Kiesextracties bij een konijn met gebitsproblemen ....

Op deze pagina behandelen we een alternatief voor het wegslijpen van de haken bij een konijn. We kunnen bepaald ekiezen trekken / extraheren als daar steeds gebitsproblemen ontstaan. Niet elke kies is geschikt om te trekken, we zullen dit op deze pagina toelichten.

Hoe kunnen we gebitsproblemen bij konijnen behandelen

Behandelen van haken op de kiezen door middel van slijpen ....

Als er haken op de kiezen zijn ontstaan dan kunnen we deze haken door middel van het weghalen van de haken of inkorten van de kiezen.

Het is belangrijk om te weten dat de haken kunnen terugkomen, soms al na enkele weken tot maanden. De stand van de kiezen is afwijkend geworden en de kiezen groeien 2 tot 2,4 mm per week. Na een paar weken tot zijn de problemen vaak weer terug!

Bij het alleen wegknippen van de haken komt het probleem na 3 tot 4 weken weer terug.

Bij het "radicaal" wegslijpen van de kiezen met behoud van glazuurrichels blijft het probleem 8 tot 12 weken weg! Als je goed slijpt duurt het vaak enkele maanden voordat er weer haken zijn ontstaan.

 

Een konijn met haken op de kiezen zal na een paar weken tot maanden opnieuw moeten worden behandeld. We krijgen soms de vraag of er alternatieve behandelmethodes zijn, zoals het trekken van de kiezen. Kun je de afwijkende kiezen of zelf alle kiezen trekken bij mijn konijn eruit halen wordt dan gevraagd.

Zijn er alternatieve behandel manieren ....

Naast het om de zoveel weken - maanden wegslijpen van de kiezen hebben we een paar alternatieve behandelingen.

1. Een extractie van de afwijkende kiezen: de probleemkies is dan weggehaald

2. Een wortelkanaalbehandeling (pulpectomie): om de groei van de kies te stoppen

Welke kiezen kunnen op deze manieren worden behandeld  ....

Bij de bovenkaaks kiezen is een extractie mogelijk:De nummering van de kiezen bij een konijn

Als er bij herhaling problemen aan de voorste of achterste kiezen van de bovenkaak ontstaan dan is er zeker de optie deze te trekken.

Als we kiezen trekken dan zullen we de 1e en/of 2e kies vooraan (P1+P2) of achteraan (M2+M3) in de rij van de kiezen trekken en niet de kiezen in het midden van de rij. Als er een gat in de rij komt dan zullen de tegenoverliggende kiezen door blijven groeien en in dit gat groeien.

Bij de onderkaaks kiezen is een extractie of een wortelkanaalbehandeling mogelijk:

Als er bij herhaling problemen aan de achterste 2 kiezen (M2+M3) van de onderkaak ontstaan dan is de extractie van deze kiezen mogelijk.

Als er bij herhaling problemen aan de voorste 3 kiezen van de onderkaak (P1+P2+M1) ontstaan dan is een wortelkanaal hierop mogelijk. Vooral de optie om een wortelkanaal op alleen de 2e en 3e kies te kunnen uitvoeren is interessant, want dan blijft de kiezenrij mooi intact. We trekken dan niet een kies in het midden van de rij!

 

Bij het konijn Snuffie trekken we de 1e kies van de rechter bovenkaak. De stand van de kies is afwijkend en geeft om de paar maanden een probleem.

De 1e kies van de boven kaak aan de rechterkant wordt getrokken

 De kiezenrij aan de linkerkant is goed. De rechterij is niet mooi qua vorm, er is een gebogen lijn van de kiezen en de 1e kies van de bovenkaak slijt niet af op de 1e kies van de onderkaak.

De 1e kies van de boven kaak aan de rechterkant wordt getrokken

Een enkele kies van de bovenkaak is relatief makkelijk te extraheren. We vullen het gat van de tandkas op met spongostan en hechten het slijmvlies dicht.

Kies extracties ....

Waarom trekken jullie niet gewoon alle kiezen wordt ons vaak gevraagd?! Ons antwoord dat gaat gewoon niet!

Nadeel 1: Het eten zal een probleem worden ....

Een konijn kan dan gewoon minder goed eten en het zal echt moeite hebben met eten. Hooi en groente zal dan niet meer gegeten kunnen worden. Het konijn zal dan geweekte biks moeten eten. Er zijn zeker bij ons in de praktijk konijnen waarbij er geen kiezen boven en onder aan de linker of rechterkant aanwezig zijn. Maar meestal zijn de kiezen aan de andere kant dan nog goed of in ieder geval een beetje aanwezig om nog iets van een kauwbeweging te kunnen maken.

Een tandenloos konijn is geen probleem, maar een kiezenloos konijn is wel een probleem voor het konijn.

Bij dit konijn hebben we alle kiezen van de bovenkaak getrokkenNadeel 2: het herstel kan echt tegen vallen als je een hele kiezen rij trekt ....

Als je een hele kiezen rij trekt in de onder - of bovenkaak dan is dat een belasting voor het herstel bij een konijn. We hebben een aantal keren gezien dat het slijmvlies van een konijn niet goed gaat genezen als we een hele "gezonde" kiezen rij van de onderkaak in een keer hebben getrokken. Het gat van de 5 kiezen is dan dermate groot dat het slijmvlies zich niet goed kan herstellen.

Nadeel 3: Je moet als je de kiezen van de bovenkaak trekt ook die van de onderkaak trekken .... Dit probleem valt gelukkig mee!

De kiezen groeien niet meer door als alle kiezen van de tegenoverliggende kant (= onderkaakskiezen ten opzichte van de bovenkaakskiezen) zijn getrokken zijn. Onze ervaring is dat in het merendeel van de gevallen de groei stopt van de tegenoverliggende kiezen. Als we de kiezen van de bovenkaak getrokken hebben in verband met een abces dan stopt de groei van de tegenoverliggende onderkaakskiezen

De gedachte is dat ten gevolge van druk die wordt uitgeoefend van de kiezen die elkaar raken er een trigger is om te groeien. Als deze druk op elkaar wegvalt dan stopt de groei. Bij enkele konijnen was dat niet het geval en groeiden de onderkaaks kiezen door. Deze moeten dan om de paar maanden worden ingekort.

Als we kiezen trekken dan zullen we de 1e en/of 2e kies vooraan of achteraan in de rij van de kiezen trekken en niet de kiezen in het midden van de rij. Als er een gat in de rij komt dan zullen de tegenoverliggende kiezen door blijven groeien en in dit gat groeien.

De extractie van de kiezen bij een konijn

Is een kies extractie mogelijk - makkelijk ....

Technisch is het zeker mogelijk om de kiezen bij een konijn te trekken, maar let op:

  1. De kies die je boven het slijmvlies ziet is het topje van de ijsberg! Het grootste deel van de kies zit in het kaakbot.
  2. De onderkaak is heel dun qua bot - het gevaar van een breuk is groot!
  3. De tandkassen van de diverse kiezen liggen strak tegen elkaar aan. Als je 1 of 2 kiezen trekt probeer dan de tandkas van de volgende kies intact te houden. Het moet geen dominoday worden!
  4. Je moet als dierenarts ervaring , maar vooral ook heel fijn - goed instrumentarium hebben om kiezen intraoraal te trekken
  5. Het belang om rontgenfoto's van tevoren maken. We gebruiken extra en intraorale rontgenfoto's. Het is belangrijk om te zien hoe de wortels van de kiezen lopen. Zijn ze recht? Maken ze een afwijkende bocht in de wortelpunt? Dit kan zorgen dat je de kies niet kunt trekken.

NB: We raden aan dierenartsen aan die niet ervaren zijn bij de extractie bij een konijn om alleen loszittende kiezen te trekken en geen "gezonde" kiezen.

 

Samenvattend

Een wortelkanaalbehandeling bij het konijn

We krijgen vaak de vraag of we de afwijkende kiezen bij het konijn kunnen trekken om op die manier het probleem op te lossen. Het probleem is dat een konijn 6 kiezen in de bovenkaak en 5 in de onderkaak heeft. Ze staan in direct contact met elkaar. Als we een kies in het midden trekken dan zullen de tegenoverliggende kiezen blijven doorgroeien.

 

Kies extracties ....

Als we kiezen trekken dan zullen we de 1e en 2e kies vooraan of achteraan de rij van de kiezen trekken en niet de kiezen in het midden van de rij.

Wortelkanaal behandeling ....

Als alternatief hebben we tegenwoordig ook de mogelijkheid om de groei van de kiezen te stoppen door een wortelkanaalbehandeling - een pulpectomie op de 1e, 2e of 3e kiezen van de onderkaken. We zullen een wortelkanaalbehandeling op de beide kieswortels van elke kies uit te voeren. Door wortelkanaalbehandeling stopt de groei en blijft de kies op de juiste lengte. De ervaring is dat de tegenoverliggende kies zich niet extra gaat verlengen.

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio