Konijn abces onder het oog

Door de kiezen van de bovenaak (= 6 kiezen aan beide kanten) kunnen abcessen ontstaan onder het oog of achter het oog.

  • De voorste kiezen zullen een abces aan de buitenkant van de schedel (= onder het oog veroorzaken).
  • De achterste kiezen zullen een abces achter het oog veroorzaken. Het abces achter het oog wordt later behandeld ....
  • De bovenkaakskiezen kunnen een wangabces veroorzaken, zie pagina verderop ....
  • Tranenvloed en snot worden ook op een andere pagina behandeld ....

Symptomen ....

Onder het oog kan een bult ontstaan door een abces, de ruimte in de kaak is niet groot op die plek en het bot wordt naar buiten gedrukt en puilt onder het oog naar buiten. Een andere uitingsvorm is een traanuitvloeiing of dacryocystitis, door een ontstoken traanbuis of een geblokkeerde traanbuis door een abces. Ook kan er eenzijdig snot te zien zijn, die maar niet overgaat.

Er zijn diverse symptomen die veroorzaakt worden door kiezen van de bovenkaak: varierend van ooguitvloeiing, een abces onder het og, achter het oog of snot

Op deze pagina bespreken we een abces onder het oog ....

Op deze pagina gaan we het abces onder het oog behandelen. Als er een dikte onder het oog gezien wordt dan is dit eigenlijk altijd een abces, tumoren komen namelijk maar heel weinig voor aan de schedel bij konijnen. Met een dikke naald wordt de dikte aangeprikt om te zien of er inderdaad sprake is van een abces. In dit abces zit dikke pus omdat het konijn een enzym mist om de pus vloeibaar te maken.

Een dikte onder het oog wordt door een abces veroorzaakt, de oorzaak is te zoeken bij de voorste kiezen

Oorzaak ....

Door voedingsfouten kan er een tekort aan calcium en door te weinig blootstelling aan zonlicht kan er een tekort aan vitamine D ontstaan, zodat het bot van de kaken zachter wordt, dit heet osteomalacie.

  • Kiezen komen los te zitten: de kiezen komen los te zitten in de tandkas en er kan een ontsteking aan de wortelpunt ontstaan.
  • Kiezen worden naar boven gedrukt: ook kan het bot zo zacht worden dat de verankering van de kieswortel in het bot weg is. De boven en ondekaakskiezen slijten niet op elkaar, maar de kieswortel van de bovenkaak wordt dan als het ware naar boven gedrukt de bovenkaak in. Zie foto hiernaast. Op de rechterfoto zijn twee kiezen blauw gemaakt die een sterk afwijkende ligging hebben. De kies die naar boven steekt (rechter plaatje) hebben we uiteindelijk ook kunnen trekken.
  • Afgebroken kiezen: kunnen een wortelpunt abces veroorzaken.

Behandeling ....

Onder sedatie zal de bek geïnspecteerd worden. Om een goed beeld te krijgen worden er ook röntgenfoto van de schedel gemaakt.

Op de rontgenfoto's zijn afwijkende kiezen in d elinkerbovenkaak te zien

Het trekken van een kies ....We gebruiken speciale luxtoren en elevatoren

De kies of kiezen die het probleem geven worden getrokken. We gebruiken hiervoor speciale luxatoren en elevatoren. Hiermee kun je tussen en naast de kiezen komen om  ze los te maken. Daarna worden ze met een extractietang getrokken. Het slijmvlies wordt daarna gehecht. De mond is vrij smal en je hebt weinig ruimte om te werken. Als het nodig is dan trekken we de kies of kiesrest van buiten af door het kaakbot heen.

Op de controle rontgenfoto is te zien dat er geen kiezen meer in de linker bovenkaak aanwezig zijn

Klik op de foto hier boven voor een grotere weergave.

Het slijmvlies in de mond wordt daarna dicht gehecht. Hierna wordt het abces onder het oog open gemaakt en wordt een kweek van het abces gemaakt. Daarna wordt het abces schoongelepeld en schoongeveegd. Het abceskapsel wordt daarna aan de huid vastgehecht om te zorgen dat de abcesholte open blijft.

Na 2 weken ziet het er zo uit ....

Na 2 weken ziet het er veel beter uit

De tegenoverliggende kies of kiezen aan de onderkaak hoeven niet getrokken te worden. Onze ervaring is dat deze kies niet zal groeien, ondanks dat er geen kies is waarop hij zal moeten slijten. Het lijkt erop dat er druk op de kies uitgeoefend moet worden om uit te groeien. Voor de zekerheid laten we konijnen na een paar weken en maanden terugkomen om de kiezen te controleren.

na een paar maanden zie je dat de tegenoverliggende kiezen niet aangegroeid zijn

Hieronder volgen nog een paar voorbeelden ....

Bij het eerste konijn zijn er problemen aan de bovenkaakskiezen en geeft dit 3 afwijkingen te zien: 1. abces / dikte onder het oog, 2. ooguitvloeiing, 3. snot uit het rechter neusgat.

Bij dit konijn waren 3 problemen aanwezig door bovenkaak kiesproblemen

 Op de röngtenfoto is te zien dat er afwijkende kiezen aanwezig zijn.  Er zit 1 kies die echt afwijkend in de rechter bovenkaak ligt.

Op de rontgenfoto's zijn afwijkende kiezen te zien, add kiezen.

Bij de bekinspectie zijn er rechtsboven afwijkende kiezen te zien, Deze zitten los en worden getrokken.  De ene kies die niet op zijn plek zat wordt later van buitenaf getrokken. De kiezen zijn getrokken, op 1 na die wordt van buitenaf getrokken. Het slijmvlies van de mondholte wordt dicht gehecht.

 De buitenkant van de abcesholte wordt opengehecht aan de huid, dit heet marsupialisatie. Van buiten af was de laatste kies getrokken.

Er zit een gat onder het oog die tot in de mondholte door loopt

Klik op de foto voor een grotere weergave. Ook dit konijn is volledig genezen.

Konijn met abces onder het linkeroog ....

Bij dit konijn was er een groot abces onder het linkeroog, alle kiezen zijn getrokken en daarna is het abces onder het oog geopend.

Abces onder het linker oog bij een konijn

Weer een ander konijn ....

 Bij dit konijn waren de tanden al langere tijd geleden getrokken, nu is er een abces linksboven door kiesproblemen ontstaan.

Konijn met abces door kiesproblemen

 De eerste 3 kiezen worden getrokken.

De eerste 3 kiezen worden getrokkenO

Op de controle foto is te zien dat de 3 voortse kiezen getrokken zijn. De tanden waren ook afwezig.

Het slijmvlies is gehecht en er worden controle rontgenfoto's gemaakt

Door ADD krijg je ook problemen ....

Bij dit konijn was er een probleem aan de bovenkaakskiezen. Er was een abces op de neusrug ontstaan.

Bij dit konijn is een abces in de neusrug veroorzaakt doo add kiezen

Klik op de foto hier boven voor een grotere weergave.


Konijn met aan 1 kant afwijkende kiezen ....

Abces onde rhet oog een gat vanuit de mondholte tot de huid

Het abces is ontstaan door een wond in het wangslijmvlies, het abces loopt door tot aan de huid. Er is een gat door de hele wang heen !

Abces tgv een wond n het slijmvlies door haken op de bovenkaaks kiezen

Nadat het wangslijmvlies dicht gehecht is wordt het abces aan de buitenzijde opengelegd.

Abces openleggen en marsupialiseren

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio