Een abces aan de onderkaak

Abces aan de onderkaak bij een konijn. Foto www.dierengebit.nl

Een abces kan zich ontwikkelen door een tand of een kiesprobleem. Dit kan een veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een breuk in een kies of door losse tanden of kiezen. Het los komen te staan komt door een verkeerde voeding (zie onze pagina over verkeerde voeding ....) Door voedingsfouten kan er een tekort aan calcium (osteoporose) ontstaan, zodat het bot van de kaken zachter wordt. De tanden en kiezen kunnen los komen te zitten in de tandkas en er kan een ontsteking aan de wortel ontstaan.

Symptomen...

Bij konijnen kan er door kiesproblemen een abces aan de onderkaak ontstaan. Het konijn heeft dan een bult bij de onderkaak die steeds groter wordt. Ook zie je vaak dat het konijn minder goed eet en minder actief is.

We zullen op deze pagina de onderkaak problemen bij een konijn bespreken. Bij problemen aan de bovenkaak zie je vaak dat er overmatige ooguitvloeiing of dacryocystitis ontstaat. Een uitpuilend oog ontstaat of dat er een dikte onder het oog aanwezig is of dat er snot is.

Diagnose van een onderkaakabces bij het konijn...

De diagnose wordt gesteld door de bult aan te prikken met een dikke naald om te zien of er  pus in de bult zit. Een abces is een met pus gevulde holte. Bij konijnen is het abces vaak gevuld met dikke kaasachtige pus, we zien als bacteriën meestal anaerobe bacteriën.

Een konijn met veel abcessen onder de kaak

Röntgenfoto...

We maken röntgenfoto's van de onderkaak: extra- en intra-orale röntgenfoto's.  Er worden meerdere opnames gemaakt, het is belangrijk om de schedel in diverse standen te draaien om een goed beeld te krijgen. Als oorzaak kan een afwijkende 1e of 2e kies aanwezig zijn.

Konijn zwelgje met een tand en 1e kies abces

Bij Zwelgje was er een sterk afwiijkende 1e kies en op de röntgenfoto is te zien dat de snijtandwortel ook aangetast is.

Konijn zwelgje met een tand en 1e kies abces

Behandeling onder sedatie...

De behandeling zal bestaan uit een grondige inspectie van de bek onder sedatie. Gezocht wordt naar gespleten of afgebroken tanden of kiezen. Ook zal er op het abces gedrukt worden om te zien of er pus langs de kiezen omhoog komt. Daarna wordt de tand en/of kies die het probleem veroorzaakt getrokken. Het slijmvlies in de mond wordt gehecht. Het abces wordt aan de buitenzijde geopend en schoongemaakt. daarna wordt het abceskapsel aan de huid gehecht, om te zorgen dat de holte open blijft, dit noemen we marsupialisatie. Als het mogelijk is dan verwijderen we het abces in zijn geheel.

Enkele voorbeelden

Bij het eerste voorbeeld zie je een abces onder de kaak die in zijn geheel te verwijderen is. Er was geen tand- of kieswortel als oorzaak aan te wijzen.

Dit abces onder de kaak bij het konijn was in zijn geheel te verwijderen

Bijzonder probleem bij satijn konijnen ....

Bij satijn konijnen zien we vaak een gespleten 2e kies in de onderkaak. Als het konijn pech heeft is er zelfs beiderzijds een gespleten 2e kies.

Zie hoe de vacht van een satijn konijn er uitziet: het is zacht en glanzend.

Een satijn konijn met een gespleten 2e kies van de onderkaak

Soms kun je echt pech hebben en is er beiderzijds een gespleten 1e kies aanwezig ....

Bij Bo is er er links en rechts een gespleten 1e kies. Bo is geen satijn konijn.

Konijn Bo heeft beiderzijds een gespleten 1e kies

Bij Elmo is er ook een afwijkende 1e kies te zien ....

Elmo hefet een abces die iets verder naar achteren ligt. De verdenking is gene tand- maar ene kieswortel probleem. In eerste instantie is niet goed te zien of het een probleem aan de linker of de rechteronderkaak is. De laterale röntgenfoto geeft ook geen aanwijzing.

Konijn Elmo heeft een afwijkende 1e kieswortel

Met de oblique uitgedraaide extra-orale en de intr-orale röntgenfoto's kunnen we in beeld brengen dat er een afwijkende 1e kies aan de linkeronderkaak aanwezig is als oorzaak voor het abces.

Konijn Elmo heeft een afwijkende 1e kieswortel

Deze afwijkende 1e kies wordt rondom losgemaakt en met een blakeslley forceps getrokken.

Konijn Elmo heeft een afwijkende 1e kieswortel

Daarna wordt het slijmvlies in de mondholte dicht gehecht en gaan we het abces openmaken en schoonmaken.

 

Konijn Elmo heeft een afwijkende 1e kieswortel

De abcesholte is open gehecht - gemarsupialiseerd en we laten de eigenaar in deze relatief kleine abcesholte twee keer daags zalf aanbrengen en de abcesholte schoonhouden. De eigenaar kan met een pincet de korsten weghalen en de huid schoonhouden.

Konijn Elmo heeft een afwijkende 1e kieswortel

Een konijn met  een abces door kiesproblemen ....

Bij dit konijn was er een abces aan de rechter onderkaak tgv de kiezen. Rechtsonder zijn afwijkende kiezen te zien. Door op de bult te drukken is te zien dat er pus tussen de kiezen omhoog komt.

Een konijn met een abces door kiesproblemen

Links zijn de kiezen goed, er is geen probleem. Op de röngtenfoto is te zien dat er afwijkende kiezen aan de rechteronderkaak zijn. De kiezen die het probleem veroorzaken worden vanuit de mondholte getrokken. Daarna wordt het slijmvlies gehecht.

We maken rontgenfoto's en gaan het abces behandelen

We kunnen de eerste twee kiezen door de mondholte trekken. De derde moest van buitenaf getrokken worden want deze was niet in de mondholte te zien. De plek waar de kies zit wordt gelokaliseerd, daarna wordt de huid ingesneden, het bot opengemaakt en de kies getrokken. Bij deze kies hadden we de endoscoop nodig om de kies in beeld te brengen. Het slijmvlies in de mond wordt gehecht en daarna wordt het abces opengehecht.

Kies trekken van buiten af met hulp van de endoscoop

Op onderstaande foto is te zien dat de voorste 3 kiezen getrokken zijn, de achterste 2 zijn nog aanwezig.

Nog een konijn met afwijkende kiezen ....

Konijn met abces door kiezen

Op de röntgenfoto zijn goed de afwijkende kiezen te zien.

Op de rontgenfoto is goed te zien dat de kiezen afwijkend zijn

Een konijn met een heel groot abces ....

We hebben een konijn met een grote bult onder de onderkaak behandeld. Dit werd veroorzaakt door de kiezen rechtsonder. Of beter gezegd door de tweede kies rechts onder, de eerste kies is niet te zien. Er is wel pus te zien bij de kiezen rechtsonder.

Konijn abces onder de kaak door een kies

Op de röntgenfoto kwam naar voren dat de 1e kies afwezig is en dat de 2e kies afwijkend was, deze veroorzaakte het abces.

Het grote abces is te zien, de 2e kies is afwijkend de 1e ontbreekt

De afwijkende kies wordt getrokken van binnenuit en daarna wordt het slijmvlies gehecht. Daarna wordt het abces aan de buitenkant  geopend en schoongemaakt. Het abces wordt opengehecht, is gemarsupialiseerd.

De voorste kies wordt getrokken en het slijmvlies gehecht

1 maand later zie je er niets meer van ....

1 maand later is alles genezen

 

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio