontstaan van een reuskies.

Hoe behandelen we cavia's met een reuskies en gebitsproblemen ....

We zullen elke 4 tot 6 weken een behandeling moeten geven. Na de gebitsbehandeling kan de cavia weer zelfstandig eten, zodra de eigenaar merkt dat de cavia niet meer zelf kan eten zal hij met de cavia langskomen voor een behandeling.

Een reuskies is onomkeerbaar en zal een levenslange behandeling om de paar weken nodig hebben  ....

Nieuwe behandeling: het wegslijpen van de kieswortel ....

Sinds 2019 hebben we een nieuwe behandeling: we kunnen de kieswortel van de reuskies wegboren en dan zal de kies uitgroeien en afslijten op de tegenoverliggende kies. De kies zal verdwijnen na een paar maanden, zie de foto hieronder.

Als er een reuskies is dan kunnen we de kieswortelwegboren en dan kan de kies uitgroeien en verdwijnen

 

We hebben een extra pagina gemaakt over het wegslijpen van de kieswortel bij een reuskies bij een cavia ....

 

 

 

 

 

Afwijkende kiezen bij een cavia - gespleten kiezen

Bij een cavia kunnen verschillende afwijkingen aan de kiezen gevonden worden. In dit geval laten we een gespleten kies zien. Bij het eerste voorbeeld zit er een strootje tussen de kiezen vast. De cavia was moeilijker aan het eten en was gek aan het doen met de bek. Bij de cavia die we er na laten zien was er duidelijk sprake van pijn bij het eten en op de röntgenfoto is goed te zien wat het probleem is.

 

We kijken met de bekinspectie met behulp van een loepbril en met een video-endoscoop de kiezen goed na of er afwijkingen zien. Ook maken we gebruik van dentale digitale röntgenfoto's met een CR7 van Durr dental om de kiesstructuur te bekijken en kunnen dan zien of er afwijkingen aan de kieswortel zijn.

 

Normale tanden maar er is een kies probleem ....
Bij deze cavia is een normale lengte en slijtage van de tanden te zien.

Bij de bekinspectie zien we dat de linker kiezenrij niet mooi aaneengesloten ligt. Er is een spleetje tussen de 1e en 2e kies linksonder.

Vergelijk eens de rechter en linker kiezenrij van de onderkaak met elkaar.

Bij deze cavia is een spleetje tussen de kiezen te zien

Duidelijk is een spleetje tussen de 1e en de 2e kies te zien. Er zit een stukje voedsel in en dit veroorzaakt het gekke bek gedrag bij deze cavia, er looopt steeds een stuk voer zoals hooi of een ander hard voedslestukje in vast en blijft er dan vast zitten.

Met onze endoscoop kunnen we dit goed in beeld brengen in de mond en met de dentale röntgenfoto's gaan we kijken of er hier een klein kort spleetjje is of dat er een diepe pocket naast de kies aanwezig is.

Bij deze cavia is een spleetje tussen de kiezen te zien

Als behandeling kiezen we bij Rozy om de 1e kies heel kort weg te slijpen en dan de 2e kies schuin weg te slijpen. We doen dit ook bij de 1e en 2e kies van de bovenkaak. Nu wachten we af hoe de kiezen gaan uitgroeien en of de 1e en 2e kies dan weer strak tegen elkaar aan staan.

 

Gespleten kies ....
Bij de cavia hieronder zijn normale tanden te zien qua lengte en slijtage.

Als we de kiezen in beeld brengen dan is te zien dat er aan de rechterkant 5 kiezen zijn en dat er aan de linkerkant 4 kiezen te zien zijn.

De 4e kies van de rechteronderkaak is gespleten.

Bij deze cavia is een spleetje in de 4e kies te zien

In het midden is een spleet te zien. Deze spleet loopt niet geheel door, we hebben de spleet weggeslepen tot we weer een massieve kieskroon in beeld hebben.

Bij deze cavia is een spleetje in de 4e kies te zien


Bij cavia Beertje is een gespleten voorste deel van de 4e kies van de linkeronderkaak te zien.

Bij Beertje is een los stuk kies in de kies voraan te zien

Het voorste deel van de 4e onderkaakskies is afwijkend.

Bij deze cavia is een afwijking in het voorste deel van de 4e kies te zien

Er zijn dus veel verschillende uitingsvormen van een gespleten kies.

 

 

 

 

 

 

De normale kiezen bij een cavia

Als een cavia geboren wordt is zijn volwassen gebit al aanwezig. De cavia kan dan ook gelijk beginnen met eten.

Er zijn 16 kiezen bij de cavia aanwezig. 4 premolaren en 12 molaren, zie röntgenfoto hieronder.

P = premolaar en M = molaar. Let op: de wortel van de snijtand loopt heel ver door in de onderkaak.

kiesformule bij de cavia, let op de afwijkende slijtage van de snijtanden

In rust staan de kiezen op elkaar. Elke bovenkaak kies staat op de tegenoverliggende kies van de onderkaak. De kiezen steken normaal 2-3 mm boven het slijmvlies uit. Zie de linkerfoto hier onder.

De kiezen staan niet recht in de kaak, maar in een bocht, samen vormen ze een S zie rechtse foto.
De kiezen staan onder een hoek van 30 graden (zie foto met de geodriehoek)


Normale stand: ondersnijtand achter de bovensnijtand</p><p>en kiezen op elkaar. De kiezen staan in een hoek van 30 graden.

Foto's: links foto uit een artikel van Boehmer en Crossley,  rechts uit het boek van Vittorio Capello

Normale stand van de kiezen van het konijn, de tong kan zich vrij</p><p>bewegen

Kauwen met de kiezen ...

De cavia kauwt met zijn kiezen, dit is een horizontale beweging. De kiezen glijden in een voor-achterwaartse beweging over elkaar heen en vermalen het eten tussen de kiezen. Het voer wordt vermalen door de scherpe harde glazuurrichels die boven de zachtere dentine dalen uitsteken

Cavia kiezen, vier per kant, het oppervlakte bestaat uit glazuurrichels en dentine dalen

De lengte en de vorm van de kiezen van de onderkaak bij een cavia is hieronder te zien. Ook is goed te zien dat de zijkanten van de kiezen niet mooi recht zijn maar een golvend patroon hebben.

In de literatuur hebben we normaalbeeld van een caviakies gevonden. Er zijn glazuurrichels met daartussen dentine en cement.

Normaal beeld van een cavia hoe ziet een normale cavia kies eruit

Normaal beeld van een cavia hoe ziet een normale cavia kies eruit

Hoe ziet dat er uit op een dentale röntgenfoto. NB: er is nu echter maar één kaakhelft op de röntgenfoto te zien, er is dus geen overlap van de linker en de rechterkaakskiezen over elkaar. De structuur van de kiezen bestaat uit glazuur, dentine en cement. Vooral het glazuur is goed zichtbaar op de röntgenfoto hieronder - dit zijn de witte lijnen in de kiezen.
De kstructuur van de kiezen bestaat uit glazuur, dentine en cement. Vooral het glazuur is goed zichtbaar op een röntgenfoto

Op de röntgenfoto van de onderkaak hierboven is te zien dat in elke kies van boven naar beneden tot aan de wortel diverse glazuurstructuren te zien zijn.

Ook raken de kiezen de cortex van de mandibula maar steken er niet in uit of doorheen.

De kiezen zijn in verhouding erg lang en zijn krom van vorm. Ook de zijkanten zijn niet mooi recht maar golvend

 

 

 

 

 

 

Afwijkingen aan de kies van een cavia:

Als de kiezen van een cavia niet goed op elkaar afslijten dan kunnen te lange kiezen ontstaan. Doordat de kiezen van een cavia hun hele leven lang doorgroeien levert dit al snel problemen op. Om problemen te voorkomen en om eventueel de stand te corrigeren is een behandeling dan noodzakelijk.

Ook kan er een kiesprobleem ontstaan door een ontsteking of er kunnen reuskiezen (= macrodonten) dit zijn vergrote kiezen ontstaan die tot problemen aanleiding kunnen geven.

Oorzaken van afwijkende kiezen ....Een typisch voorbeeld van afwijkende kiezen bij een cavia: een brug over de tong van de voorste kiezen van de onderkaak

 • Vitamine C tekort
 • Vitamine D tekort
 • Ontsteking aan tanden of kiezen
 • Afwijkende kauwbeweging met als gevolg een reuskies
 • Kaakgewrichtsproblemen
 • Trauma

Welke problemen aan de kiezen komen we tegen ....

 • Een brug over de tong (haken op de onderkaak kiezen)
 • Haken die in het wangslijmvies steken (haken op de bovenkaak kiezen)
 • Vleugels op de kiezen (dit zijn extreem grote haken)
 • Gespleten kiezen
 • Reuskies of macrodont
 • Slappe kiezen of losse kiezen
 • Abcessen tgv kiesproblemen
 • Afgebroken kiezen
 • Kiezen staan niet in 1 lijn
 • Kieslengte is links en rechts niet gelijk

We zullen in de komende pagina's deze problemen en de behandeling bespreken.

Op deze pagina's zal geregeld een reuskies - macrodont worden gepresenteerd. We zien deze steeds meer, misschien omdat we erop letten.

 

We kijken de kiezen na met een loepbril en met een endoscoop in de mond. Daarbij letten we op of ze een normaal kauwoppervlak hebben wat betreft kleur, glazuur patroon, lengte en breedte van de kiezen. We kijken of er haken of vleugels op de kiezen aanwezig zijn. En we beoordelen de tong en de wang of er wonden te zien zijn. Ook maken we dentale röntgenfoto's om de kiezen in beeld te brengen.

 

Op de foto's hieronder is een zogenaamde reuskies van de 2e kies van de rechteronderkaak te zien.

Er is een afwijkende structuur, verkleuring en verdikking van de deze kies te zien.

Een typisch voorbeeld van afwijkende kiezen bij een cavia: een brug over de tong van de voorste kiezen van de onderkaak

We zullen de oorzaken en problemen aan de kiezen op de komende pagina's behandelen.

NB: een kiesprobleem zal zijn weerslag op de tandslijtage, kiesskijtage en ook op de kauwbeweging en het functioneren van de kaakgewrichten hebben. De tanden - kiezen en de kaakgewrichten horen allen meegenomen te worden in de beoordeling en behandeling van gebitsproblemen bij de cavia!

 

 

 

 

 

Afwijkende kiezen bij een cavia

Bij een cavia kunnen verschillende afwijkingen aan de kiezen gevonden worden. De kies lengte is dan afwijkend ten opzichte van normaal. Of de kiezen links en rechts zijn niet gelijk van lengte. Ook kunnen er haken op de kiezen van de bovenkaak ontstaan of een brug van de onderkaak kiezen over de tong. Er kunnen kunnen slappe, zachte kiezen door vitamine C of D tekort ontstaan. Maar ook zien we dat er één of twee kiezen in de rij van vier dikker en breder zijn geworden, dit noemen we macrodontia of reuskiezen. Ook kunnen er abcessen door kiesproblemen veroorzaakt worden.

Normale kiezen ...
Als de kiezen goed zijn dan zie je de kiezen onder en boven 2 - 3 mm boven het slijmvlies uitsteken. De kiezen van de onderkaak laten de tong vrij zodat die goed kan bewegen. De kiezen staan in één lijn en de kiezen van de bovenkaak en de onderkaak staan in een hoek van 30° ten opzichte van elkaar. En links en rechts zijn de kiezen van de boven en onderkaak symmetrisch qua vorm en lengte.

De kiezen staan in een hoek van 30 graden en steken 2-3 mm boven het slijmvlies uit
 

Brug over de tong ...
Hieronder zijn diverse cavia's met een brugvorming van de voorste kiezen van de onderkaak over de tong heen. Er kan een symmetrische brug ontstaan - links en rechts zijn de kiezen allebei even lang. Er kan ook een asymmetrische brug ontstaan - aan één kant is er wel een haak - brugvorming over de tong en aan de andere kant niet.

Kiesproblemen geven een aanwijzing voor de oorzaak van het kaakgewrichtsprobleem

Symmetrische brug ....

Er kan een symmetrische brug ontstaan - links en rechts zijn de kiezen allebei even lang. We zien dit vooral als de kauwbeweging aan de linker en rechterkant niet belemmerd is, maar dat er onvoldoende hard gekauwd wordt. Door dit minder hard over elkaar slijpen slijten de kiezen onvoldoende en dan worden de voorste kiezen van de onderkaak verlengd. Dit wordt een verlenging (= elongation) van de kiezen genoemd.

De symmetrische brug bij de cavia's hieronder wordt door een tekort aan vitamine C veroorzaakt.


Cavia's met een brug over de tong van de 1e premolaren (kiezen) van de onderkaak

Asymmetrische brug ....

Er kan ook een asymmetrische brug ontstaan - aan één kant is er wel een haak - brugvorming over de tong en aan de andere kant niet. Dan is de kauwbweging aan een kant belememrd en aan de andere kant niet, er ontstaat door deze afwijkende kauwbeweging een kies verlenging aan een zijde. We noemen dit het eenzijdig op slot zetten van een kaakgewricht bij een cavia.

De oorzaak kan gezocht worden in een tand- of kieswortel ontsteking aan die kant of een ander tand- of kiesprobleem. Als er niet een oorzaak gevonden wordt dan is er een kaakgewrichtsprobleem waardoor er aan die zijde geen goede kaakweging mogelijk is.

De cavia's hebben hun kaakgewricht beschadigd door aan de tralies te hangen, op een te hard stuk voer of een ander hard voorwerp te bijten. Soms is er een duidelijk aanwijsbare oorzaak doordat een dierenarts een starre beksperder op de tanden gezet heeft bij een gebitsbehandeling zonder verdoving - waarbij de cavia hard op deze starre beksperder heeft gebeten.

Scheef afgesleten kiezen door een kaakluxatie

Kiezen lopen niet in één lijn - er is geen rechte kiezenrij - we noemen dit een stephmouth .....
Soms zien we dat er geen mooie rechte kiezenrij aanwezig is. De kiezenrij vormt een zogenaamde stap we noemen dit ook een stepmouth. Op de foto hieronder zijn de twee achterste kiezen hoger dan de voorste twee kiezen.

Soms zie je bij cavia's dat de kiezenniet in 1 lijn staan, er zit een zogenaamde stap in de kiezenrij
 

Individuele kiezen worden beoordeeld .....

We kijken de kiezen na met een loepbril en met een endoscoop in de mond of ze een normaal kauwoppervlak hebben wat betreft glazuur patroon, lengte en breedte van de kiezen. We kijken of er haken of vleugels op de kiezen aanwezig zijn. En we beoordelen de tong en de wang of er wonden te zien zijn.

En we kijken de kiezen na of er afwijkende kiezen qua kleur, vorm en structuur zijn In principe moeten alle kiezen in een rij (van 4 kiezen) er hetzelfde uitzien.

Als er verbrede kiezen zijn dan kan er sprake zijn van een reuskies of macrodont.

Cavia kiezen in detail nakijken hoe het glazuur oppervlak eruit ziet tov de andere kiezen

Soms zijn er duidelijke afwijkingen te zien, soms is het heel subtiel. In principe zijn alle kiezen even breed en is het kauwoppervlak hetzelfde qua glazuurrichels en dentine dalen. We kunnen deze kiezen mooi in beeld brengen met onze video-endoscoop.

 

Cavia afwijkende kies is goed te zien met een video-endscoop en dentale röntgenfoto's

Met dentale röntgenfoto's met de Duur dental Vistascan brengen we met extra orle röntgenfotoopname's de kieswortels in beeld. In de foto's hieronder is een reuskies van de 2e onerkaakskies aan de rechteronderkaak te zien.

Met dentale röntgenfoto's brnegen we de ieswortelsi n beeld


Er kunnen ook afwijkende kiezen aan de bovenkaak aanwezig zijn.

Afwijkende kies bij een cavia
 

We kunnen met deze video-endoscoop heel goed haken op de kiezen bij een cavia in beeld brengen. Bij deze cavia is een wangslijmvlieswond te zien die door een haak op de 3e en 4e bovenkaakkies wordt veroorzaakt.

Cavia met een haak op de kies met een slijmvlies wond

 

We kijken met de bekinspectie met behulp van een loepbril en met een video-endoscoop de kiezen goed na of er afwijkingen zien. Ook maken we gebruik van dentale digitale röntgenfoto's met een CR7 van Durr dental om de kies structuur te bekijken en kunnen dan zien of er afwijkingen aan de kieswortel zijn.

 

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio