Cavia snijtanden

Alles over de snijtanden van de cavia

Afwijkingen van de snijtanden:Cavia met te lange onder tanden door vitamine C tekort

Als de tanden van een cavia niet goed op elkaar afslijten kunnen te lange tanden ontstaan. Doordat de tanden van een cavia hun hele leven lang doorgroeien levert dit al snel problemen op. Om problemen te voorkomen en om eventueel de stand te corrigeren is een behandeling dan noodzakelijk.

Oorzaken van afwijkende tanden ...

 

 • Tandproblemen: tandwortelontsteking - te dikke tand
 • Kieswortelproblemen: kieswortelontsteking - abces - reuskies of macrodont
 • Kaakgewrichtsproblemen: vitamine C tekort - éénzijdig of tweezijdige kaakbeweging belemmering
 • Afgebroken tanden: trauma / ongeluk - vitamine D tekort
 • Gespleten kroon
 • Gespleten wortel

We zullen in de komende pagina's deze problemen en de behandeling bespreken.

 

 

 

 

De normale tanden bij een cavia

Als een cavia geboren wordt is zijn volwassen gebit al aanwezig. De cavia kan dan ook gelijk beginnen met eten. De snijtanden slijten op elkaar af zodat ze heel scherp worden

Tanden en kiezen ...

Een cavia heeft 4 snijtanden en 16 kiezen welke gedurende het hele leven doorgroeien.

Knagen met de tanden ...

De cavia knaagt met zijn snijtanden, dit is een verticale beweging.

De snijtanden groeien wel 6-8 cm per jaar. Het is dus heel belangrijk dat de tanden goed op elkaar afslijten. De cavia knaagt om zijn snijtanden op de juiste lengte, scherp en beitelvormig te houden. De beitelvorm (= chisel shape) ontstaat omdat de voorzijde harder is, door een glazuurlaag, dan de achterzijde van de tand. Als de slijtage afwijkend is, dan is er ook een probleem met de kiezen of met het kaakgewricht ....

Evenwicht ...

Wanneer groei en slijtage niet in evenwicht zijn kunnen problemen ontstaan.

De juiste stand ...

De snijtanden slijten recht op elkaar af. En de tandas van de bovensnijtanden staat loodrecht boven de tandas van de ondersnijtanden. Als de slijtage afwijkend is dan is er vaak ook een probleem met de kiezen of met het kaakgewricht ....

De snijtanden slijten recht op elkaar af en de tandas is loodrecht boven elkaar.

De lengte van de snijtanden ...

Het is normaal dat de ondersnijtanden langer zijn dan de bovensnijtanden.
De lengte van de bovensnijtanden is tussen de 0,6 - 0,9 cm en die van de onder snijtanden is tussen de 1 - 1,2 cm.

De lengte van de ondersnijtanden bij een cavia is langer dan die van de boven snijtanden

Nog even een röntgenfoto ten opzichte van de normale aanblik.

Op de xfoto en het normale beeld is goed te zien hoe de normale tanden bij een cavia eruit zien.

 

 

 

 

 

Afgebroken tanden bij een cavia

Indien er sprake is van trauma, hetzij een val van de cavia, of het bijten in de tralies. Dan kunnen er tanden afbreken. 

Tanden die erg makkelijk afbreken = door vitamine D tekort ....

Ook kunnen er slappe tanden aanwezig zijn die gemakkelijk afbreken. Dit kan ten gevolge van een vitamine D tekort zijn. Indien cavia's niet buiten komen en derhalve geen zonlicht zien dan kan er doordat er te weinig calcium in de tand komt slappe tanden ontstaan.

Een mooi voorbeeld was van de cavia van een eigenaar die in de zomer mee naar de camping ging en daar liep de cavia de hele dag buiten en waren er geen problemen met de tanden. In de winterperiode zat de cavia binnen en in die periode braken de tanden gemakkelijk af. Dit komt omdat er te weinig vitamine D in het lichaam zit, vitamine D zorgt ervoor dat het calcium opgenomen kan worden in botten en gebitselementen. Vanuit zonlicht kan een cavia vitamine D aanmaken, cavia's die niet buiten komen hebben te weinig vitamine D.

 

Een dergelijke cavia heeft een shot zonlicht nodig: we geven een injectie met vitamine D.

Of we rekenen aan de hand van het gewicht van de cavia, de hoeveelheid gram voer die de cavia eet en het soort voer (= hoeveelheid vitamine D per gram voer) hoeveel vitamine D de cavia binnen krijgt en hoeveel we moeten bijgeven.

 

afgebroken door vitamine D tekort

Als symptoom hiervan ontstaan er hobbelige tandoppervlaktes ....

Door het calcium tekort, of beter het niet opgenomen worden van calcium door de tanden ontstaat er een afwijkend tand oppervlakte. Normaal is het glad en wit van kleur. Door het vitamine D tekort wordt de tand hobbelig en brokkelig en is de kleur afwijkend.

De afgebroken tanden groeien weer aan ....

De tanden van de cavia groeien gedurende het gehele leven door en zullen indien ze afbreken weer aangroeien. Gelukkig gaat dit meestal zonder problemen en is er alleen een tijdelijk probleem. Zodra de tanden weer de juiste lengte hebben dan zullen ze weer op elkaar gaan afslijten. Mogelijk moet je even een periode dwangvoeder geven en de groente en het hooi in kleine stukjes aanbieden, want de cavia kan het eten niet zelf in kleine stukjes knagen.

Welke tand breekt?

Vaak zal de ondertand afbreken, deze is langer en daardoor eerder gevoelig voor een breuk dan de boventand.

Groeien de tanden altijd weer aan?

Helaas kan er ook een situatie optreden dat de afgebroken tand niet meer zal aangroeien. Zie hieronder.

 

Met de kiezen is er vaak niets mis, behandel de tanden ....

Afgebroken tand rechtsonder deze wordt getrokken

Nog een andere cavia met een afgebroken tand, weer rechtsonder ....

eencavia met een afgebroken tand rechtsonder, deze wordtgetrokken

De tand groeit niet aan, maar gelukkig kan de overgebleven ondertand de beide boven tanden op lengte houden

De ene tand onder houdt de boven tanden op de juiste lengte

Een afgebroken tand kan een abces veroorzaken ....

Soms zie je dat de tanden een abces veroorzaken. Lees verder over een abces door een tand ....

Er zijn drie mogelijkheden om doorgroeiende snijtanden bij de cavia te behandelen:

 1. knippen van de snijtanden
 2. slijpen van de snijtanden
 3. trekken van de snijtanden

De mogelijkheden zullen hierna elk afzonderlijk besproken worden.

 

 

 

 

 

Afwijkende tanden bij de cavia

Als de tanden van een cavia niet goed op elkaar afslijten kunnen te lange tanden ontstaan. Doordat de tanden van een cavia hun hele leven lang doorgroeien levert dit al snel problemen op. Om problemen te voorkomen en om eventueel de stand te corrigeren is een behandeling dan noodzakelijk. De tanden groeien 6 tot 8 cm per jaar !

Oorzaken van te lange tanden bij een cavia ....

 

 • Vitamine C tekort: door vitamine C tekort krijgen cavia's pijnlijke kaakgewrichten en spieratrofie. Hierdoor slijten de tanden en kiezen onvoldoende op elkaar en kunnen er te lange tanden ontstaan.
 • Kaakgewrichtsproblemen: de cavia krijgt niet opeens te lange tanden, er moet eerder gedacht worden aan problemen aan het kaakgewricht, waardoor de onderkaak niet meer naar achteren getrokken kan worden en de tanden niet meer goed op elkaar slijten. Ook kan er een schuine frontale slijtage of een schuine tandas ontstaan door kaakgewrichtsproblemen.
 • Trauma: ook kunnen er problemen ontstaan door afgebroken tanden. Vooral de langere onder tanden zijn gevoelig om af te breken.
 • Erfelijke oorzaak van te lange tanden bij het konijn komen niet voor bij de cavia....

Bij cavia's komen niet zoals bij het konijn te lange tanden of olifantstanden voor zoals bij het konijn. Deze worden bij het konijn veroorzaakt door een erfelijk probleem zoals en te lange onderkaak en door standsafwijkingen door calciumgebrek. Bij een cavia ontstaan te lange ondersnijtanden die voor de bovensnijtanden staan ten gevolge van een tweezijdig opslot zitten van de kaakgewrichten.

Cavia snijtandproblemen ontsaan door kaakproblemen of vitamine C problemen.

Knagen met de tanden ...

De cavia knaagt met zijn snijtanden, dit is een verticale beweging.

Aan de snijtanden is veel te zien

 1. Slijtage: van voren en opzij gezien
 2. Stand in rust: onder- achter bovensnijtanden
 3. Tandas: rechte lijn boven de ondertandas
 4. Tandlengte onder en boven snijtanden Als je hier meer over wilt weten lees verder ......

Het normale gebit van de cavia, de tanden: Let op: 1. Slijtage 2. Rechte afgesleten 3. Tandas 4. Lengte boven tanden 5. Lengte onder tanden

Te lange onder tanden en afwijkend slijtage van opzij gezien van de onder tanden ....

Er is ook een brug van de voorste kiezen van de onderkaak over de tong. Dit wort veroorzaakt door een vitamine C tekort.

Afwijkende tanden bij een cavia kunnen ontstaan door vitamine C tekort

Te lange snijtanden met scheve tandas...

De tanden van een cavia kunnen te lang worden en scheef afslijten door een kaakgewrichtsprobleem, een zogenaamde luxatie. Ook zie je dan vaak een afwijkende slijtage van de kiezen, wat opvalt is een verschil in lengte van de kiezen tussen links en rechts, vleugels op de kiezen of zelfs haken op de kiezen.

Door een kaakluxatie kan een afwijkende slijtage en daardoor afwijkende tanden ontstaan

Afgebroken snijtanden

Indien er sprake is van trauma, een val van de cavia, of bijten in de tralies, kunnen er tanden afbreken. Vaak zal de onder tand afbreken, deze is langer en daardoor eerder gevoelig voor een breuk dan de boventanden.

Een cavia met een afgebroken onder snijtand

Scheve tanden

Scheve snijtanden

Let op: ALLEEN DE TANDEN BEHANDELEN IS NIET GENOEG, BEHANDEL OOK DE KIEZEN, MAAR VOORAL DE OORZAAK !  Vaak is een voedingstekort of een kaakprobleem de oorzaak van afwijkende tanden.

 

 

 

 

Snijtanden knippen bij de cavia

De normale lengte van de snijtanden van een cavia

De normale snijtand lengte bij een cavia hebben we gemeten bij de cavia's in onze dierenkliniek.
Boven:   0,6 - 0,9 cm
Onder:   1,0 - 1,2 cm

Voordelen van het knippen der tanden ....


 • Het is een goedkope behandeling
 • Het is een snelle behandeling
 • De eigenaar kan het thuis zelf doen

Nadelen van het knippen der tanden ....

Om een aantal redenen wordt dit echter gezien als een dieronvriendelijke behandeling:

 • Het knippen is pijnlijk voor de cavia en geeft stress.
 • De afgeknipte tanden houden scherpe randen over die de tong en de lip kunnen beschadigen.
 • Knippen is een tijdelijke oplossing waarbij er niets gedaan wordt aan de onderliggende oorzaak, die vaak veel belangrijker is!
 • Risico van het splijten van de tanden in de lengterichting, gevaar van abces vorming!.
 • Er kunnen wondjes via de afgeknipte tand onder het slijmvlies komen, de bacteriën die onder dit slijmvlies komen kunnen een abces veroorzaken.

Er zijn betere alternatieven ....

Wij geven de voorkeur aan het slijpen der tanden, de tand wordt met onze tandheelkundige unit op de juiste lengte gebracht.

Ons advies...

Wij adviseren dan ook om de snijtanden van een cavia niet te knippen maar om de te lange tand (-en) onder sedatie te laten slijpen.

 

LET OP: een tand probleem komt nooit alleen, zoek altijd verder naar bijkomende kiesproblemen en zoek naar de oorzaak: vitamine C tekort of kaakgewrichtsproblemen.

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio