Pulpectomie of wortelkanaalbehandeling bij de kiezen van een konijn met gebitsproblemen ....

Op deze pagina behandelen we een alternatief voor het wegslijpen van de haken bij een konijn. Door middel van een wortelkanaalbehandeling of pulpectomie kunnen we via de onderzijde van de kies het leven / de pulpa uit een kies halen. De kies stopt met groeien en geeft een gebitsproblemen meer!

Behandelen van haken op de kiezen door middel van slijpen ....Hoe kunnen we de haken op de kiezen bij konijnen behandelen

Als er haken op de kiezen zijn ontstaan dan kunnen we deze haken door middel van het weghalen van de haken of inkorten van de kiezen.

Het is belangrijk om te weten dat de haken kunnen terugkomen, soms al na enkele weken tot maanden. De stand van de kiezen is afwijkend geworden en de kiezen groeien 2 tot 2,4 mm per week. Na een paar weken tot zijn de problemen vaak weer terug!

Bij het alleen wegknippen van de haken komt het probleem na 3 tot 4 weken weer terug.

Bij het "radicaal" wegslijpen van de kiezen met behoud van glazuurrichels blijft het probleem 8 tot 12 weken weg! Als je goed slijpt duurt het vaak enkele maanden voordat er weer haken zijn ontstaan.

 

Een konijn met haken op de kiezen zal na een paar weken tot maanden opnieuw moeten worden behandeld. We krijgen soms de vraag of er alternatieve behandelmethodes zijn, zoals het trekken van de kiezen. Kun je de afwijkende kiezen of zelf alle kiezen trekken bij mijn konijn eruit halen wordt dan gevraagd.

Zijn er alternatieve behandel manieren ....

Naast het om de zoveel weken - maanden wegslijpen van de kiezen hebben we een paar alternatieve behandelingen.

1. Een extractie van de afwijkende kiezen: de probleemkies is dan weggehaald

2. Een wortelkanaalbehandeling (pulpectomie): om de groei van de kies te stoppen

Welke kiezen kunnen op deze manieren worden behandeld  ....

Bij de bovenkaakskiezen is een extractie mogelijk:De nummering van de kiezen bij een konijn

Als er bij herhaling problemen aan de voorste of achterste kiezen van de bovenkaak ontstaan dan is er zeker de optie deze te trekken

Als we kiezen trekken dan zullen we de 1e en/of 2e kies vooraan (P1+P2) of achteraan (M2+M3) in de rij van de kiezen trekken en niet de kiezen in het midden van de rij. Als er een gat in de rij komt dan zullen de tegenoverliggende kiezen door blijven groeien en in dit gat groeien.

Bij de onderkaakskiezen is een extractie of een wortelkanaalbehandeling mogelijk:

Als er bij herhaling problemen aan de achterste 2 kiezen (M2+M3) van de onderkaak ontstaan dan is de extractie van deze kiezen mogelijk.

Als er bij herhaling problemen aan de voorste 3 kiezen van de onderkaak (P1+P2+M1) ontstaan dan is een wortelkanaal hierop mogelijk.

Vooral de optie om een wortelkanaal op alleen de 2e en 3e kies te kunnen uitvoeren is interessant, want dan blijft de kiezen rij mooi intact. We trekken dan niet een kies in het midden van de rij!

De ervaring bij ons is dat de behandelde kies een normale lengte krijgt en mooi in de rij op lengte blijft. De tegenoverliggende kies slijt daarentegen goed af en geeft geen probleem. Een wortelkanaalbehandeling is dus een hele mooie oplossing!

Een pulpectomie bij het konijn is mogelijk bij de voorste 3 kiezen van de onderkaak

De pulpectomie bij een konijn: hoe gaat dit in zijn werk ....

Als bij herhaling gebleken is dat de 1e, 2e of 3e kies van de onderkaak steeds weer voor een probleem zorgt. Er ontstaan dan haken op die kiezen die in de tong steken en het konijn moet dan steeds onder verdoving een gebits behandeling ondergaan. Dan kunnen we als we 100% zeker zijn dat het steeds om een bepaalde kies gaat die problemen geeft een wortelkanaalbehandeling gaan uitvoeren.

We maken tijdens de eerste behandeling als we de haken nog wegslijpen een aantal röntgenfoto's van de kiezen. We willen in beeld krijgen of de kies wortels goed te benaderen zijn. Ook is het van belang om te zien of er oriëntatie punten zijn: als de kies wortel door de cortex van de onderkaak groeit kunnen we deze mooi gebruiken om de kieswortel te vinden. Zie de foto hieronder: rechts bovenaan zie je dat de tweede kies door de cortex komt en dat de kies wortel goed te benaderen is.  Soms zie je dat de kies wortel schuin wegdraait, dan kunnen we niet de pulpa weghalen.

Als we de pulpectomie uitvoeren controleren we of het wederom dezelfde kies is die ene probleem geeft: de tweede kies linksonder. Daarna slijpen we de kiezen "kort". Daarna leggen we het konijn op zijn rug, maken de huid open en brengen het kaakbot goed in beeld. Het bot wordt weggepiezöeerd en de pulpakamers worden opengemaakt. Hierna maken we ene controle foto of we goed zitten en halen de pulpa uit de kamers. Een kies bestaat uit twee wortelkanalen we moeten dus per kies twee pulpa's verwijderen. Hierna wordt de huid gehecht en is de behandeling klaar.

Een wortelkanaalbehandeling bij een kies van een konijn

We hebben in 2012 een jong konijn behandeld ....

Topo was een jong konijn en moest elke 3 tot 4 weken aan het gebit worden behandeld. Het ging steeds om dezelfde kiezen rechtsonder: vooral de 2e kies gaf last, maar soms ook de 1e en de 3e. De eigenaar wilde als laatste optie een wortelkanaalbehandeling laten uitvoeren, alternatief was anders inslapen, omdat elke 3 weken onder verdoving geen optie was.

Een wortelkanaalbehandeling bij een jong konijn

We hebben een wortelkanaalbehandeling op de 1e, 2e en 3e kies uitgevoerd. Het was echt even zoeken, want de kieswortels waren nog niet door de cortex - het bot van de onderkaak doorgegroeid.

Het is na die tijd super goed met Topo gegaan. Hij heeft geen gebitsproblemen meer gehad.

Een pulpectomie bij een jong konijn

Niet elk konijn kunnen we op deze manier behandelen ....

We hebben nu een grote groep konijnen op deze manier behandeld. De resultaten zijn goed als we de pulpakamers goed konden benaderen. Soms is dit namelijk best wel lastig: als de kiezen als een soort hockeystickkrul wegdraaien, dan hebben we geen rechte toegang tot de pulpa. Dan kan het zijn dat we de behandeling niet goed kunnen uitvoeren.

Controleer van te voren of de kieswortels goed te benaderen zijn door middel van een röntgenfoto:

De rechter onderkaak: de 1e kies draait weg en is lastig te benaderen. De 2e en 3e kies zijn goed te benaderen en kunnen een pulpectomie ondergaan.

De linker onderkaak: de 1e en 2e kies zijn niet te benaderen en de 3e kies is niet mooi gevormd.

Dit konijn is geen ideale kandidaat om een wortelkanaal op uit te voeren: van de 6  onderkaaks kiezen zijn er maar twee geschikt voor een behandeling met een pulpectomie!

Met röntgenfoto's bekijken we van te voren of een wortelkanaalbehandeling mogelijk is

Wat zijn de valkuilen van deze behandeling ....

We hebben een groot aantal konijnen behandeld en weten nu ook wat er mis kan gaan. Of beter wat de oorzaak is / was dat de behandeling niet het gewenste resultaat oplevert, namelijk geen gebitsbehandeling meer nodig ....

Een voorbeeld: als we de kies wortel niet goed kunnen benaderen en de groei niet volledig weg kunnen halen dan zal er nog steeds een gebitsbehandeling nodig zijn.maak tijdens een wortelkanaalbehandeling controle foto's

Het is ook van belang dat tijdens het uitvoeren van een wortelkanaal behandeling controle röntgenfoto's worden gemaakt. Om te zien of je wel de juiste kies aan het behandelen bent!

Op de foto hiernaast is linksonder te zien dat de rechter hedström vijl niet in de wortelkamer van de 3e kies zit. Uiteindelijk hebben we de 2e en de 3e kies goed kunnen behandelen en zijn er 4 pulpakamers goed benaderd. NB: bij dit konijn hebben we later ook de 1e kies nog een behandeling moeten geven!

Het kan voorkomen dat er al dermate een ADD - Acquired Dental Disease probleem aanwezig is dat ook andere kiezen na de gebitsbehandeling gaan opspelen.

Helaas is het ons één keer overkomen dat we de linkerkiezen kort geslepen hadden en daarna de rechterkiezen een wortelkanaal behandeling hebben gegeven. Het probleem was niet opgelost: we hadden de verkeerd kant geopereerd. Dit zal ons niet nog een keer overkomen!

Er zijn dus een aantal valkuilen die het succes van de behandeling in de weg staan, maar daar wordt dan ook goed rekening mee gehouden.

Mocht u belangstelling hebben voor een wortelkanaalbehandeling bij uw konijn ....

Het is ook van belang dat er met 100% zekerheid duidelijk is welke kiezen steeds voor een probleem zorgen. Als een konijn voor een behandeling komt dan zullen we het eerst zelf onder verdoving een gebitsbehandeling laten ondergaan. We slijpen de kiezen in model en leggen vast welke kiezen het probleem zijn. Ook maken we röntgenfoto's om te zien of de kiezen geschikt zijn om een pulpectomie op uit te voeren. Bij een tweede of derde bezoek - behandeling voeren we pas de wortelkanaalbehandeling uit.

Samenvattend

Een wortelkanaalbehandeling bij het konijn

We krijgen vaak de vraag of we de afwijkende kiezen bij het konijn kunnen trekken om op die manier het probleem op te lossen. Het probleem is dat een konijn 6 kiezen in de bovenkaak en 5 in de onderkaak heeft. Ze staan in direct contact met elkaar. Als we een kies in het midden trekken dan zullen de tegenoverliggende kiezen blijven doorgroeien.

Kies extracties ....

Als we kiezen trekken dan zullen we de 1e en 2e kies vooraan of achteraan de rij van de kiezen trekken en niet de kiezen in het midden van de rij.

Wortelkanaal behandeling ....

Als alternatief hebben we tegenwoordig ook de mogelijkheid om de groei van de kiezen te stoppen door een wortelkanaalbehandeling - een pulpectomie op de 1e, 2e of 3e kiezen van de onderkaken. We zullen een wortelkanaal behandeling op de beide kieswortels van elke kies uit te voeren. Door een wortelkanaalbehandeling stopt de groei en blijft de kies op de juiste lengte. De ervaring is dat de tegenoverliggende kies zich niet extra gaat verlengen.

Een wortelkanaalbehandeling is ideaal als er een probleem aan de tweede of derde kies van de onderkaak bij een konijn aanwezig is!

 

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio