konijn snot

Konijn snot

Snot door een kieswortel ontsteking of resten van een kies

Snot kan ook ontstaan doordat er een tandwortel ontsteking is ontstaan door het afbreken of knippen van een tand waarbij een open wortelkanaal is ontstaan. De ontsteking in de diepte kan dan een abces veroorzaken die snot als gevolg heeft.

Ook kunnen tanden afbreken of onvolledig getrokken worden waarbij de tand wortel rest een probleem veroorzaakt. Deze wortelrest kan de oorzaak van snot zijn, deze snot kan eenzijdig of beiderzijds voorkomen.

Gebit inspectie ....

Kijk bij alle konijnen met snot goed het gebit na, vooral de tanden of er geen tanden afwijkend zijn of ontbreken.

Een afwijkende tand die een snot kan veroorzaken

Bij een ander konijn: snot in linker neusgat en linker snijtand mist.

Snot door een tand probleem links boven

 

Tandwortel resten kunnen veel pus in de neus veroorzaken ....

Bij onderstaand konijn is er echt veel pus in de neus te zien, de oorzaak is te vinden in de tanden die echt afwijkend zijn.

Afgebroken tanden kunnen snot veroorzaken

Ook kunnen er echt tanden ontbreken en is er pus in het gat waar de tand behoort te zitten te zien. Ook is in het rechter neusgat pus te zien.

 

Rechter boven tand is weg en op die plek komt pus naar buiten

Op de röntgenfoto's is te zien dat er een tandwortel rest is van de afgebroken rechter boven tand. Ook de linker boven tand ziet er niet goed uit. We besluiten om alle tanden te trekken. Op de röntgenfoto's hieronder is te zien dat deze tanden echt afwijkend zijn.

Op een rotgenfoto is een tand wortel te zien van een afgebroken tand

De tanden worden getrokken.

De afwijkende tanden worden getrokken

Apex resectie van een wortelpunt van een tand ....

Er is duidelijk snot te zien aan de rechterkant.

Snot in neus van het konijn

We maken een röntgenfoto's om te zien wat er speelt

Op de rontgenfoto's zijn tandrestanten te zien

We brengen de tandresten beter in beeld met een direct digitale röntgen opname.

Tand rest in beeld brengen met een digitale rontgen sensor

Nu we de tandrest kunnen bereiken gaan we de huid van de neus openen om een zogenaamde apexresectie uit te voeren, op deze manier kunnen we de rest weghalen die ver in de diepte van de neus zit.

Apex resectie van een tandwortel rest

We hebben de rechter tandrest weten te trekken. De kleine linker tand rest konden we niet bereiken, maar die lijkt op dit moment geen probleem op te leveren. Vaak zien we bij konijnen tandresten die geen problemen opleveren en die kun je gewoon met rust laten. Het opzoeken en vinden van deze resten geeft meer problemen dan wanneer ze nog aanwezig zijn.

Tandrest in de diepte van de kaak

Een paar weken later ziet alles er rustig uit!

Nacontrole alles is rustig

Het konijn wordt na het weghalen van de oorzaak nog een behandeling gegeven met een NSAID (Metacam) en een antibioticum. Als de snot heel erg was dan laten we de neus nog uitspoelen door de eigenaar gedurende een aantal dagen. Als we een abces open hebben gelegd dan laten we deze gemarsupialiseerde abcesholte nog zalven zodat de pus vloeibaar blijft en de abcesholte kan dicht groeien.

 

 

Snot bij het konijn dooreen rinoliet of een verkalking in de neusgangen ....

We zien de laatste tijd steeds meer konijnen met snot met een verkalkingshaard of rinoliet in de neusgangen. De vraag is nog altijd wat is de oorzaak: is de snot de oorzaak voor het ontstaan van de rinoliet of is de rinoliet de oorzaak van de snot?

 

 

 

 

 

Snot bij het konijn door een abces in de neusgangen

We zien regelmatig snot bij een konijn. Het kan besmettelijke snot zijn of snot die veroorzaakt wordt door een corpus alienum in een neusgang (grasaar of grasspriet) in neusgang of een tandrest die rommelt. Deze laatste twee geven dermate irritatie dat er als reactie pus wordt gevormd. Op deze pagina gaan we het over een abces in de neusholte hebben.

Snot tgv een abces in de neus ....

Af en toe zien we met een rhinoscoop bij een konijn dat er een zwelling in de neusgangen aanwezig is. ALs het geel wittig doorschemert dan is er een grote kans dat er een abces in de neusholtes zit. Dit kan veroorzaakt worden door een kieswortel probleem of doordat er een wondje in het slijmvlies is ontstaan waardoor er bacteriën in de diepte terecht komen die een abces kunnen veroorzaken.

Snot tgv een abces in de neusgangen

Bij het bovenstaande konijn hebben we het kunnen oplossen door langdurig (3 maanden) duplocilline inecties te laten geven.

Als extra behandeling kunnen we een dergelijk abces met onze scoop open drukken of met eenhappertje kapot maken en zoveel mogelijk leegzuigen. Door een opening in de abceshholte kan de pus dan uitgespoeld worden door de neus te spoelen.

Een ander voorbeeld van een abces in de neus ....

 

Een konijn met een abces in de neusgang

 

Konijn met snot tgv een abces ....

Bij een ander konijn was ook goed te zien dat de oorzaak een abces - ontsteking in de neus aanwezig was. We gebruiken sinds begin 2016 een dubbelhandige techniek. Met in 1 hand de 1,9 mm scoop en in de andere hand de dunne afzuigbuis. nadat we de pus weggezogen hebben kwam er een dikte - abces te voorschijn.

Stevige snot tgv een abces in de neus

We hebben met de starre scoop de abces kapot gedrukt en leeggezogen.

Een abces in de neus is de oorzaak van snot bij een konijn

Nu kan de eigenaar de neus spoelen en op die manier het abces weg - leegspoelen. En is d ekans op genezing veel groter geworden!

Konijn Jack met een abces in de neusgangen

We hebben een konijn met chronische snot en benauwdheid bekeken met de rhinoscoop en achterin de rechter neusgang is een abces te zien. We hebben dit abces opengemaakt en leeggezogen.

 

 

 

 Besmettelijke snot bij het konijn

Als we met de rhinoscoop geen oorzaak kunnen vinden dan is de kans dat de snot in stand gehouden wordt door de snot in de neus groot. De snot kan door de ademhaling sterk indrogen. We zien dan diep in de neusgangen harde slijm proppen of zelfs taaie slijm draden die moeilijk weg te zuigen zijn met onze sterke afzuiger. De afzuiger moet door smalle zuigbuizen, 5-7 french, dit taaie snot wegzuigen. Als we de snot vast kunnen zuigen aan de afzuigbuis dan trek je deze snot prop zo uit de neus.

Enkele voorbeelden ....

We zullen enkele voorbeelden laten zien. Zoals een jong konijn met snot, een konijn met een sterke harde slijmprop en een konijn met een grote slijmprop die super sterk ingedroogd was.

Izzy een paar maanden oud ....

We hebben een jong konijn met stevige snot gezien. Er werd alleen snot gevonden in de neusgangen en we hebben alles zo goed mogelijk weggezogen. De nabehandeling bestaat uit antibioticum, neusspoelingen en broomhexine.

Er is geen afwijking aan het gebit te zien.

Een jong konijn met snot

Izzy wordt geïntubeerd en we gaan in de neus kijken. We komen pus tegen en hebben alles weggezogen.

Een jong konijn met besmettelijke snot

Een ander voorbeeld: stevige ingedroogde snot ....

Bij het onderstaande konijn was in het verleden een grasspriet weggehaald. Nu is na een aantal jaar later in de andere neusgang snot ontstaan. Door het ademen is deze snot ingedroogd en was lastig weg te zuigen. Uiteindelijk hebben we een snot bolletje weg kunnen zuigen.

 

Een konijn met stevige ingedroogde snot in de neus

En bij een ander konijn een film van een erge slijmvlies prop. Hier was al lange tijd snot aanwezig. het gevolg was een ingedroogde snot prop die niet weg te spoelen was. ook is het neus tussen schot achterin de neus weg. Normaal is de linker en de rechter neusgang strikt gescheiden, maar als de snot lang aanwezig is dan kan het slijmvlies weefsel in verval raken. Dit is te zien op het einde van de film ...

 

Ingedroogde snot ....

We hebben een licht konijn gezien (1,05 kg) met vieze neus en vieze pootjes.

Een konijn met snot in de neus en de poten zijn ook vies

Bij dit konijn kwamen we een echte verrassing tegen in de neus. Normaal heb je een slijm sliert of een corpus alienum dat je tegen komt in de neus. maar bij dit konijn was er iets wittigs te zien. Nadat we de pus weg hadden gezogen zagen we iets stevigs achterin de neus,  dit konden we wegdrukken met onze afzuig sonde. Zie de foto rechts onderaan.

In het rechter neusgat is veel slijm te zien

Gelukkig konden we het vastpakken met een kleine grijper en wat kwam er uit tot onze verrassing.

Een iingedroogd corpus alienum in de neus van een konijn

We komen diverse soorten slijm tegen in de neus ....

Zo kun je zien dat snot er in vele gedaantes aanwezig is in de neusgangen. Niet elke snot is hetzelfde. We kunnen zeggen dat in de meeste gevallen snot niet eens super besmettelijk is naar andere konijnen ....

 

Het mooiste blijft dat je een echte oorzaak kan vinden zoals een grasspriet, abces of tumor. Maar alleen snot is ook al een oorzaak om een snotneus in stand te houden.

 

Kijk op de volgende pagina's naar andere voorbeelden van snot bij het konijn ....

 

- snot door iets in de neus - grasspriet

- snot door rinolieten in de neusgangen

- snot door een tand - kieswortel probleem

- snot door een abces in de neusholte

- snot door een tumor

- snot door een traanbuis probleem

- snot door sinisitus

 

 

 

 

Rhinoscopie bij een konijn

Als er een verdenking is van een grasspriet of grasaar in de neus dan willen we graag in de neus kijken. Hiervoor hebben we apparatuur in huis waarbij je door een smalle endoscoop diep in de neusgangen kan kijken.

Normaal beeld van de neusgangen van een konijn

Als we met een endoscoop in de neusholtes kijken dan noemen we dit een rhinoscopie. We hebben video-endoscopen in diverse maten die in de neus van een konijn passen.

Met een rhinoscopie moeten alle neusgangen: de bovenste laterale en de onderste die naar de neusholte loop nagekeken worden.

Met rhinoscopie moeten alle neusgangen worden bekeken

 

Rhinoscopie onder verdoving uitgevoerd ....

Deze handeling kan alleen uitgevoerd worden bij een konijn dat onder verdoving is. En het beste is als je het konijn een tube in de trachea of een V-gel over de luchtpijp opening legt. Dit om te voorkomen dat als je de neusholtes gaat uitspoelen dat er fysiologisch zoutoplossing (het spoelmiddel) in de luchtpijp loopt en naar de longen gaat. We zullen altijd proberen om alleen met afzuigen en niet met spoelen te werken, maar soms is het nodig om de neus door te spoelen met fysiologische zoutoplossing.

Diverse maten ....

Konijnen heb je in verschillende groottes, een konijn van 5 kg heeft een veel grotere neusopening dan die van een konijn van 1 kg. We hebben rhinoscopen van 2,4 mm tot 1 mm dikte. Hoe smaller de scoop hoe makkelijker je in de neusholte kan komen, helaas is het wel zo dat des te smaller de scoop is des te kleiner het beeld is of des te minder goed beeld je hebt.

Diverse maten rhinoscopen

Dr. Fritz video-endoscoop ....

Eigenlijk heeft onze Dr. Fritz het mooiste en scherpste beeld. Alleen heeft deze wel een doorsnede van 2,4 mm en is er geen werkkanaal, je moet met een tang of sonde naast de scoop werken.

Dr. Fritz video endoscoop

2,4 mm rhinoscoop met werkkanaal ....

We hebben een scoop van 2,4 mm waarin een 1,9 mm videoscoop zit en een werkkanaal van 1 mm doorsnede. Deze is net groot genoeg om de neusgangen goed uit te spoelen of met een klein happertje naar binnen te gaan om een grasspriet vast te pakken.

2,4 mm scoop met werkkanaal erin

Het grijpertje dat door het werkkanaal kan gaan: dit is een zeer kleine bekje om iets te pakken.

Het grijpertje dat door het werkkanaal kan

Als voorbeeld een basket die we door het werkkanaal kunnen steken om een blaassteen vast te pakken

 

Een multi functionele scoop ....

 

Ook kunnen we met deze scoop met werkkanaal

via de plasbuis in de blaas komen en dan door het

werkkanaal een netje in de blaas inbrengen om

een steen te pakken en uit de blaas trekken.

Zie de foto hiernaast.

 

 

1,9 mm scoop ....

We hebben een korte 1,9 mm scoop die goed te gebruiken is, deze geeft een redelijk mooi beeld.

1,9 mm scoop

 

Het is een scoop met 1,9 mm diameter zonder werkkanaal.

Nadeel: er is geen werkanaal aanwezig.

Voordeel: er is meer ruimte voor een grotere afzuigbuis of een happertje om langs de scoop te werken met een twee handige techniek.

 

Hieronder is een voorbeeld van een twee handige rhinoscopie techniek. In de ene hand een scoop en in de andere hand de afzuigbuis of het happertje. het is even oefenen maar het werkt uiteindelijk veel makkelijker en je kunt veel grotere afzuigbuizen of happers gebruiken.

We gebruiken een twee handige techniek bij de rhinoscopie 1e hand de scoop 2e hand het afzuigbuisje

1,0 mm scoop ....

We hebben een hele dunne lange 1.0 mm scoop. Deze is eigenlijk te dun om zonder bescherming = mandrijn te gebruiken. Met de beschermhuls wordt de scoop 1,3 mm dik. Dan kan er wel gespoeld worden door deze beschermhuls, een werkkanaal is er niet, het is eenvoudig weg te klein. Wel kan er een soort aanprik naald over de huls geplaatst worden en dan kun je weefsel uit de diepte van de neus aanprikken, om zo de cellen te laten onderzoeken. Kijk verder bij een tumor in de neus.

1,0 mm scoop

Een rhinoscoop is handig om iets in de diepte in beeld te brengen ....

We kunnen met onze scopen de problemen in de neusgangen in beeld brengen en vastleggen met foto's en/of films. Naar onze mening is het belangrijk om deze rhinoscopie te combineren met röntgenfoto's om te zien of er rinolieten aanwezig zijn in de neus of dat er een tand of kieswortel probleem aanwezig is.

Zie op de komende pagina's de verdere toelichting van de problemen waardoor snot ontstaat ....

 

- snot door taai snot in de neus

- snot door iets in de neus - grasspriet

- snot door rinolieten in de neusgangen

- snot door een tand - kieswortel probleem

- snot door een abces in de neusholte

- snot door een tumor

- snot door een traanbuis probleem

- snot door sinisitus

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio