Het normale gebit van de cavia

Tanden en kiezen ....

Een cavia heeft 4 snijtanden en 16 kiezen welke gedurende het hele leven doorgroeien.

Op deze pagina laten we zien hoe het normale gebit van een cavia eruit ziet.

 

Hoe zien de normale snijtanden en kiezen bij de cavia eruit?

 

Zie hoe het normale gebit van de cavia eruit moet zien

 

Normale tanden bij de cavia:

- Wit en glanzend

- De tanden zijn allemaal even breed

- Rechte tandas - de lijn van de tanden van de ondersnijtanden en de bovensnijtand is recht

- Juiste stand - de ondersnijtanden staan achter de bovensnijtanden

- Zijdelings gezien is er een schepvormige sijtage

- De lengte van de bovensnijtanden is 6-9 mm

- De lengte van de ondersnijtanden is 10-12 mm

 

Normale kiezen bij de cavia:

- Wit en glanzend - links en rechts hebben de kiezen dezelfde kleur

- Symmetrisch - links en rechts hebben de kiezen dezelfde lengte

- Rechte kiezenrij

- De tong is vrij - de kiezen groeien niet over de tong

- Er zijn geen tong of wangslijmvlies wonden

- Alle kiezen hebben dezelfde grootte - er zijn geen reuskiezen

 

De lengte van de tanden en de kiezen is altijd in verhouding!

Als de tanden normaal qua vorm en lengte zijn dan zijn de kiezen ook normaal!

 

Als het gebit van een cavia afwijkend is kun je dat zien doordat de tanden afwijkend zijn!

 

Knagen met de tanden ....De cavia knaagt met zijn snijtanden, dit is een verticale beweging.

De snijtanden groeien wel 6-8 cm per jaar. Het is dus heel belangrijk dat de tanden goed op elkaar afslijten. De cavia knaagt om zijn snijtanden op de juiste lengte, scherp en beitelvormig te houden.

De beitelvorm (= chisel shape) ontstaat omdat de voorzijde harder is, door een glazuurlaag, dan de achterzijde van de tand.

De snijtanden slijten op elkaar af zodat ze heel scherp worden

Evenwicht ...

Wanneer groei en slijtage niet in evenwicht zijn kunnen problemen ontstaan. Er kan een brug van kiezen over de tong ontstaan. De cavia stopt vaak met eten en kan niet goed slikken, waardoor een natte kin ontstaat. Als de snijtanden en kiezen niet goed op elkaar afslijten blijven deze doorgroeien.

De normale stand van de tanden is dat de ondersnijtanden achter de bovensnijtanden staan als je er vanaf de zijkant naar kijkt.

Normale snijtanden deondersnijtanden staan achter de boven snijtanden

Normale stand en aanzicht van de tanden van een cavia ....

De tanden van een cavia zien er normaal mooi glanzend en wit uit. De tandas is recht en de zijdelingse slijtage is schepvormig.

Normale snijtanden van een cavia

De juiste stand ...

De snijtanden slijten recht op elkaar af. En de tandas van de bovensnijtanden staat loodrecht boven de tandas van de ondersnijtanden. Als de slijtage afwijkend is dan is er ook een probleem met de kiezen of met het kaakgewricht .........

De snijtanden slijten recht op elkaar af en de tandas is loodrecht boven elkaar.

De lengte van de snijtanden ....

Het is normaal dat de onder snijtanden langer zijn dan de boven snijtanden. De lengte van de bovensnijtanden is tussen de 0,6 - 0,9 cm en die van de onder snijtanden is tussen de 1 - 1,2 cm.

De lengte van de ondersnijtanden bij een cavia is langer dan die van de boven snijtanden

De kiezen

Er zijn 4 premolaren en 12 molaren, zie röntgenfoto hieronder. P = premolaar en M = molaar. Let ook op dat de wortel van de snijtand heel ver doorloopt in de onderkaak.

 

Laterale of zijdelingse rontgenfoto bij een cavia met ene normaal gebit

 

In rust staan de tanden op elkaar en de onder snijtanden staan achter de boven snijtanden.

Het oppervlakte van de kiezen staat onder een hoek van 30 graden ton opzichte van elkaar (zie foto met geodriehoek).

 

Elke bovenkaak kies staat op de tegenoverliggende kies van de onderkaak. De kiezen staan niet recht in de kaak, maar in een bocht. De tegenoverliggende kiezen vormen samen een S zie meest rechter foto.

Normale stand: ondersnijtand achter de bovensnijtand</p><p>en kiezen op elkaar. De kiezen staan in een hoek van 30 graden.

Foto's: links uit een artikel van Boehmer en Crossley,  rechts uit het boek van Vittorio Capello.

Normale stand van de kiezen van de cavia de tong kan zich vrij bewegen

 

De kiezen zijn symmetrisch qua lengte, vorm en kleur

De kiezen zijn links en rechts symmetrisch qua lengte en vorm. Ze hebben dezelfde lengte en kleur. Er is geen verschil in grootte. Alle kiezen hebben hetzelfde glazuurpatroon op het kauwoppervlak.

 

De kiezen zijn links en rechts symmetrisch en hebben dezelfde lengte en kleur

Kauwen met de kiezen ...

De cavia knauwt met zijn kiezen, dit is een horizontale beweging.
De cavia kauwt met de kiezen, de kiezen glijden over elkaar heen en vermalen het eten. Het voer wordt vermalen door de scherpe harde glazuur richels die boven de zachtere dentine dalen uitsteken.

Cavia kiezen, vier per kant, het oppervlakte bestaat uit glazuur richels en dentine dalen

De onderkaak kan wel een centimeter een voor-achterwaartse beweging maken

 

De cavia kauwt door de onderkaak naar voren en naar achteren te bewegen, de uitslag kan wel een centimeter zijn, de onderkaakkiezen schuren daardoor over de bovenkaakkiezen.

 

Deze beweging wordt rostrocaudaal d.w.z. voor-achterwaarts genoemd.

Ook zal de onderkaak een beetje opzij bewegen, een links-rechts beweging.

Deze gecombineerde beweging wordt propeolineaal genoemd.

Propalineal jaw movement = voor/achterwaarts en links/rechts beweging van de kaak.

Vooral de sterke achterwaartse beweging gecombineerd met het aantrekken van de kaakspieren waardoor de onderkaakkiezen tegen de bovenkaakkiezen schuren zal het eten fijnmalen. De glazuur richels op de kiezen vermalen als het ware het eten.

 

Zie voor meer informatie de kaakgewricht pagina over de propalineal jaw movement.

 

Zo ziet het normale gebit van de cavia eruit - op de volgende pagina's gaan we toelichten hoe een afwijkend gebit eruit ziet ....

 

Als het gebit van een cavia afwijkend is kun je dat zien doordat de tanden afwijkend zijn!

 

Als eigenaar kun je de snijtanden nakijken en wat zien we bij normale tanden bij de cavia:

- Wit en glanzend => als deze geel bruin verkleurd zijn dan is er een gebitsprobleem.

- De tanden zijn allemaal even breed => als er 1 tand veel dikker - groter is dan is er een gebitsprobleem

- Rechte tandas - de lijn van de tanden van de ondersnijtanden en de bovensnijtand is recht => afwijkend als de tandas scheef is

- Juiste stand - de ondersnijtanden staan achter de bovensnijtanden => als dit niet het geval is => gebitsprobleem!

- Zijdelings gezien is er een schepvormige sijtage => als dit niet het geval is er een gebitsprobleem

- De lengte van de bovensnijtanden is 6-9 mm => als dit niet het geval is er een gebitsprobleem

- De lengte van de ondersnijtanden is 10-12 mm => als dit niet het geval is er een gebitsprobleem

             - meet de lengte van de snijtanden vanaf het slijmvlies tot de punt van de ondersnijtand!

 

Lees verder op onze pagina over hoe je gebitsproblemen kunt herkennen ....

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio