Persisterende melktanden bij de hond

Wisselproblemen ....

Bij het wisselen zien we regelmatig problemen optreden. Het meest voorkomend zijn persisterende, oftewel te lang aanwezig blijvende melkhoektanden. Dat houdt in dat het melk element nog aanwezig is als het blijvende element al doorgekomen is. Op een leeftijd van 5 tot 7 maanden wisselen deze melkhoektanden.

persisterende melkhoektand en kies

Voor de eigenaar is het belangrijk om het wisselen te blijven controleren tot de hond klaar met wisselen is.

De regel hierbij is: een melktand en een blijvende tand van hetzelfde type mogen niet tegelijk op dezelfde plek in de bek aanwezig zijn!

We letten daarom speciaal op het gebit tijdens onze speciale gebits-controle die we op een leeftijd van 5 - 7 maanden bij jonge honden uitvoeren.

Bij welke rassen zie je het?

Vooral bij kleine hondenrassen kan dit veel voorkomen, chihuahua's, West Highland White terriers, Teckels en vooral de dwerg kaninchens.

Oorzaak ....

De blijvende hoektanden groeien uit en doordat ze tegen de wortel van de melkhoektand aandrukken zal deze wortel oplossen. Helaas gaat dat niet altijd goed. Als de blijvende hoektand net langs de melkhoektand schampt dan zal de wortel van de laatste niet oplossen.

Er is geen ruimte voor een melkhoektand en een blijvende hoektand. De blijvende hoektand zal niet op de goede plaats uitgroeien! Een enkele keer valt de melktand alsnog uit op het moment dat de blijvende tand gedeeltelijk is doorgebroken. De blijvende tand kan dan alsnog op de goede plek doorgroeien. 

Afwijkende stand...

Helaas komt het vaker voor dat de melktand niet uitvalt en dat de blijvende tand zich ontwikkelt op de verkeerde positie. Ook groeit een dergelijk element vaak in de verkeerde richting. Hierdoor kunnen er problemen optreden met het sluiten van de bek. Zo kunnen hoektanden van de onderkaak in de bovenkaak prikken of tegen andere tanden aankomen.

Als de melkhoektanden van de onderkaak niet wisselen drukken ze de blijvende onderhoektanden teveel naar binnen

Doordat de tand is blijven zitten kan de blijvende tand niet op de juiste plek terecht komen en blijft te ver naar binnen zitten. Indien hier niets aan gedaan wordt kan deze blijvende hoektand in het gehemelte gaan prikken.

Persisterende melkhoektanden moeten getrokken worden anders komen er standsafwijkingen

Therapie door extractie ....

Het is belangrijk om het wisselen in de gaten te houden zodat er snel ingegrepen kan worden indien dat nodig is. Indien de melkhoektand en de blijvende hoektand te zien is is het belangrijk om de melkhoektand te laten trekken. Hiervoor wordt de hond onder sedatie gebracht en met een speciale dunne luxator, we gebruiken een rehcte en een gebogen 1 mm luxator voor dit doel, wordt de melkhoektand losgemaakt en getrokken. Het is heel erg belangrijk dat de gehele wortel verwijderd wordt! Indien nodig maken we het slijmvlies los, boren het tandbot weg en trekken de hoektand. Gelukkig is het bot weghalen in het merendeel van de gevallen niet nodig ....

Speciale 1 mm brede luxatoren recht en gebogen worden gebruikt om de melkhoektand te trekken

Let op de wortel;onder het slijmvlies oppervlak is veel langer dan het gedeelte van de tand die u boven het slijmvlies ziet.

Onze uitgang is een functioneel gebit te creëren, We trekken de afwijkende gebitselementen die zorgen voor de problemen.

We probere door de niet gewisselde tanden te trekken om een functioneel gebit te maken

Als een afwijkende stand is ontstaan ....

Als er een afwijkende stand is ontstaan dan kan het nodig zijn om door middel van een orthodentische behandeling de afwijkende stand te corrigeren. Deze behandeling kan varieren van het laten bijten op een speciale bal tot een echte beugel.

Om de stand weer goed te krijgen adviseren we om de hond op een  balletje te laten bijten

Voor de eigenaar is het belangrijk om het wisselen te blijven controleren tot de hond klaar met wisselen is.

De regel is:
een melktand en een blijvende tand van hetzelfde type
mogen niet tegelijk op dezelfde plek in de bek aanwezig zijn!

 

Op de foto hieronder zijn twee persisterende melksnijtanden te zien in de bovenkaak en ook in de onderkaak. De te lang blijvende melkhoektanden van de onderkaak drukken de blijvende hoektanden naar binnen.Twee persisterende melkhoektanden in de bovenkaak en de onderkaak: deze laatsten drukken de blijvende snijtanden te ver naar binnen.

Melhoektand wissel controle bezoek op 5 a 6 maanden leeftijd ....

Bij twijfel kunt u altijd langskomen om het gebit te laten controleren. Bij pups, die vanaf jonge leeftijd bij ons in de kliniek onder gezondheidscontrole zijn, voeren we op de leeftijd van 6 maanden een gratis controle uit om het wisselen in de gaten te houden.

Een pup van 7 maanden met melk hoektanden en blijvende hoektanden ....

Een jonge hond van 7 maanden leeftijd werd doorgestuurd omdat de melkhoektanden niet gewisseld waren. Bij deze teckel waren de onderhoektanden gewissel maar de bovenhoektanden niet.

Een pup van 7 maanden waarbij de melkhoektanden er nog zitten

We hebben röntgenfoto's gemaakt omdat de melkhoektanden wel erg lang aanwezig bleven ......

ook is te zien dat de 1e kies in dit geval de 205 afwezig is boven het slijmvlies, maat ook onder het slijmvlies! Bij deze hond ware alle 1e kiezen afwezig, de 105 + 205 + 305 + 405.

Op de foto is te zien dat de wortel al begint op te lossen. Bij het trekken brak de melkhoekatnd af en op de controle foto was te zien dat er nog een gedeelte achtergebleven was. Het is belangrijk om ook de restant van de wortel eruit te halen omdat anders de blijvende hoektand op de verkeerde plek kan gaan uitgroeien.

We snijden dan het slijmvlies in en klappen een flap open, daarna wordt het bot weggefreesd en trekken we de achtergeblven wortel. Ook maken we een controle röntgenfoto of echt alles is weggehaald. Op de foto hieronder zie je rechts een rechter melkhoektand die in zijn gehele getrokken is en links een melkhoektand die in 2 delen is verwijderd.

De melkhoektand begint te resorberen = op te lossen en is uiteindelijk in 2 gedeeltes getrokken

 

Wat als u te laat de hond laat behandelen ....

Indien de melkhoektanden niet getrokken worden komt de blijvende hoektand op een verkeerde plek uit. In onderstaande foto's ziet u dat er geen ruimte is voor de onderhoektand en dat deze op 2 snijtanden van de bovenkaak drukt. We hebben bij deze hond de twee snijtanden getrokken. Een alternatief is een orthodontie behandeling (= een beugel).

Indien melkhoektanden te lang aanwezig blijven wordt de stand van de blijvende hoektand verkeerd

Orthodontie ....

Indien de ondermelkhoektanden te laat getrokken worden dan kunnen de blijvende hoektanden te ver naar binnen komen te staan.

Als de melkhoektanden van de onderkaak te lang aanwezig blijven drukken ze de blijvende hoektandne te ver naar binnen

Deze hoektanden kunnen met orthodentie naar buiten gedrukt worden. De orthodontie variëert van druk met de vingers door de eigenaar, een bal die de tanden opzij drukt (zie foto hieronder), een echte beugel of een apparaatje dat door steeds verder uitdraaien de tanden opzij drukt. We gebruiken vaak een bal, al spelenderwijs worden de hoektanden naar buiten gedrukt.

Orthodentie: met een bal drukt de hond zijn haaktanden naar buiten als hij/zij op de bal bijt

Functioneel gebit of functionele beet

Als de stand van het gebit dermate is dat er geen correctie mogelijk is dan kiezen we ervoor om de behandeling zo in te zetten dat er een zo optimaal mogelijke beet ontstaat. De doelstelling is dat de beet zo wordt dat de tanden en kiezen niet op elkaar vastlopen. Hieronder laten we een voorbeeld zien van een 6 maanden oude hond die een onderbeet had en persisterende melkhoek- en snijtanden.

ER is een afwijkend gebit met diverse problemen: onderbeet, standsafwijkingen, persisterende melkhoektanden en snijtanden

Met een piezosurgery worden de melkhoektanden en melktanden getrokken

Na de behandeling is er van alles getrokken

Het resultaat een goed sluitend en functioneel gebit zonder een heel aantal tanden

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio