Een tand die uit meerdere delen bestaat

Af en toe zien we niet alleen een gespleten tand in de kroon = het zichtbare gedeelte boven het slijmvlies. Maar zien we een gespleten tand die doorloopt onder het slijmvlies in de reservekroon of tandwortel.

Als voorbeeld laten we de andere cavia hieronder zien (het is echt zijn naam "de andere").

Er is een extra tand bij de rechter ondersnijtand te zien een zogenaamde tand spriet zoals wij dat noemen.

De rechteronder snijtand is gespleten er is een tand spriet met afwijkende kiezen

Duidelijk is te zien dat er door de tand spriet een afwijkend slijtage patroon ontstaat aan de tanden en kiezen.

De slijtage van de onder snijtanden zijdelings gezien is stomp en er is een haak op de 2e kies van de bovenkaak en te brede kiezen van de rechteronderkaak. Zie de toelichting hieronder de tand spriet en de afwijkingen aan de kiezen.

De rechteronder snijtand is gespleten er is een tand spriet met afwijkende kiezen

Op de röntgenfoto's hieronder laten we zien waar de tand spriet loopt en tot hoe ver. Deze spriet loopt tot 2/3 van de tandwortel. De kieswortels zijn niet afwijkend.

Op de röntgenfoto's laten we zien waar de tand spriet goed te onderscheiden is - er zijn geen kiesafwijkingen te zien

We slijpen de kiezen in model. Daarna gaan we de snijtand trekken. Hiervoor gebruiken we een 1 mm luxator. Bij deze cavia gebruikten we de elevation in dent van accesia die 1,6 mm breed is. ook deze is goed bruikbaar, want deze luxator is heel dun.

De rechteronder snijtand gaan we trekken

De tand spriet is volledig getrokken met de pulpa erin. De pulpa is het levende deel van de tand, als deze volledig getrokken is dan zal de tand niet meer aangroeien.

Zie de röntgenfoto's hieronder op de voor en na foto's.

De rechteronder snijtand is getrokken en lijkt volledig te zijn getrokken

Gespleten tand van de bovenakaak ....

Bij Bubbels kwamen we een mooi voorbeeld tegen er is een afwijkende slijtage van de snijtanden. Bij deze cavia was een afwijkende tand slijtage te zien door de extra tand een zogenaamde tandspriet.

 

Er is een extra tand bij de linker bovensnijtand een zogenaamde tandspriet

Er is een extra tand bij de linker bovensnijtand we hebben de tandspriet wortel is met de groenen lijnen uitgelijnd.

Er is een extra tand bij de linker bovensnijtand we hebben de tandspriet met groenen lijnen uitgelijnd

Er is een extra tand bij de linker bovensnijtand een zogenaamde tandspriet. De kiezen zijn normaal qua vorm en lengte.

Er is een extra tand bij de linker bovensnijtand een zogenaamde tandspriet

Er is een extra tand bij de linker bovensnijtand een zogenaamde tandspriet deze is getrokken. Volledig getrokken met pulpa = groeikern erbij. De kans dat de tandspriet weer aangroeit is heel klein of niet aanwezig.

Kijk op de röntgenfoto's hieronder de groene lijnen geven de lege tandkas aan.

Er is een extra tand bij de linker bovensnijtand een zogenaamde tandspriet deze is getrokken

De tandspriet is getrokken en de tanden zijn in model geslepen. na een paar dagen hoorden we dat Bubbels het weer goed doet.

De tandspriet is getrokken en de tanden zijn in model geslepen.

 

Er is een extra tand bij de linker bovensnijtand een zogenaamde tandspriet deze is volledig getrokken

Er is een extra tand bij de linker bovensnijtand een zogenaamde tandspriet deze is volledig getrokken

Gespleten tand - niet 1 tand spriet maar een samengestelde tand ....

Bij de cavia hieronder is een linker ondertand die bestaat uit meerdere delen. De reserve kroon of tandwortel (= gedeelte onder het slijmvlies) en de kroon (= het gedeelte erboven) bestaat niet uit 1 stuk. De linker ondertand is ook dikker dan de rechter ondertand. Deze tand slijt niet goed en er was daardoor een brug over van de kiezen over de tong. De tand moest om de paar weken ingekort worden. Er werd gekozen voor een blijvende oplossing, namelijk het trekken van die afwijkende tand. De ervaring is dat een cavia met 1 ondertand de 2 boventanden goed op lengte kan houden.

De tanden zijn te lang en de linker ondertand bestaat uit meerdere delen

Op de röntgenfoto (EVA dental) zijn meerdere tandwortels te zien. Dit is een oude dentale röntgenfoto is minder detail te zien dan op onze huidige CR7 Durr dental röntgenfoto's (zie de foto's hierboven).

 

Op de rontgenfoto is te zien dat de wortel uit meerdere delen bestaat

We boren de tand korter en gaan de verschillende tand sprieten trekken.

De diverse delen werden 1 voor 1 ingekort, daarna werden de wortels getrokken

De tand of beter de tanden werden getrokken, in diverse gedeeltes. De uiteindelijke wortelkiem was afgebroken, maar kon uiteindelijk in zijn geheel worden verwijderd.

De uiteindelijke tandwortelrest werd getrokken

We hebben alle tand sprieten uiteindelijk kunnen trekken.

De getrokken tand was erg afwijkend

De getrokken delen zijn in elkaar geschoven en bij elkaar gelegd. Er was zelfs in de tand een andere tand aan het groeien. De uiteindelijke wortelpunt bestond uit 1 deel. De oorzaak is te zoeken in een genetisch probleem, de vader van deze cavia had ook een zelfde problematische tand.

 

ls er een gespleten tand is dan noemen we dit een tand spriet. Deze tand spriet kan alleen in de kroon zijn, maar ook tot in de tandwortel of de reserve kroon.

 

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio