konijn snot

Konijn snot

 Snot door een traanbuisprobleem

Snot kan ook ontstaan doordat er een ernstige ontsteking van de traanbuis aanwezig is. Vaak zien we ernstig ontstoken oog en zal het konijn een snot in de neusopening aan dezelfde kant hebben.

 

In de meeste gevallen is onze behandeling dat we dan de traanbuis uitspoelen met een lokale of volledige verdoving en dat het probleem dan opgelost is - zie onze pagina hierover traanbuis problemen bij het konijn .....

We maken röntgenfoto's om te zien of er een probleem aanwezig is aan de tand- of kieswortels.

We gebruiken de volgende opnames - lateraal en intra oraal 90 en 60 graden.

 

Op de röntgenfoto's hieronder is een verkalking in de traanbuis te zien, Een traanbuissteen wordt een dacryoliet genoemd.

De röntgenfoto's die we gebruiken om een traanbuis in beeld te krijgen

We brengen een mooie casus met snot en een traanbuis probleem naar voren bij Moortje.

Een ontstoken oog en een snot aan dezelfde zijde kan een traanbuis probleem zijn

 

Bij Moortje is een stevige oogontsteking en snot aan dezelfde kant te zien.

 

Een ontstoken oog en een snot aan dezelfde zijde kan een traanbuis probleem zijn

Bij Moortje zijn afwijkende tanden en kiezen te zien, maar wat vorral opvalt is dat er een hele grote verwijde traanbuis te zien die vol met pus zit.

Een ontstoken oog en een snot aan dezelfde zijde kan een traanbuis probleem zijn

Moortje wordt behandeld door het schoonspoelen van de traanbuis, oogdruppels en antibioticum injecties en een pijnstillend/ontstekingsremmend middel. De huid  onde rhet oog wordt kaalgeschoren.

 

Een erge oogontsteking en snot tgv ene traanbuisprobleem ....

En nog een ander probleem met snot ten gevolge van een traanbuisprobleem.

Bij konijn Koosje  is er echt veel pus het rechteroog en in het rechter neusgat te zien, de oorzaak is te vinden in de traanbuis.

Een ontstoken oog en een snot aan dezelfde zijde kan een traanbuis probleem zijn

We gaan Koosje vedoven en röntgenfoto's maken om te zien wat de oorzaak is voor het probleem.

Op de onderstaande röntgenfoto's zijn afwijkende kiezen van de rechterbovenkaak te zien.

De röntgenfoto's die we gebruiken om een traanbuis in beeld te krijgen

Hieronder is de uitleg van hetgeen we zien op de rontgenfoto's er is een verkalking in de traanbuis te zien. Het kan goed zijn dat er een stuk van de 1e kies fafgebroken is en in de traanbuis terecht is gekomen.

Uitleg van hetgeen we zien op de rontgenfoto's er is een verkalking in de traanbuis te zien

We maken de opgebolde traanbuis opening open en halen de verkalking - dentonoïd weg.

Operatie van de traanbuis verkalking

Hieronder zijn foto's van na de operatie en voor de operatie te zien.

Operatie van de traanbuis verkalking

Na 1 week zien we Koosje terug. De traanbuis wordt gespoeld via de opening in de neusbrug en het oog wordt gedruppeld met een waterige oogdruppel. Ook krijgt Koosje meloxicam en als antibioticum injecties.

Operatie van de traanbuis verkalking

Na 1 maand zien we Koosje terug.

1 maand na de traanbuis operatie is Koosje genezen

Als er snot is en het oog is ontstoken: denk dan aan een traanhbuisprobleem.

We zien hieronder onze score bij konijnen met snot en daar komt de traanbuis niet vaak naar voren, dit komt omdat we het probleem als een ernstige dacryocystitis classificeren in plaats van een snot die door middel van een rhinosccopiscche behandeling is behandeld.

 

Op deze pagina hebben we snot ten gevolge van een traanbuisprobleem in beeld gebracht

 

Percentages van hetgeen we hebben gevonden bij de rhinoscopie bij meer dan 100 konijn

Van 2016 tot 2018 hebben we bij meer dan 100 konijnen een rhinoscopie uitgevoerd.

 

We zijn daarbij het volgende tegen gekomen:

In 1 % van de gevallen is het robleem van snot een traanbuisprobleem

 

- snot - niezen door stof (in hooi en stro)

- snot door rhinitis = besmettelijke snot = bacterieel probleem

- snot door iets in de neus - grasspriet - corpus alienum

- snot door rinolieten = verkalkingen in de neusgangen

- snot door een tand - kieswortel probleem

- snot door een abces in de neusholte

- snot door een tumor

- snot door een traanbuis probleem 1 %

- snot door sinisitus - sinus maxillaris

 

 

 

We zullen op de volgende pagina's toelichten hoe we dit onderzoek uitvoeren ....

 

  

 

Snot bij het konijn sinusitis of een voorhoofdsholte ontsteking met als gevolg snot ....

We zien regelmatig een konijn dat kokhalst of bijna lijkt te stikken. De niesbuien worden afgewisseld met een soort ophoesten - kokhalzen van een slijmsliert die vanuit de sinus maxillaris in de neus-keelholte hangt. De snotsliert komt vrij uit de slijmvliesplooi achterin de neusholte (zie de middelste foto op de foto hieronder).

Diep achterin de neusgang is aan de zijkant een slijmvliesplooi opening te zien

Op de film hieronder is een taai slijm te zien die uit de sinusholte ....

 

 

Sinusitis een voorhoofdsholte - sinus maxillaris ontsteking ....

Op de foto hieronder is de situatie achterin de neusholte te zien. We zien een slijmvliesplooi van de sinus met een openingnaar de sinus. We zien een opening naar het zeefbeen (rechtsboven) en we zien de opening naar de keelholte in deze gang komt de buis van eustachius uit de verbinding van de neusholte naar het middenoor. Als we druk zetten op het slijmvlies van de sinusholte dan zie je pus tevoorschijn komen (foto rechtsonder).

Diep achterin de neusgan is aan de zijkant een slijmvliesplooi opening te zien

 

Op de film hieronder is te zien dat wanneer we op het slijmvlies van de sinus drukken dat er pus tevoorschijn komt uit de sinusholte.

 

 

In de literatuur staat beschreven dat de neusbrug aan de buitenzijde geopend kan worden om zo de sinusholte te bereiken. Op de foto's hieronder is te zien hoe de neusholte loopt ten opzichte van de sinus maxillaris = voorhoofdsholtes.

We brengen de neusgang ten opzichte van de sinuholtes in beeld anuit de literatuur

We kunnen tijdens de rhinoscopische behandeling de slijmvliesplooi tussen de neusholte en de sinusholte open maken door het slijmvlies te breken - open te maken.

We maken het slijmvlies tussen de neusholte en de sinus open

We maken het slijmvlies kapot - dan kan de sinusholte worden gespoeld ....

Op de film hieronder is te zien hoe we deze slijmvliesplooi tussen de neusholte en de sinusholte open maken door het slijmvlies kapot te maken.

 

 

Nabehandeling doen we met een antibioticum en NSAID en het spoelen van de neus.

Mocht er pus uit de sinus komen dan spoel je alleen de neusgang schoon en niet de sinusholte zelf.

 

Dit waren de pagina's die we over snot bij het konijn hebben gemaakt ....

 

Percentages van hetgeen we hebben gevonden bij de rhinoscopie bij meer dan 100 konijn

Van 2016 tot 2018 hebben we bij meer dan 100 konijnen een rhinoscopie uitgevoerd.

 

We zijn daarbij het volgende tegen gekomen:

Een sinusitis probleem hebben we in 10 % van de gevallen gezien.

 

- snot - niezen door stof (in hooi en stro)

- snot door rhinitis = besmettelijke snot = bacterieel probleem

- snot door iets in de neus - grasspriet - corpus alienum

- snot door rinolieten = verkalkingen in de neusgangen

- snot door een tand - kieswortel probleem

- snot door een abces in de neusholte

- snot door een tumor

- snot door een traanbuis probleem

- snot door sinisitus - sinus maxillaris 10 %

 

 

 

 

 

 

 

 Besmettelijke snot of rhinitis bij het konijn

Als er besmettelijke snot is dan is het konijn besmet met een bacterie. Meestal is dit Pasteurella multocida, maar ook andere bacteriën komen geregeld voor!

 

In het antibioticum formularium voor het konijn staat:

Rhinitis is bij konijnen vaak bacteriëel van aard, maar secundair aan andere oorzaken (zoals huisvesting, stof, tocht, etc).

 

Deze vorm van snot komt vooral voor bij fokkers en andere eigenaren die veel konijnen hebben (zogenaamde multi household), door een verhoogde infectiedruk.Denk ook aan besmettelijke snot bij de jonge konijnen die daar net vandaan zijn gehaald. De bacteriële infectie is besmettelijk en kan andere konijnen besmetten. Als er meerdere konijnen snot hebben dan is de kans dat er besmettelijke snot is natuurlijk groter dan wanneer er 1 konijn met snot is en zijn partner heeft nergens last van.

Het is dus maar de vraag of Pasteurellla bacteriële infectie "de" oorzaak is van snot. Er wordt af en toe een vaccinatie tegen Pasteurella aangeraden, maar het is zeer de vraag of dit werkt. Ten eerste omdat er diverse andere bacterien betrokken zijn bij de bacteriële oorzaak van snot en ten tweede omdat snot bij multi house holds - fokkers eerder een huisvestingsprobleem is dan een bacterieel probleem.

Bacteriologisch onderzoek en antibiogram ....

Als je 100% zeker wilt zijn welk antibioticum je moet gebruiken dan moet je een bacterieel onderzoek uitvoeren. Echter in het antibioticum formularium voor het konijn wordt het mooi verwoord: “Een bacteriologisch onderzoek levert slechts zelden een bruikbaar resultaat op, aangezien contaminatie door de aanwezige neusflora moeilijk voorkomen kan worden.” Aan de hand van het advies in het antibioticum formularium voor konijnen kiezen we het antibioiticum. En geven dit antibioticum gedurende 4 tot 6 weken.

 

Als een jong konijn net bij een fokker vandaan komt dan noemen we het besmettelijke snot.

Dit jonge konijn heeft de besmetting in een omgeving opgelopen waar een hoge infectiedruk aanwezig is. De infectie gaat van het ene naar het andere konijn over.

We zien echter vaak dat van een koppel één konijn snot heeft - steeds aan het niezen is en neusuitvloeing kan hebben, maar dat het andere konijn nergens last van heeft. In dit geval is er geen besmettelijke snot

Therapie ....

Allereerst behandelen we konijnen met snot medicamenteus voordat we diagnostiek met röntgenfoto’s en rhinoscopie inzetten.

Medicamenteuze behandeling:

We  behandelen konijnen met besmettelijke snot met een antibioticum, een NSAID (pijnstiller met ontstekingsremmer) en we spoelen de neusgaten uit zodat de snot wordt weggespoeld. We gebruiken daarin een middel dat de pus oplost (acetylcysteïne 600 mg in 500 ml fysiologische zoutoplossing) zodat deze makkelijker weg kan worden geniest. Ook gebruiken we een medicijn dat mucolytisch werkt (de pus dunner maakt) zoals broomhexine.

 

Percentages van hetgeen we hebben gevonden bij de rhinoscopie bij meer dan 100 konijn

Verder onderzoek met een rhinoscoop:

Als de snot en/of het niezen niet overgaat dan gaan we een stap verder met diagnostiek. Hiervoor maken we röntgenfoto's en voeren een rhinoscopie uit en gaan op zoek naar  een oorzaak van de snot.

Van 2016 tot 2018 hebben we bij meer dan 100 konijnen een rhinoscopie uitgevoerd. We zijn daarbij het volgende tegen gekomen:

 

- snot - niezen door stof (in hooi en stro)

- snot door rhinitis = besmettelijke snot = bacterieel probleem 40%

- snot door iets in de neus - grasspriet - corpus alienum

- snot door rinolieten = verkalkingen in de neusgangen

- snot door een tand - kieswortel probleem

- snot door een abces in de neusholte

- snot door een tumor

- snot door een traanbuis probleem

- snot door sinisitus - sinus maxillaris

 

Als we met de röntgenfoto's en rhinoscopie geen oorzaak kunnen vinden dan is er sprake van "besmettelijke" snot. In 40 % van onze rhinoscopiën zien we alleen snot. We zuigen deze snot met een afzuigbuis weg en gaan het konijn behandelen met neusspoelingen en antibioticum.

Rhinoscopie ....

We kijken we met een starre dunne videoscoop (1,9 mm rhinoscoop met 0 en 30 graden hoek) in de neusgangen waar de snot zit. We zoeken in de bovenste laterale neusgangen en meer naar achteren in de neusgang. We proberen de bodem van de neusgang, overgang naar de keelneusholte, de scheiding naar de andere neusgang en de uitgang van de sinusholte in beeld te brengen. Als we snot tegenkomen dan zuigen we dit met een afzuigsysteem weg. We proberen de pus weg te zuigen in plaats van de neus schoon te spoelen met fysiologische zoutoplossing. Dat vertroebelt namelijk het beeld. We hebben een tandheelkundig afzuigapparaat voor het afzuigen aangeschaft. We zuigen met 5 en 7 french starre afzuigbuizen het snot en slijm uit de neusgangen weg.

Snot droogt in door de neusademhaling ....

De snot kan door de ademhaling sterk indrogen en hierop wordt weer nieuwe snot gevormd. We zien soms diep in de neusgangen harde slijm proppen of zelfs taaie slijm draden die moeilijk weg te zuigen zijn met onze sterke afzuiger. De afzuiger moet door smalle zuigbuizen, 5-7 french dik, de taaie snot wegzuigen. Als we de snot vast kunnen zuigen aan de afzuigbuis dan trek je af en toe deze snotprop zo uit de neus.

Enkele voorbeelden ....

We zullen enkele voorbeelden laten zien: zoals een jong konijn met alleen maar besmettelijke snot, een konijn met een sterke harde slijmprop en een konijn met een grote slijmprop die supersterk ingedroogd was.

Izzy een paar maanden oud .... Besmettelijke snot ....

We hebben een jong konijn met stevige snot gezien. Er werd alleen snot gevonden in de neusgangen en we hebben alles zo goed mogelijk weggezogen. De nabehandeling bestaat uit antibioticum, neusspoelingen en broomhexine.

Er is geen afwijking aan het gebit te zien.

Een jong konijn met snot

Izzy wordt geïntubeerd en we gaan in de neus kijken. We komen pus tegen en hebben alles weggezogen.

Een jong konijn met besmettelijke snot

De nabehandeling bij Izzy is medicamenteus: neusspoelen, slijmoplossers, antibioticum gedurende 4 tot 6 weken.

Een ander voorbeeld: stevige ingedroogde snot ....

Bij het onderstaande konijn was in het verleden een grasspriet weggehaald. Nu is na een aantal jaar later in de andere neusgang snot ontstaan. Door het ademen is deze snot ingedroogd en was lastig weg te zuigen. Uiteindelijk hebben we een snot bolletje weg kunnen zuigen.

Bij de bacteriële kweek is te zien dat dit soort ingedroogde snotproppen bestaan uit Pseudomonas bacterien.

 

Een konijn met stevige ingedroogde snot in de neus

Op de film hieronder is nog een konijn te zien dat last had van een erge stevige slijmvlies prop. Hier was al lange tijd snot aanwezig. Het gevolg was een ingedroogde snot prop die niet weg te spoelen was. Ook is het neustussenschot achterin de neus weg. Normaal is de linker en de rechter neusgang strikt gescheiden, maar als de snot lang aanwezig is dan kan het slijmvliesweefsel in verval raken. Dit is te zien op het einde van de film ...

 

Ingedroogde snot ....

We hebben een licht konijn gezien (1,05 kg) met vieze neus en vieze pootjes.

Een konijn met snot in de neus en de poten zijn ook vies

Bij dit konijn kwamen we een echte verrassing tegen in de neus. Normaal heb je een slijm sliert of een corpus alienum dat je tegen komt in de neus. maar bij dit konijn was er iets wittigs te zien. Nadat we de pus weg hadden gezogen zagen we iets stevigs achterin de neus,. Dit konden we wegdrukken met onze afzuig sonde. Zie de foto rechts onderaan.

In het rechter neusgat is veel slijm te zien

Gelukkig konden we het vastpakken met een kleine grijper en wat kwam er uit tot onze verrassing?

Een iingedroogd corpus alienum in de neus van een konijn

We komen diverse soorten slijm tegen in de neus ....

Zo kun je zien dat snot er in vele gedaantes aanwezig is in de neusgangen. Niet elke snot is hetzelfde. We kunnen zeggen dat in de meeste gevallen snot niet eens superbesmettelijk is naar andere konijnen ....

 

Het mooiste blijft als je een echte oorzaak kan vinden zoals een grasspriet, rinoliet, abces of tumor. Maar alleen snot is ook al een oorzaak om een snotneus in stand te houden.

 

Percentages van hetgeen we hebben gevonden bij de rhinoscopie bij meer dan 100 konijn

Van 2016 tot 2018 hebben we bij meer dan 100 konijnen een rhinoscopie uitgevoerd.

 

In 40 procent was er een alleen snot als oorzaak aanwezig!

 

- snot - niezen door stof (in hooi en stro)

- snot door rhinitis = besmettelijke snot = bacterieel probleem 40 %

- snot door iets in de neus - grasspriet - corpus alienum

- snot door rinolieten = verkalkingen in de neusgangen

- snot door een tand - kieswortel probleem

- snot door een abces in de neusholte

- snot door een tumor

- snot door een traanbuis probleem

- snot door sinisitus - sinus maxillaris

 

Lees verder over de andere orzaken op de volgende pagina's .....

 

 

 

 

Snot bij het konijn door een rinoliet of een verkalking in de neusgangen ....

We zien regelmatig snot bij een konijn. Het kan besmettelijke snot zijn of snot die veroorzaakt wordt door een corpus alienum in een neusgang (grasaar of grasspriet) in neusgang of sinds 2016 een verkalking = een rinoliet in de neusgangen. Deze vreemde voorwerpen geven dermate irritatie dat er als reactie pus wordt gevormd en/of het konijn zal er door getriggerd worden om te gaan niezen.

Rinoliet of verkalking in de neusgang ....

We zien bij konijnen met snot de laatste tijd (sinds 2016) steeds meer konijnen met snot met een verkalkingshaard of rinoliet in de neusgangen. De vraag is nog altijd wat is de oorzaak: is de snot de oorzaak voor het ontstaan van de rinoliet of is de rinoliet de oorzaak van de snot - naar ons idee hebben we de oorzaak gevonden - zie onderaan deze pagina. In 2019 gaan we ervan uit dat 25-30 procent van de snot en/of niesproblemen veroorzaakt wordt door dit probleem.

Hoe kunnen we rinolieten in beeld brengen ....

Met behulp van een dentale röntgenfoto's kunnen we rinoliteten in de neusholte bij een konijn in beeld brengen. We krijgen ook een aanwijzing waar ze zitten en kunnen actief op zoek gaan naar deze rinolieten met onze rhinoscopische behandeling. We halen deze rinolieten weg met afzuigers en happertjes.

Op de rontgenfoto's kunnen we verkalkingen in de neeusgangen zien

Met behulp van afzuigers en happertjes kunnen we de rinolieten weghalen uit de neusgangen, zie de films hieronder:

Als eerste een konijn met een rinoliet in de neus en hoe we deze weg kunnen hale:

 

 

En nog een konijn met rinolieten - verkalkingen in de neusgangen.

 

 

 

Hoe zijn we deze rinolieten op het spoor gekomen ....

Hoe zijn we op het spoor van deze rinolieten gekomen. In 2015 wisten we nog niet van het bestaan van rinolieten af.

Konijn Nijntje had last van Snot in 2015

We hebben Nijntje met antibioticum en neusspoelen behandeld en het ging weer een tijd goed met Nijntje.

Met de kennis van nu konden we zien wat de oorzaak van de snot was

We hebben Nijntje na drie jaar terug gezien en er was weer stevige snot aanwezig. We hebben met onze nieuwe Durr CR7 dentale röngtenfoto's gemaakt. Vergelijk het verschil met de foto uit 2015 hierboven en de foto uit 2018 hieronder.

We hebben drie jaar later Nijntje terug gezien en het probleem was weer aanwezig

Zie voor de uitleg hieronder. In de rechterneusgang is een langwerpige rinoliet te zien. Met de kennis van nu zien we deze ook op röntgenfoto van 2015. Maar ook is de traanbuis aan de linkerkant nu in 2018 opgebold en is er een verkalking in de traanbuis aanwezig.

Konijn Nijntje had last van SNot in 2015

Met rhinoscopie brengen we de grote rinoliet in de neusgang in beeld.

Konijn Nijntje had last van SNot in 2015

We laten op de film hieronder zien hoe we deze grote rinoliet weghalen ....

 

 

Een ander voorbeeld van een konijn met snot ten gevolge van een rinoliet

We hebben konijn Pluk gezien met pus uit het linker neusgat.

We hebben pluk gezien die last van snot had tgv een rinoliet

Op de foto's hieronder is te zien dat er een grasdeel uit de rinoliet steekt - zal een kleine grasspriet een oorzaak kunnen zijn voor een rinoliet?

In de neus was een verkalking te zien

We halen met ons afzuigsysteem en kleine happertjes de verkalkingen weg uit de neusgangen. Op de foto's hieronder is te zien dat het in dit geval goed gelukt is. Helaas halen we niet altijd alles weg en zal de trigger = rinolieten - snot in stand kunnen houden. Als dit het geval is dan zullen we als advies geven om het konijn de neus te blijven spoelen.

Op de film hieronder laten we zien hoe we deze rinolieten behandelen.

 

 

Op de controle röntgenfoto is te zien dat de rinolieten weggehaald zijn

Een ander konijn met een rinoliet als oorzaak voor snot .....

Konijn Bibi heeft al langere tijd van snot. We hebben Bibi met diverse antibitica en ook neusspoelingen behandeld.

Eigenlijk ging het best goed met Bibi maar ze bleef niezen en snot houden.

Omdat het zo lang aan blijft houden hebben we besloten om verdere diagnostiek uit te voeren.

Bij Bibi is langdurig snot - niezen aanwezig

Op de röntgenfoto's is een rinoliet te zien - er is een verkalking in de neusgang te zien. Zie de röntgenfoto's hieronder ....

Bij Bibi is langdurig snot - niezen aanwezig - wat zien we op de rontgenfoto's - uitleg

 

Bij Bibi is langdurig snot - niezen aanwezig - wat zien we op de rontgenfoto's - uitleg

Bij Bibi is langdurig snot - niezen aanwezig de oorzaak is een rinoliet

We halen de verkalking - rinoliet uit de neus bij konijn Bibi. Wat ons opvalt is dat we een verkalking - rinoliet zien op het uiteinde van het grasdeel in de neus bij Bibi.

Bij Bibi is langdurig snot - niezen aanwezig - we hebben een grasdeel met een rinoliet uit de neus gehaald

Door Bibi zijn we op het idee gekomen wat de oorzaak is van een rinoliet - verkalking in de neus bij een konijn!

 

 

We hadden de film van Bibi op onze facebook pagina gepost en kregen een mooie tegenvraag wat naar ons idee de oorzaak is voor rinolieten. We hebben er even over nagedacht en dit is ons idee!

Naar ons idee zal een klein stof deeltje of ander deeltje een rinoliet kunnen vormen zoals een oester een parel vormt rond een deeltje wat in de oester terecht komt. Bij een klein stukje gras zal er zich een rinoliet op een uiteinde of op het gehele stukje gras ontstaan, Zie de foto's van Bibi. Als er grote corpus alienum aanwezig zijn dan zal er geen rinoliet worden gevormd. Er zal dan rondom het grote stuk gras - hooi - stro geen rinoliet zich vormen, maar er zal pus - een purulente ontsteking rondom dit grote corpus alienum in de neus ontstaan. Er is dus een soort differentiatie in de grootte van het corpus alienum of de rinoliet zich wel of niet zal vormen. Dat is wat als idee hebben gekregen, met de kennis die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan.

Wat is naar ons idee de oorzaak van een rinoliet bij een konijn ....

 

Soms zijn er zoveel rinolieten dat het konijn echt benauwd is ....

Helaas zijn er soms zoveel rinolieten aanwezig dat het konijn niet meer normaal of met moeite kan ademhalen.

Op de film hieronder zijn enorm veel rinolieten te zien - het konijn kan gewoon niet meer ademhalen door de neus ....

 

 

We zijn pas sinds een paar jaar rinolieten op het spoor, maar we zien er steeds meer ....

 

Percentages van hetgeen we hebben gevonden bij de rhinoscopie bij meer dan 100 konijn

Van 2016 tot 2018 hebben we bij meer dan 100 konijnen een rhinoscopie uitgevoerd.

 

We zijn daarbij het volgende tegen gekomen:

Rinolieten - verkalkingen in de neus meer dan 20 %

 

- snot - niezen door stof (in hooi en stro)

- snot door rhinitis = besmettelijke snot = bacterieel probleem

- snot door iets in de neus - grasspriet - corpus alienum

- snot door rinolieten = verkalkingen in de neusgangen > 20 %

- snot door een tand - kieswortel probleem

- snot door een abces in de neusholte

- snot door een tumor

- snot door een traanbuis probleem

- snot door sinisitus - sinus maxillaris

 

 

 

We zullen op de volgende pagina's toelichten hoe we dit onderzoek uitvoeren ....

 

 

 

Snot bij het konijn door een abces in de neusgangen

We zien regelmatig snot bij een konijn. Het kan besmettelijke snot zijn of snot die veroorzaakt wordt door een corpus alienum in een neusgang (grasaar of grasspriet) in neusgang of sinds 2016 een verkalking = een rinoliet in de neusgangen. Deze vreemde voorwerpen geven dermate irritatie dat er als reactie pus wordt gevormd en/of het konijn zal er door getriggerd worden om te gaan niezen. Op deze pagina gaan we het over een andere oorzaak voor snot of een bemoeilijkte neusademhaling hebben. We gaan het over een abces in de neusholte hebben.

Allereerst behandelen we konijnen met snot of een bemoeilijkte neusademhaling medicamenteus voordat we diagnostiek met röntgenfoto’s en rhinoscopie inzetten.

Snot tgv een abces in de neus ....

Af en toe zien we met een rhinoscoop bij een konijn dat er een zwelling in de neusgangen aanwezig is. Als we de andere zijde van de neus vergelijken kunnen we zien dat deze uitbolling er niet hoort te zijn. Als er een opbolling van het neusslijmvlies is en deze opbolling wittig doorschemert dan is er een grote kans dat er een abces in de neusholtes zit. Als deze rood-grijs is dan is er een tumor verdenking!

Een abces kan veroorzaakt worden door een kieswortelprobleem, maar vaker zien we dat er een wondje in het slijmvlies is ontstaan waardoor er bacteriën in de diepte terecht komen die een abces hebben veroorzaakt. Dit wondje kan ontstaan via de neusholte, maar ook via de mondholte - zie de laatste casus van deze pagina.

Snot tgv een abces in de neusgangen

Bij het bovenstaande konijn hebben we het kunnen oplossen door langdurig (3 maanden) penicilline injecties te laten geven.

Als extra behandeling kunnen we een dergelijk abces met een afzuigbuis of met een happertje open maken en zoveel mogelijk leegzuigen. Als nabehandeling geven we een antibioticum en laten de neus uitspoelen. Door de opening in de abcesholte kan de pus worden uitgespoeld door de neus te spoelen.

Een ander voorbeeld van een abces in de neus ....

Op de twee foto's aan de rechterkant is een uitbolling in het slijmvlies te zien. De witte bol met een rood bloedvat dat er over heen loopt.

Een konijn met een abces in de neusgang

Konijn met snot tgv een abces ....

Bij een ander konijn was ook goed te zien dat de oorzaak een abces - ontsteking in de neus aanwezig was. We gebruiken sinds begin 2016 een dubbelhandige techniek. Met in 1 hand de 1,9 mm scoop en in de andere hand de dunne afzuigbuis. nadat we de pus weggezogen hebben kwam er een dikte - abces te voorschijn.

Stevige snot tgv een abces in de neus

We hebben met de afzuigbuis het kapsel van abces kapot gedrukt en leeggezogen.

Een abces in de neus is de oorzaak van snot bij een konijn

Nu kan de eigenaar de neus spoelen en op die manier het abces weg - leegspoelen. De kans op genezing is zo veel groter geworden!

Konijn Jack met een abces in de neusgangen

We hebben een konijn met chronische snot en benauwdheid bekeken met de rhinoscoop en achterin de rechter neusgang is een abces te zien. We hebben dit abces opengemaakt en leeggezogen.

 

 

Abces in mondholte en in de neusgangen ....

Bij konijn Snoes was er een moeilijke ademhaling aanwezig. Er was niet veel snot aanwezig en ook geen niezen. Wel was het duidelijk dat Snoes moeite had met ademhalen. Op de röntgenfoto van de borstholte was er geen afwijking te zien.

We verdoven snoes: op de röntgenfoto is geen probleem te zien. Bij de bek en keelinspectie is een verdikking in het slijmvlies te zien.

Snot tgv een abces in de keelholte en de neusgang

Met de rhinoscopie is een verdikking in de neusholte te zien. Duidelijk is te zien dat de neusgang naar de keelholte dicht zit. We openen dit abces in de neus liever niet want dan loopt de pus naar de keelholte ....

In de neusgang is ook een abces te zien

We hebben het abces in dit geval aan de mondholte zijde open gemaakt om het abces op te laten lossen, zo stroomt de pus ui de abcesholte. We geven gedurende een paar maanden antibioticum.

In de neusgang is ook een abces te zien

Snoes is met de medicijnen helemaal opgeknapt en kan weer normaal ademhalen.

 

Het mooiste blijft dat je een echte oorzaak kan vinden zoals een grasspriet, abces of tumor. Maar alleen snot is ook al een oorzaak om een snotneus in stand te houden.

 

Percentages van hetgeen we hebben gevonden bij de rhinoscopie bij meer dan 100 konijn

Van 2016 tot 2018 hebben we bij meer dan 100 konijnen een rhinoscopie uitgevoerd.

 

In 4 procent was er een abces in de neusgangen aanwezig!

 

- snot - niezen door stof (in hooi en stro)

- snot door rhinitis = besmettelijke snot = bacterieel probleem

- snot door iets in de neus - grasspriet - corpus alienum

- snot door rinolieten = verkalkingen in de neusgangen

- snot door een tand - kieswortel probleem

- snot door een abces in de neusholte

- snot door een tumor

- snot door een traanbuis probleem

- snot door sinisitus - sinus maxillaris

 

Lees verder over de andere orzaken op de volgende pagina's .....

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio