wvt

Hond gebitsproblemen

Hier staat alle informatie over gebitsproblemen bij de hond

Gebitsproblemen bij de hond

Op de volgende pagina's zullen we diverse gebitsproblemen bij de hond behandelen.

Diverse gebitsbehandelingen bij de hond zijn mogelijk

De gebitsbehandeling van tandplak, tandsteen, afgebroken tanden en kiezen, de extractie of het trekken van tanden en kiezen, maar ook  wortelkanaalbehandelingen voeren we uit. Orthodontie, het plaatsen van kronen en tumoren zullen we ook aan de orde laten komen. We wensen u veel leesplezier op de komende pagina's.

Diverse gebitsproblemen komen voor bij de hond

 

 

 Tandplak bij de hond

Tandplak en tandsteen bij de hond. Plaatje Hill's Pet Nutrition aangepast door www.dierengebit.nlTandplak is een veel voorkomende aandoening. Tandplak is een vrij zachte laag die bestaat uit een combinatie van levende en dode bacteriën, calcium en fosfor uit het speeksel, voedselresten en water. De ruimte tussen de tand en het tandvlees is een ideale ruimte voor het verblijf en de groei van bacteriën.

Tandplakvorming ontstaat daarom bij voorkeur langs het tandvlees, maar kan ook ontstaan op plaatsen waar de natuurlijke reiniging minder is. De vorm en aanleg van de gebitselementen speelt hierbij een belangrijke rol. Ook is er een individuele aanleg voor de vorming van tandplak: het ene dier heeft er sneller last van dan het andere en ook de ernst van de gevolgen kan per dier verschillen.

Afweer...

Door de ophoping van bacteriën ontstaat een ontsteking in het tandvlees (gingivitis). Tot dit moment is het proces nog reversibel: als het gebit professioneel gereinigd wordt, en daarmee de ontsteking wordt weggenomen, dan kan het tandvlees zich nog geheel herstellen.

 

Tandplak, tandsteen en ginigivitis bij een hond

Tandplak kun je zo wegvegen, tandsteen zit vast. Een ontstoken tandslijmvlies (gingivitis) is reversibel. Als je het gebit behandeld en gaat poetsen dan kan het weer gezond tandvlees worden.

 

Tandplak en tandsteen bij een hond

Verzeker uw hond van een gezond gebit door middel van voeding en tanden poetsen!

Indien het nodig is maken we het gebit van uw hond onder verdoving schoon.

Onder verdoving halen we het tandplak en het tandsteen weg

Voorkom daarna problemen: poets de tanden bij uw hond ....

U krijgt daarna wel het dringende of beter dwingende advies mee om te voorkomen dat de tandplak en tandsteen terugkomt. We laten de hond ook na 2 weken terugkomen om het gebit te controleren, maar nog belangrijker om het tandenpoetsen te oefenen en te benadrukken.

Te laat ontdekt...

Als een tandvleesontsteking te laat ontdekt wordt kan deze zich gemakkelijk tot de diepere delen uitbreiden. We spreken dan van een parodontitis. Dit kan leiden tot weefsel- en botafbraak en het terugtrekken van het tandvlees waardoor de wortels bloot komen te liggen. Uiteindelijk verliezen de tanden en kiezen hun stevigheid in de kaak en kunnen ze uitvallen. Een parodontitis is irreversibel, dat betekent niet meer terug te draaien. Het is dus erg belangrijk om dit te voorkomen.

Bij de hond op de foto's hieronder hebben we het gebit schoongemaakt. Helaas waren diverse kiezen dermate ondermijnd door de parodontitis dat we deze hebben  moeten trekken.

tandsteen behandeling waarbij ook kiezen getrokken zijn

Preventie...

Preventie van tandplakvorming is dus uitermate belangrijk. Zie voor meer informatie hierover onder het kopje "Preventie & voer".

 

 

 

 Tandsteen bij de hond - hond gebitsbehandeling

Tandsteen ontstaat wanneer er onder invloed van speeksel verkalkingen optreden in tandplak. Overal waar tandplak aanwezig is, kan tandsteen ontstaan, maar tandsteen ontstaat vooral op die plaatsen waar speekselklieren uitmonden in de bek. (dat wil zeggen bij de grote kiezen en aan de achterkant van de ondersnijtanden).

Verzamelplaats ....

Tandsteen op zich is niet schadelijk maar door het ruwe oppervlak is het een ideale plaats voor bacteriën waardoor er een verhoogde kans op gingivitis en parodontitis ontstaat. Dan is er botverval en is het proces onomkeerbaar.

Hieronder diverse stadia van tandsteen bij een hond: de regel is des te meer tandsteen er aanwezig is des te groter is het probleem aan het mondslijmvlies, bot en vooral de stank.

Honden met tandsteen in verschillende mate

Hond professionele gebitsbehandeling onder verdoving ....

Eenmaal gevormd tandsteen is niet met chemische middelen weer op te lossen: deze zouden namelijk ook de tanden oplossen! Mechanische reiniging onder verdoving is dan ook de aangewezen therapie bij tandsteen. We noemen dit een professionele gebitsreiniging.

Gasanesthesie

We gebruiken eerst een lichte verdoving dat de hond gaat slapen. Als de hond slaapt dan nemen we het op en leggen we het op een warmtemat en sluiten de hond aan op de gasanesthesie. Door een tube in de luchtpijp te schuiven kan er zuurstof en isofluraan worden ingeademd en is de hond zo veilig mogelijk onder verdoving. Ook zorgt de tube dat de luchtpijp dicht is om de tube heen zodat er geen koelwater naar de longen kan lekken.

Hoe gaat de gebitsbehandeling in zijn werk ....

Eerst brengen we chloorhexidine aan op de tanden en kiezen die we gaan schoonmaken.

Voor de gebitsbehandeling brengen we chloorhexidine op het gebit aan

We voelen eerst met een pocketsonde alle pockets tussen de slijmvliesranden en de gebitselementen na om te zien of er alleen gingivitis is of dat er ook praodontitis is. Als er parodontitis is is er sprake van teruggetrokken slijmvlies en evntueel botverval. Er is zelfs kans dat er dermate groot verlies van weefsel is dat de tand of kies getrokken dient te worden.

We kijken de pocket dieptes aan bij de tanden en kiezen

Met behulp van een speciale tang halen we eerst de ergste brokken tandsteen weg.

Met ene tang halen we de grootste brokken tandsteen weg bij de hond

Ultrasone reiniger om het gebit schoon te maken.

Daarna maken we het gebit verder schoon met behulp van een ultrasoon tandenreinigingsapparaat. Door hoog frequente trillingen trilt het de tanden schoon, het koelwater spoelt gelijk de tand schoon en koelt het tril apparaat.

Met behulp van een ultrasone scaler wordt de tandplak en het tandsteen van de tanden en kiezen afgehaald.

Foto's voor en na het tandsteen weghalen

Bij de hond hieronder hebben we ook kiezen moeten trekken. Er was erg veel tandsteen en daardoor ook parodontitis en teruggetrokken bot.

Foto's voor en na de gebitsbehandeling, bij deze hond zijn ook kiezen getrokken

Nadat de tanden schoon zijn polijsten we ze ....

Nadat het gebit schoon is polijsten we het gebit zodat oppervlak het superglad wordt. Door het schoonmaken van het gebit ontstaan kleine krasjes op het glazuur, door het polijsten maak je het glazuur weer glad.

Nadat het gebit schoon is polijsten we het gebit zodat oppervlak het superglad wordt

Recovery ....

Als we klaar zijn met de behandeling en de hond weer hebben schoongemaakt, dan koppelen we de gasanesthesie af en komt de hond in onze verwarmde opname met zuurstof om weer bij te komen.

Na de gebitsbehandeling ....

Als uw hond weer goed wakker is dan kan het die middag weer naar huis. Als er kiezen getrokken zijn of er was een erg vies gebit met parodontitis dan krijgt uw hond antibioticum en pijnstller mee naar huis en speciaal voer voor de eerste dag.

Na 2 weken laten we u terug komen om het gebit na te kijken en het poetsen samen met u door te nemen.

U krijgt daarna wel het dringende of dwingende advies mee om te voorkomen dat de tandplak en tandsteen terugkomt. We laten de hond ook na 2 weken terugkomen om het gebit te controleren, maar nog belangrijker om het tandenpoetsen te oefenen en te benadrukken.

Preventie...

Preventie van tandplakvorming is dus uitermate belangrijk. Zie voor meer informatie hierover onder het kopje "Preventie & voer".

Je hebt tandsteen en hele erge tandsteen: door de parodontitis onder het tandsteen ontstaat botverlies en daardoor vallen tanden en kiezen uit. Voorkom dat het zover komt ....

hele erge tandstene bij de hond met verlies van tanden en kiezen

 

 

 

 

 

 Glazuurbeschadigingen bij de hondcaries bij een kies van een hond. foto www.dierengebit.n

Op deze pagina beschrijven we diverse glazuurbeschadigingen:

- Cariës

- Turner tand

- Tand resorptie

Cariës ...

Caries of tandbederf is een proces waarbij de mineralen van het gebit in oplossing gaan en er uiteindelijk holtevorming (een gaatje) kan optreden. De volgende oorzaken spelen een rol bij het ontstaan van caries:

  • Voedsel dat zich ophoopt tussen de gebitselementen
  • Bacteriën die koolhydraten afbreken. Hierdoor ontstaat zuurvorming waardoor het glazuur van de tand kan worden aangetast
  • De vorming van de kauwvlakken
  • Onregelmatig oppervlak van het glazuur

Een haaktand van een hond met een gaatje ten gevolge van caries. foto www.dierengebit.nlCariës komt niet vaak voor...

Door het voedsel wat ze eten en de vorm van de kauwvlakken komt cariës bij de hond niet vaak voor. Als het optreedt is dat vaak in de molaren (grote kiezen) van boven- en onderkaak. Het ontstaat als een klein defect wat zich langzaam uit kan bereiden. Het proces kan het aangetaste element zo uithollen dat uiteindelijk een breuk in het element kan optreden. Als het wortelkanaal in het proces betrokken is kan dit leiden tot een wortelpuntabces.

Behandeling...

Omdat de elementen die het meest aangetast worden geen functionele rol spelen bij de voedselopname kan het aangetaste element bij uitgebreide laesies het best getrokken worden. Bij kleine laesies kan het gaatje nog gevuld worden.

Caries bij een haaktand ....

Bij deze hond was er caries ontstaan doordat het glazuur een onregelmatig oppervlakte had. De bacteriën liepen hierin vast en konden hun destructieve werk beginnen. Op de foto is te zien dat er een echt gaatje in de tand is. Het glazuur is weg en je kijkt op de dentine van de tand. Ook is het onregelmatige oppervlak goed te zien.

De tand wordt geetst bij deze hond.

Gaatje vullen ....

Als tandheelkundig dierenarts vullen we een dergelijk gaatje bij de hond. Eerst wordt de tand goed gereinigd. Hierna wordt het gat verder uitgeboord zodat alle verontreiniging weg is. Ook wordt het gat zo genaakt dat de vulling van composiet (= witte vulling) goed blijft zitten. Het gat wordt geëtst. Een primer wordt aangebracht en daarna een bonding. Deze worden uitgehard door middel van de blauwe lamp. Hierna wordt de eigenlijke vulling aangebracht in het gat. In het geval van deze hond werd de rest van de tand ook behandeld om het onregelmatige oppervlak vlak te maken. Met een polijstboor wordt daarna uiteindelijk het oppervlakte van de tand heel glad gemaakt.

Hieronder volgt de behandeling van dit gaatje en het onregelmatige tand oppervlak ....

Na het etsen wordt primer en bonding aangebracht.

Een witte vulling aangebracht.

De witte vulling wordt uitgehard onder invloed van blauw licht.

Na het aanbrengen wordt de tand gecontroleerd en glad gemaakt met een polijstboor.

Bij deze hond is het gaatje hersteld met een witte vulling.

Het begin en het eindresultaat ....

Hierbij is de tand voor en na de behandeling te zien.

Soms is de cariës zo erg dat de tand of kies niet meer te redden is. Deze moet dan getrokken worden.

Caries kan echt problemen geven bij honden, de enige oplossing is dan extractie

Turner tand of Turner's glazuur hypoplasie ....

Een andere oorzaak van glazuurdefecten is door een tandarts begin 1900 voor het eerst beschreven. Door trauma of een ontsteking kan de aanleg - vorming van glazuur beschadigd worden en dan kan een lokale verkleuring in het glazuur van de hoektand ontstaan. Een veel geziene oorzaak is een breuk van een melkhoektand en de wortelpunt ontsteking geeftd an aanleiding tot een turnertand.

Hieronder zie je een voorbeeld van een turnertand en het resultaat na de composiet behandeling.

Een turner tand bij de hond is een lokale glazuur beschadiging

Tandresorptie bij de hond ....

Een enkele keer zien we tandresorptie bij de hond. Ook hier is sprake van een glazuur defect, maar dan breid het zich uit onder het slijmvlies en lost de tand en kieswortels op. We zien tandresorptie veel bij katten en af en toe bij honden.

Bij de onderstaande hond is de tandresorptie heel erg, alle kiezen moesten worden getrokken.

tandresorptie bij de hond

 

 

 

 

 

 

 Gebitsslijtage bij de hond

Als de hond ouder wordt is het normaal dat er slijtage aan het gebit optreedt. Deze slijtage ontstaat door het langs elkaar schrapen van de tanden bij kauwen van eten, maar bijvoorbeeld ook door het kauwen op stokken en speeltjes, vooral het spelen met tennisballen is berucht om de slijtage die het geeft. De oorzaak van het afslijten is het zand dat op de voorwerpen zit. Het zand fungeert als schuurpapier als de tanden over de voorwerpen heen glijden.

Een afgesleten haaktand van een hond. Het wortelkanaal is nog dicht.
Benaming... 
De normale slijtage tgv van kauwen en bijten wordt attritie genoemd. Abnormale slijtage tgv kauwen of bijten op een "vreemd lichaam" wordt abrasie genoemd.
 
Het lichaam reageert op de slijtage door het aanmaken van dentine aan de bovenkant van de mergholte. Doordat er steeds een nieuw laagje binnenin de tand gevormd wordt voorkomen dat de wortel- of pulpaholte open komt te liggen. Als de slijtage sneller gaat dan de aangroei dan ontstaat er een open wortelkanaal, zie foto reeks verderop op deze pagina.
 
Behandeling...

Over het algemeen hoeft gebitsslijtage niet behandeld te worden. Wel kan geprobeerd worden het gedrag wat de slijtage veroorzaakt tegen te gaan. Gebruik bijvoorbeeld gladde ballen. Daar blijft minder zand aan kleven dan bij tennisballen. Als de slijtage sneller verloopt dan het lichaam het reparatieve dentine kan aanmaken kan de pulpaholte open komen te liggen. Deze kan dan geinfecteerd raken en dit kan tot ontstekingen van de kaak leiden. Gebitsbehandeling is dan wel noodzakelijk. Afhankelijk van de ernst van de aantasting kan de tand of kies getrokken worden of kan er een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd worden.

 
Afgesleten hoektand met een verkleurd maar nog wel dicht wortelkanaal

Voorkom te snelle afslijting van het gebit !

Ernstig afgesleten tanden ...

Hieronder een hond waarbij de tanden en kiezen heel erg afgesleten zijn, klik op de foto voor uitleg. Bij deze hond was het wortelkanaal nog dicht en hoeft er geen behandeling te worden gegeven.

Een extreem afgesleten gebit bij een hond. Foto www.dierengebit.nl

Wortelkanaalbehandeling nodig ...

Bij deze hond is de slijtage te snel gegaan. De bovenhoektanden zijn dermate snel gesleten dat een beiderzijdse wortelkanaalbehandeling nodig was.

 
Hond met sterk afgesleten tanden, het wortelkanaal ligt helaas open
 
Beiderzijds is het wortelkanaal open in de boven hoektanden de 104 en de 204
 
Een wortelkanaalbehandeling
 
 

Probeer te voorkomen dat het zover komt !

 
 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio