Symptomen bij gebitsproblemen:

Het gebit van een konijn is door de lange schedel en kleine mondopening voor het grootste deel verborgen. Afwijkingen aan het gebit kunnen dan ook ongemerkt ontstaan. Het is daarom van belang op tekenen te letten die kunnen wijzen op een gebitsprobleem.

 • Het meest opvallende symptoom is het niet kunnen eten terwijl er wel interesse is in voer.
 • Spelen met eten en het niet weg kunnen krijgen van groente en hooi. Soms kan een konijn een groente blad eenvoudig weg niet wegkauwen. Zie de film onderaan deze pagina!
 • Speekselen, waardoor de huid rond de bek ontstoken kan raken.
 • Oog- en neusuitvloeiing door ontsteking van de traanbuizen (= dacryocystitis).
 • Verhoogde traanproductie.
 • Zwellingen aan de kop door abcessen.
 • Slechte conditie en slechte vacht.
 • Problemen met het maagdarmkanaal, omdat de darmen niet goed werken als het konijn niet eet. Zoals diarree of verstopping.
 • Vermageren.
 • En vooral ribbels op de tanden = een aanwijzing voor ADD - Acquired Dental Disease.

 Vooral een natte kin is een aanwijzing voor een gebitsprobleem!

Speekselen of een natte onderkin zijn aanwijzingen voor gebitsproblemen bij het konijn

Tandproblemen zijn makkelijk te zien

Een probleem aan de tanden kunt u als eigenaar zelf eenvoudig opmerken door de lip op te tillen. Wikkel het konijn in een handdoek en spreid de lippen zodat u de tanden kunt nakijken. Op deze manier kunt u de stand en de vorm van de tanden beoordelen en ook of de afslijting van de tanden goed is. Normale snijtanden zijn boven en onder ongeveer even lang, ze zijn wit en glanzend, zonder ribbels. En vanaf de zijkant gezien staan de onder snijtanden net achter de boven snijtanden.

Afwijkende snijtanden bij een konijn

 

Diagnose van een kiesprobleem ....

Wanneer u vermoedt dat uw konijn problemen heeft met het gebit is het belangrijk om naar uw dierenarts te gaan. Deze zal het gebit en de kop controleren. En met een oorkijker met een speciaal opzet stuk kan er in de bek gekeken of er kies afwijkingen zijn.

Het is belangrijk dat er op de juiste manier de kiezen te bekijken. We wikkelen het konijn in een handdoek en kijken dan met een ijzeren opzet stuk  Omdat er een verkeerd opzetstuk gebruikt wordt of dat het konijn het niet goed toelaat zonder verdoving.

Een bekinspectie bij het konijn uitgevoerd met een otoscoop

Een onjuiste bekinspectie ....

Indien er gebruik gemaakt wordt gemaakt van een plastic opzetstuk op de oorkijker dan kan er geen goede inspectie uitgevoerd worden van de kiezen van het konijn. Er wordt namelijk door een kleine opening gekeken, we noemen dit tunnelvisie. En een konijn bijt vaak het plastic opzet stukje kapot.

 

 Op deze film laten we zien hoe we het gebit bij een konijn nakijken.
 
 

Een bekinspectie op de juiste wijze ....

Gebruik een metalen spreider die je om de kiezen van het konijn schuift om de kiezen te controleren

Als konijnen dierenartsen gebruiken wij een speciaal opzetstuk op de oorkijker.

Een zogenaamde metalen spreider wordt op de oorkijker gezet. Daarbij is het belangrijk dat de spreider zo in de mond ingebracht wordt, dat als de spreider geopend wordt deze om de kiezen heen naar achteren geschoven worden. Op die manier worden de wang en de tong opzij gedrukt en zijn de kiezen van voor naar achteren goed te inspecteren.

 Is elke haak die we zien een probleem?

Op het moment dat er in de bek gekeken wordt moet er goed gekeken worden of er haken zijn die wonden in de tong of in de wang veroorzaken. Er zijn namelijk haken op de kiezen die fysiologisch zijn , dat wil zeggen dat ze normaal zijn en en geen reden zijn voor een gebits behandeling. De haken ontstaan doordat de konijnen zijdelings kauwen en doordat onderkaak smaller is dan de bovenkaak wordt de binnenkant van de kiezen niet volledig bereikt en kunnen er fysiologische punten ontstaan die er als haken uitzien, maar geen haken zijn. Er is namelijk geen tong wond!

We noemen dit fysiologische haken ....

konijn met haken die geen problemen geven = fysiologische haken
 
 Als er geen problemen zijn: het konijn eet goed, er zijn normale keutels te zien, vraag je dan serieus af:
 IS ER WEL EEN GEBITSPROBLEEM!
 
 Als er een haak op de kiezen te zien is en een wond in de tong of het wangslijmvlies dan is er wel een pathologische haak ....
 
Een konijn met een pathologische haak - hier heeft het konijn wel degelijk last van
 
 Kijk of er een natte bek is, want dat is niet normaal = gebitsprobleem ....
Ons advies verdoof het konijn en kijk het gebit na!
 
Een natte bek bij een konijn is niet normaal ....
 
 Een mooi voorbeeld van normale tanden en kiezen ....
 

Normaal gebit bij een konijn

Hieronder zijn de normale kiezen te zien met scherpe glazuurrichels op de kiezen.

Scherpe glazuurrichels op de kiezen

Een konijn krijgt zijn blad groente niet weggekauwd!

Op de film hieronder is te zien dat een konijn met vergeefse moeite zijn groente probeert op te eten. Hij krijgt het eenvoudigweg niet weggekauwd. De oorzaak is dat er geen scherpe glazuurrichels op de kiezen aanwezig zijn waarmee hij hooi en groente klein kan kauwen.

 

 

Stille darm of niet meer willen eten en geen of weinig ontlasting ....

Indien een konijn niet eet en poept en daarbij speekselt + een natte kin dan is er eigenlijk altijd een gebitsprobleem als oorzaak van de stille darm aanwezig. Deze moet dan onder verdoving behandeld worden. Indien er door een andere oorzaak dan een gebitsprobleem een stille darm is ontstaan dan is het beter voor het konijn om met een bekinspectie zonder verdoving het gebit te inspecteren. Indien er geen gebitsprobleem aanwezig is dan kan er een juiste behandeling ingesteld worden zonder dat een verdoving het konijn nog meer belast.

 

Zie op de volgende pagina's over wat we kunnen doen bij kiesproblemen bij konijnen.

 

Let op er zijn ook andere oorzaken dan het gebit als oorzaak aan te wijzen om niet te eten ....

Lees onze pagina over andere oorzaken om niet te eten ....

 

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio