Knippen van de snijtanden:

Helaas worden nog vaak te lange snijtanden, of olifantstanden, bij konijnen geknipt. De te lange snijtanden ontstaan door een afwijkende stand van de snijtanden. Om een aantal redenen wordt het knippen gezien als een niet-diervriendelijke behandeling:

  • Risico van het splijten of afbreken van de tanden in de lengterichting Zie foto hiernaast.
  • Het grote risico van het splijten of het afbreken van de tanden is dat er een abces kan ontstaan zie foto onderaan de pagina.
  • Het knippen is pijnlijk voor het konijn. Er kan een stilliggende darm ontstaan!
  • De afgeknipte tanden houden scherpe randen over die de tong en de lip kunnen beschadigen.
  • Knippen is een tijdelijke oplossing waarbij er niets gedaan wordt aan de achterliggende oorzaak.

Hoe ver loopt het wortelkanaal in de snijtand door?

Wat is ook een groot gevaar?

Op het moment dat bij een doorgroeiende tand ook het bloedvat mee gaat groeien wordt het gevaarlijk. Zodra de tand ingekort wordt en het bloedvat wordt geraakt is er sprake van een open wortelkanaal. Door dit open wortelkanaal kunnen bacterien bij de wortelpunt terecht komen en een abces veroorzaken.

Indien er bloed te zien is in het midden van de tand na het inkorten van een snijtand dan moet de tand worden getrokken.

Het tijdelijk opvullen van de punt van het wortelkanaal met glasionomeer of calciumhydroxide heeft geen zin, want over een paar weken moet de tand weer worden ingekort en dan moet je het opnieuw vullen met wederom het gevaar van een ontsteking en het ontstaan van een abces.

Ons advies: trek de tand met een open wortelkanaal ....

Met snijtanden trekken kan een open wortelkanaal ontstaan

Ons advies...

Wij adviseren dan ook om de snijtanden van een konijn niet te knippen maar om voor een andere, liefst blijvende, oplossing te kiezen.

Te denken valt dan aan de extractie of het trekken van de snijtanden onder verdoving.

 

 Een snijtand knippen kan heel goed gaan, maar ook heel erg fout gaan  ....


Foto hieronder: Een abces aan de onderkaak doordat de tand is afgebroken na het knippen:
 

Abces dat ontstaan is doordat de snijatand afgebroken is na het knippen van de tand.

 

Een snijtand die geknipt is veroorzaakt een probleem ...

Bij het onderstaande konijn werd regelnatig de snijtand geknipt. Uiteindelijk is er door een open wortelkanaal een abces ontstaan.

Bij een konijn waarbij de tanden geknipt zijn ontstaat een abces

We hebben de snijtand getrokken en het abces opengelegd.

De snijtand die een probleem geeft extraheren

 Tanden knippen bij een konijn kan heel goed gaan, maar ook echt heel fout gaan ....

 

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio