Wangabces bij het konijn

Een abces in de wang van het konijn zien we regelmatig. De dikte onder het oog en aan de zijkant van de kop in de wang wordt in bijna alle gevallen veroorzaakt door een lymfknoop. 1 keer hebben we een dikte in de wang geopend en bleek het de lymfknoop zelf te zijn. We prikken de dikte tegenwoordig met een dikke naald aan en als er pus uit komt weten we zeker dat het een abces is.

Het abces kan zo erg zijn dat er een opening is vanuit de mondholte naar de huid van de wang, zie de meest rechtse foto hieronder.

Konijnen met een wangabces

Oorzaak ....

De oorzaak kunnen haken op de bovenkaakskiezen zijn die door het wangslijmvlies heen steken. Hierna kan een abces ontstaan. Ook kan er een abces in de lymfknoop ontstaan zonder dat er echt gebitsafwijkingen te zien zijn. Dit kunnen voedseldeeltjes zijn zoals harde stukjes hooi of stro.

Therapie ....

De kiezen worden behandeld, het slijmvliesvan de wang wordt gehecht. Daarna wordt het abces aan de buitenzijde geopend en uitgeruimd. Het abceskapsel wordt daarna aan de huid vastgehecht om te zorgen dat het abces open blijft. We noemen dit marsupialisatie.

Een paar voorbeelden ....

Bij konijntje (zie bovenste foto 2e van links) was een dikte in de wang voelbaar. Wat opviel bij de bekinspectie was een grote prop voer achter de kiezen linksboven (foto hieronder). Na het schoonmaken van de voerresten werd een plek in de wang zichtbaar. Toen we op het abces drukten kwam er pus uit deze wangbeschadiging te voorschiijn.

Een konijn met een wangabces door kiezen van de bovenkaak

Het abces loopt vanuit de mondholte tot aan de huid, er kan een tang van buiten hieronder 2e van links) af tot in de mondholte gestoken worden (zie foto . Het slijmvlies wordt gehecht en daarna wordt het abces aan de huidzijde opengehecht.De kiezen worden kortgeslepen en daarna het slijmvlies gehecht ehet abces aan de huidzijde geopend en open gelaten.

Er zit een gat dat door de hele wang heen gaat

Een wangabces in de lymfknoop in zijn geheel verwijderen ....

Op de rontgenfoto's is een abces in de wang te zien die niet van de kiezen of tanden uit gaat. Het is een abces in de lymfknoop.

Een abces in de lymfknoop van de wang

Een abces in de lymfknoop van de wang bij een konijn

Het abces kan in zijn geheel verwijderd worden.

Het abces kan in zijn geheel verwijderd worden

Een wangabces marsupialiseren ....

Abces in de wang door wond in het wangslijmvlies

Abces is open gemaakt en opengehecht

Abces door ADD kiezen ....

Er is een wangabces in de rechter wang. Dit wordt veroorzaakt door afwijkende kiezen rechtsboven. De kiezen hebben we getrokken want ze zaten los en er was pus tussen de kiezen te zien. Klik op de foto voor een grotere weergave.

Een wangabces door add kiezen aan 1 kant

Op de rontgenfoto is een abces te zien en afwijkende kiezen rechts boven

De kiezen zijn rechtsboven getrokken. 7 dagen na de operatie ziet het er rustiger uit. Op de röntgenfoto's is goed het verschil te zien, vergelijk hierboven en hieronder.

7 dagen nadat de kiezen linksboven zijn getrokken

Klik op de foto's voor een grotere weergave en vergelijk de foto's hierboven

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio