wvt

Hond afwijkend gebit

Hier staat alle informatie over het afwijkende gebit van de hond

Wisselproblemen bij de hond

De kiem van het volwassen element is bij de foetus al aanwezig en bevindt zich onder het melkelement. Als de melktand is doorgebroken gaat de kroon van de blijvende tand groeien. Deze blijvende tand geeft druk op de wortel van de melktand waardoor de wortel van de melktand oplost . Hierdoor komt de melktand steeds losser te zitten en valt uiteindelijk uit. De uitgevallen melktand of -kies heeft dus bijna geen wortel meer. In de meest ideale situatie breken de blijvende tanden en kiezen dus door op het moment dat de melkelementen uitgevallen zijn.

Welke tanden...

Bij de hond wisselen de snijtanden, de hoektanden en de voorste kiezen (premolaren).

een jonge hond met veel te veel tanden, het melkgebit is niet eruit gevallen = persisterend melkgebit

Persisterend melkgebit...

Bij het wisselen zien we regelmatig problemen optreden. Het meest voorkomend zijn persisterende, oftewel te lang aanwezig blijvende melkhoektanden. Dat houdt in dat het melkelement nog aanwezig is als het blijvende element al doorgekomen is.

Oorzaak...

Als de wortels van een melktand niet op tijd opgelost zijn (en de melktand er dus niet uitvalt) dan moet de blijvende tand een andere doorbraak plaats zoeken. Een enkele keer valt de melktand alsnog uit op het moment dat de blijvende tand gedeeltelijk is doorgebroken. De blijvende tand kan dan alsnog op de goede plek doorgroeien.

Wisselproblemen kunnen standsveranderingen van de tanden geven

Afwijkende stand...

Helaas komt het vaker voor dat de melktand niet uitvalt en dat de blijvende tand zich ontwikkelt op de verkeerde positie. Ook groeit een dergelijk element vaak in de verkeerde richting. Hierdoor kunnen er problemen optreden met het sluiten van de bek. Zo  kunnen hoektanden van de onderkaak in de bovenkaak prikken of tegen andere tanden aankomen.

 De M1 van de linkeronderkaak komt niet door het slijmvlies.

Een tand of kies komt niet door...
Het komt voor dat een tand of kies niet doorkomt na het wisselen. Er is dan een element die niet door het slijmvlies naar boven is gekomen, er valt een gat in het scharend gebit. We noemen dit wisselprobleem een doorbraakstoornis. Door middel van een röntgenfoto controleren we of het niet doorgekomen element wel aangelegd is. Indien het er wel zit, maar niet door het te stevige tandslijmvlies heen komt, kun je als therapie het slijmvlies om het element weghalen en kan het daarna weer verder uitgroeien.

Teveel tanden ....

Als een melktand niet wisselt zullen er teveel tanden en kiezen in de bek komen te staan, terwijl er onvoldoende plaats hiervoor is. Met röntgenfoto's moet goed gekeken worden welke tand de melktand is.

Er zijn 7 snijtanden in de bovenkaak bij deze hond dat is er 1 teveel


Voor de eigenaar is het belangrijk om het wisselen te blijven controleren tot de hond klaar met wisselen is.

De regel hierbij is: een melktand en een blijvende tand van hetzelfde type mogen niet tegelijk op dezelfde plek in de bek aanwezig zijn!

De regel is dat een melktand en een blijvende tand nooit samen aanwezig mogen zijn

Bij pups, die vanaf jonge leeftijd bij ons in de kliniek onder gezondheidscontrole zijn, voeren we op de leeftijd van 6 maanden een gratis controle uit om het wisselen in de gaten te houden.

 

 

 

 

Extra gebitselementen bij de hond

Het kan voorkomen dat er te weinig of teveel tanden of kiezen aangelegd worden.

Te weinig...

Bij te weinig gebitselementen of een niet gevormd element spreekt men van ondertal. De tandkiem kan dan bijvoorbeeld niet aangelegd zijn of er kan een probleem met de tandkiem zijn opgetreden. Oorzaken kunnen zijn: erfelijkheid, infectieziektes, ontstekingen, röntgenstraling.

Beiderzijds mist een kies in de onderkaak


Een niet aangelegd element geeft geen problemen, maar het kan erfelijk zijn dus voor de fok is het wel van belang.

Een extra kies is in het rondje te zien

Te veel...

Bij te veel gebitselementen spreekt men van overtalligheid. ook wordt wel hyperdontie of polydontie gebruikt.

De extra tand of kies geeft vaak problemen en kan beter getrokken worden. Indien het niet duidelijk is of het een apart element is moet er een röntgenfoto gemaakt worden om de wortels te beoordelen. Soms worden er namelijk uit 1 tandkiem meerdere tanden gevormd.

Twee kiezen bij een hond waar er maar een aanwezig moet zijn

Afwijkende gebitselementen ....

Af en toe zien we een tand die niet goed gevormd is. Bijvoorbeeld bij de tand hieronder is er een dubbele kroon (zichtbare gedeelte van de tand) en één wortel. Dit woord geminatie genoemd. Als de hond er geen last van krijgt laten we deze tand zitten.

Een hond met een afwijkende tand. Er zijn twee zichtbare kronen en 1 wortel, dit heet geminatie

 

 Zo zijn er diverse afwijkingen in aantallen en vorm van de tanden en kiezen te zien.

 

 

 

 

 Doorbraakstoornissen

Een wisselprobleem bij de hond, de kiezen komen niet door het slijmvlies. Het gaat om de P1 links en rechtsonder, klik op de foto voor uitleg.

Soms komt een tand of kies niet goed door
 
Het komt voor dat een tand of kies niet doorkomt na het wisselen. Er is dan een element dat niet door het slijmvlies naar boven is gekomen. We noemen dit wisselprobeem een doorbraakstoornis. Bij gewone honden is dit geen probleem, maar voor honden die naar de show gaan is dit wel van belang.

Bij welk element komtdit vaak voor ....
Het betreft meestal de P1, de eerste premolaar. Dit kan veroorzaakt worden doordat de P1 aangetast is doordat er een persisterende melkhaaktand getrokken is. Bij het onzorgvuldig weghalen van deze melkhaaktand kan de blijvende haaktand of de P1 erachter in de ontwikkeling gestoord worden en stoppen met groeien.

Een andere oorzaak is dat het slijmvlies te dik is en dat de tand of kies niet door dit slijmvlies heen kan groeien.

Soms komt een tand of kies niet goed door
Het komt voor dat een tand of kies niet doorkomt na het wisselen. Er is dan een element die niet door het slijmvlies naar boven is gekomen, er valt een gat in het scharend gebit. We noemen dit wisselprobleem een doorbraakstoornis. Bij gewone honden is dit geen probleem, maar voor honden die naar de show gaan is dit wel van belang.

Welk element is het vaak ....
Het betreft meestal de P1, de eerste premolaar. Dit kan veroorzaakt worden doordat de P1 aangetast is doordat er een persisterende melkhaaktand getrokken is. Bij het onzorgvuldig weghalen van deze melkhaaktand kan de blijvende haaktand of de P1 erachter in de ontwikkeling gestoord worden en stoppen met groeien.

Een andere oorzaak is dat het slijmvlies te dik is en dat de tand of kies niet door dit slijmvlies heen kan groeien.

Op de foto is duidelijk te zien dat de eerste premolaar (P1) aanwezig is. Klik op de foto voor uitleg!Maak een röntgenfoto ....Op de foto is de eerste premolaar duidelijk te zien. Klik op de foto voor uitleg!
Het is belangrijk dat er op de plek waar het element niet doorkomt gekeken wordt onder het slijmvlies of er uberhaupt wel een element is aangelegd. Dit kan door middel van een röntgenfoto. Op de foto is duidelijk te zien dat er een kies zit!

Ook zie je dat bij een jonge hond (deze is 5,5 maand) er maar een hele dunne buitenkant (cortex) van de tanden en kiezen aanwezig is. Je ziet een dun wit randje aan de buitenkant en een grote donkere mergholte. Als de hond ouder wordt wordt de cortex steeds dikker en sterker.


Het slijmvlies is weggehaald en het element (de P1) die onder het slijmvlies zat is weer te zien.
De behandeling ....

De therapie is een chirurgische behandeling, het slijmvlies rond de kroon van de kies wordt verwijderd. Meestal is deze behandeling voldoende en kan de kies daarna goed uitgroeien. Na het weghalen van het slijmvlies moet de eigenaar het gat rond de kies openhouden met behulp van een gaasje wordt het slijmvlies gemasseerd.  Op de foto hierboven is te zien dat het slijmvlies dermate sterk was dat de P1 naar voren gekanteld liggen. Het is afwachten of deze nog verder uitgroeien omdat de hond al 5,5 maand oud is.
resultaat 3,5 week later, er is een mooie P1 te zien.
Zorg dat de behandeling op tijd is ....
Het is van belang om de ingreep op tijd uit te voeren zodat het element nog kan uitgroeien. In de eerste maanden moet de eigenaar het wisselen goed in de gaten houden. Zodra er een verdenking is dat het wisselen niet goed gaat is het van belang om naar een tandheelkundige dierenarts te gaan.

Zie de foto aan de rechterkant: het resultaat na 3,5 week.
 
Nog een andere hond met een snijtand en een grote kies die niet doorkwam .....

Bij deze hond komt de M1 van de linkeronderkaak niet door het slijmvlies

De doorbraakstoornis zien we ook bij tanden.

Een tand komt niet door het slijmvlies. We maken het slijmvlies rondom het element los en dan kan het uitgroeien

Helaas komt het ook voor dat een tand niet is aangelegd ...
We komen het ook tegen dat een tand of kies echt niet aanwezig is. Indien dit meerdere elementen betreft en er is geen trauma (bijtwond of ongeluk) in het verleden geweest dan kan het helaas een erfelijke kwestie  zijn. Voor de hond maakt dit natuurlijk niets uit, het is een gezonde hond en kan hier prima mee leven. Echter voor de show of de fok is dit wel een probleem.

Op de foto's hieronder is te zien dat bij deze hond van 6 maanden beiderzijds de p2 van de onderkaak mist.
Als u op de foto's klikt wordt het groter toegelicht.

De p2 van de onderkaak is links en rechts bij deze hond niet aangelegd.
 
Het is heel erg belangrijk dat er een röntgenfoto gemaakt wordt!
 
Op de foto is helaas te zien dat beiderzijds de P2 van de onderkaak niet is aangelegd.

Op de foto is helaas te zien dat beiderzijds de P2 van de onderkaak niet is aangelegd.
Indien er op de röntgenfoto wel een element zichtbaar is, kan het niet doorkomen in de meeste gevallen door middel van een behandeling verholpen worden. Helaas is dit niet mogelijk als er geen element aanwezig is.

Maak een röntgenfoto om na te gaan of er wel of geen element aanwezig is.

Soms missen er wel heel veel kiezen ....

Bij deze 5 maanden oude hond missen er wel heel veel kiezen

 

 

 

 

 

Afwijkend gebit van de hondHond met een afwijkende stand van de snijtanden: een tanggebit en een onderbijter

Bij de hond komt een aantal gebitsafwijkingen voor. Een aantal voorbeelden zijn ....

Een verkeerde stand van de snijtanden:

Als de ondersnijtanden net achter de bovensnijtanden vallen noemen we dit een scharend gebit. Dit is de juiste stand. Als de onder- en bovensnijtanden op elkaar staan dan heet dit een tanggebit en als de ondersnijtanden voor de bovensnijtanden staan dat noemen we dit een onderbeet.


Wisselproblemen: als de melktanden te lang blijven zitten kunnen deze voor standveranderingen zorgen. We noemen dit persisterende melkhoektanden.

Glazuurbeschadigingen: door infectieziekten kunnen tandproblemen ontstaan ...

Een hond met glazuur beschadigingen

Ook zullen we het gevaar van een afgebroken melkhoektand bij een pup behandelen.

Een afgebroken melkhoektand bij een hond dient behandeld te worden
En we behandelen breuken in tanden en kiezen: wat dan te doen extractie of een wortelkanaalbehandeling.

Een afgebroken kies kan een abces onder het oog geven
Als de tanden of kiezen bij het wisselen niet goed doorkomen of beter gezegd niet boven het slijmvlies te zien zijn dan noemen we dit een doorbraakstoornis.

Een kies komt niet door het slijmvlies

Teveel of te weinig tanden of kiezen komen ook aan de orde net als tandverkleuringen.

Diverse afwijkende gebitten bij een hond

En wat te doen bij een veel te lange of te korte onderkaak: een bovenbeet of een onderbeet.

Een erge bovenbeet bij een hond, de onderkaak is veel te kort ten opzichte van de bovenkaak

We zien ook bij de hond tandresorptie wat we eigenlijk vooral bij de kat zien.

Tandresorptie bij de hond

 

 

 

 

 

 Hond standsafwijkingen

Helaas komen er af en toe afwijkingen bij het honden gebit voor die veroorzaakt worden door een afwijkende stand van een gebitselement. Meestal worden deze standsafwijkngen veroorzaakt door een afwijkende schedel vorm van deze hond. Indien een kaak te kort of te smal is dan moeten de kiezen en tanden maar zien waar ze terecht komen.

Crowding

Hieronder een paar voorbeelden van afwijkende stand van meerdere kiezen bij diverse honden. Het kan voorkomen in de onder of in de bovenkaak. Er is sprake van crowding. Te veel kiezen en te weinig ruimte .....

Als er teveel kiezen op een te kleine ruimte zijn dan heet dat crowding


Zie ook het gebit van een Franse Bulldog hieronder

Afwijkende stand van de tanden en kiezen in een bovenkaak bij een Brachycephale hond\

Indien het echt problemen oplevert dan trekken we tanden of kiezen ....

Bijvoorbeeld als er een te smalle kaakbreedte is en er te weinig ruimte is voor de 6 snijtanden dan trekken we één of meerdere snijtanden om een functionele stand te krijgen. In de bovenkaak staan nog maar 3 snijtanden en in de onderkaak 4 snijtanden.

Bij deze hond was de onderkaak  te smal en hebben we diverse snijtanden getrokken

Door het niet wisselen van de melkhoektanden kunen ook standsafwijkingen ontstaan.

Door het niet wisselen van de melktanden kunnen standsafwijkingen ontstaan

We behandelen deze persisterende melkhoektanden op een aparte pagina

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio