Een abces aan de onderkaak

Abces aan de onderkaak bij een konijn. Foto www.dierengebit.nl

Een abces kan zich ontwikkelen door een tand of een kiesprobleem. Dit kan een veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een breuk in een kies of door losse tanden of kiezen. Het los komen te staan komt door een verkeerde voeding (zie onze pagina over verkeerde voeding ....) Door voedingsfouten kan er een tekort aan calcium (osteoporose) ontstaan, zodat het bot van de kaken zachter wordt. De tanden en kiezen kunnen los komen te zitten in de tandkas en er kan een ontsteking aan de wortel ontstaan.

Symptomen...

Bij konijnen kan er door kiesproblemen een abces aan de onderkaak ontstaan. Het konijn heeft dan een bult bij de onderkaak die steeds groter wordt. Ook zie je vaak dat het konijn minder goed eet en minder actief is.

We zullen op deze pagina de onderkaak problemen bij een konijn bespreken. Bij problemen aan de bovenkaak zie je vaak dat er overmatige ooguitvloeiing of dacryocystitis ontstaat. Een uitpuilend oog ontstaat of dat er een dikte onder het oog aanwezig is of dat er snot is.

Diagnose van een onderkaakabces bij het konijn...

De diagnose wordt gesteld door de bult aan te prikken met een dikke naald om te zien ofer  pus in de bult zit. Een abces is een met pus gevulde holte. Bij konijnen is het abces vaak gevuld met dikke kaasachtige pus, we zien als bacteriën meestal anaerobe bacteriën.

Een konijn met veel abcessen onder de kaak

Röntgenfoto...

Kies trekken of extractie bij een konijn. Foto www.dierengebit.nl

Als het probleem niet gelijk duidelijk is maken we een röntgenfoto van de schedel. De stand van de kiezen en tanden en een eventuele breuk is goed te zien. Ook kan de ontsteking zo uitgebreid zijn dat er nieuw gevormd bot te zien is. Er worden meerdere opnames gemaakt, het is belangrijk om de schedel in diverse standen te draaien om een goed beeld te krijgen.

Behandeling onder sedatie...

De behandeling zal bestaan uit een grondige inspectie van de bek onder sedatie. Gezocht wordt naar afgebroken tanden of kiezen. Ook zal er op het abces gedrukt worden om te zien of er pus langs de tanden of kiezen omhoog komt. Daarna wordt de tand of kies die het probleem veroorzaakt getrokken. Het slijmvlies in de mond wordt gehecht. Het abces wordt aan de buitenzijde geopend en schoongemaakt. daarna wordt het abceskapsel aan de huid gehecht, om te zorgen dat de holte open blijft, dit noemen we marsupialisatie. Als het mogelijk is dan verwijderen we het abces in zijn geheel.

Enkele voorbeelden

Bij het eerste voorbeeld zie je een abces onder de kaak die in zijn geheel te verwijderen is.

Dit abces onder de kaak bij het konijn was in zijn geheel te verwijderen

Een konijn met  een abces door kiesproblemen ....

Bij dit konijn was er een abces aan de rechter onderkaak tgv de kiezen. Rechtsonder zijn afwijkende kiezen te zien. Door op de bult te drukken is te zien dat er pus tussen de kiezen omhoog komt.

Een konijn met een abces door kiesproblemen

Links zijn de kiezen goed, er is geen probleem. Op de röngtenfoto is te zien dat er afwijkende kiezen aan de rechteronderkaak zijn. De kiezen die het probleem veroorzaken worden vanuit de mondholte getrokken. Daarna wordt het slijmvlies gehecht.

We maken rontgenfoto's en gaan het abces behandelen

We kunnen de eerste twee kiezen door de mondholte trekken. De derde moest van buitenaf getrokken worden want deze was niet in de mondholte te zien. De plek waar de kies zit wordt gelokaliseerd, daarna wordt de huid ingesneden, het bot opengemaakt en de kies getrokken. Bij deze kies hadden we de endoscoop nodig om de kies in beeld te brengen. Het slijmvlies in de mond wordt gehecht en daarna wordt het abces opengehecht.

Kies trekken van buiten af met hulp van de endoscoop

Op onderstaande foto is te zien dat de voorste 3 kiezen getrokken zijn, de achterste 2 zijn nog aanwezig.

Nog een konijn met afwijkende kiezen ....

Konijn met abces door kiezen

Op de röntgenfoto zijn goed de afwijkende kiezen te zien.

Op de rontgenfoto is goed te zien dat de kiezen afwijkend zijn

Een konijn met een heel groot abces ....

We hebben een konijn met een grote bult onder de onderkaak behandeld. Dit werd veroorzaakt door de kiezen rechtsonder. Of beter gezegd door de tweede kies rechts onder, de eerste kies is niet te zien. Er is wel pus te zien bij de kiezen rechtsonder.

Konijn abces onder de kaak door een kies

Op de röntgenfoto kwam naar voren dat de 1e kies afwezig is en dat de 2e kies afwijkend was, deze veroorzaakte het abces.

Het grote abces is te zien, de 2e kies is afwijkend de 1e ontbreekt

De afwijkende kies wordt getrokken van binnenuit en daarna wordt het slijmvlies gehecht. Daarna wordt het abces aan de buitenkant  geopend en schoongemaakt. Het abces wordt opengehecht, is gemarsupialiseerd.

De voorste kies wordt getrokken en het slijmvlies gehecht

1 maand later zie je er niets meer van ....

1 maand later is alles genezen

 

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio