Snot bij het konijn door een abces in de neusgangen

We zien regelmatig snot bij een konijn. Het kan besmettelijke snot zijn of snot die veroorzaakt wordt door een corpus alienum in een neusgang (grasaar of grasspriet) in neusgang of sinds 2016 een verkalking = een rinoliet in de neusgangen. Deze vreemde voorwerpen geven dermate irritatie dat er als reactie pus wordt gevormd en/of het konijn zal er door getriggerd worden om te gaan niezen. Op deze pagina gaan we het over een andere oorzaak voor snot of een bemoeilijkte neusademhaling hebben. We gaan het over een abces in de neusholte hebben.

Allereerst behandelen we konijnen met snot of een bemoeilijkte neusademhaling medicamenteus voordat we diagnostiek met röntgenfoto’s en rhinoscopie inzetten.

Snot tgv een abces in de neus ....

Af en toe zien we met een rhinoscoop bij een konijn dat er een zwelling in de neusgangen aanwezig is. Als we de andere zijde van de neus vergelijken kunnen we zien dat deze uitbolling er niet hoort te zijn. Als er een opbolling van het neusslijmvlies is en deze opbolling wittig doorschemert dan is er een grote kans dat er een abces in de neusholtes zit. Als deze rood-grijs is dan is er een tumor verdenking!

Een abces kan veroorzaakt worden door een kieswortelprobleem, maar vaker zien we dat er een wondje in het slijmvlies is ontstaan waardoor er bacteriën in de diepte terecht komen die een abces hebben veroorzaakt. Dit wondje kan ontstaan via de neusholte, maar ook via de mondholte - zie de laatste casus van deze pagina.

Snot tgv een abces in de neusgangen

Bij het bovenstaande konijn hebben we het kunnen oplossen door langdurig (3 maanden) penicilline injecties te laten geven.

Als extra behandeling kunnen we een dergelijk abces met een afzuigbuis of met een happertje open maken en zoveel mogelijk leegzuigen. Als nabehandeling geven we een antibioticum en laten de neus uitspoelen. Door de opening in de abcesholte kan de pus worden uitgespoeld door de neus te spoelen.

Een ander voorbeeld van een abces in de neus ....

Op de twee foto's aan de rechterkant is een uitbolling in het slijmvlies te zien. De witte bol met een rood bloedvat dat er over heen loopt.

Een konijn met een abces in de neusgang

Konijn met snot tgv een abces ....

Bij een ander konijn was ook goed te zien dat de oorzaak een abces - ontsteking in de neus aanwezig was. We gebruiken sinds begin 2016 een dubbelhandige techniek. Met in 1 hand de 1,9 mm scoop en in de andere hand de dunne afzuigbuis. nadat we de pus weggezogen hebben kwam er een dikte - abces te voorschijn.

Stevige snot tgv een abces in de neus

We hebben met de afzuigbuis het kapsel van abces kapot gedrukt en leeggezogen.

Een abces in de neus is de oorzaak van snot bij een konijn

Nu kan de eigenaar de neus spoelen en op die manier het abces weg - leegspoelen. De kans op genezing is zo veel groter geworden!

Konijn Jack met een abces in de neusgangen

We hebben een konijn met chronische snot en benauwdheid bekeken met de rhinoscoop en achterin de rechter neusgang is een abces te zien. We hebben dit abces opengemaakt en leeggezogen.

 

 

Abces in mondholte en in de neusgangen ....

Bij konijn Snoes was er een moeilijke ademhaling aanwezig. Er was niet veel snot aanwezig en ook geen niezen. Wel was het duidelijk dat Snoes moeite had met ademhalen. Op de röntgenfoto van de borstholte was er geen afwijking te zien.

We verdoven snoes: op de röntgenfoto is geen probleem te zien. Bij de bek en keelinspectie is een verdikking in het slijmvlies te zien.

Snot tgv een abces in de keelholte en de neusgang

Met de rhinoscopie is een verdikking in de neusholte te zien. Duidelijk is te zien dat de neusgang naar de keelholte dicht zit. We openen dit abces in de neus liever niet want dan loopt de pus naar de keelholte ....

In de neusgang is ook een abces te zien

We hebben het abces in dit geval aan de mondholte zijde open gemaakt om het abces op te laten lossen, zo stroomt de pus ui de abcesholte. We geven gedurende een paar maanden antibioticum.

In de neusgang is ook een abces te zien

Snoes is met de medicijnen helemaal opgeknapt en kan weer normaal ademhalen.

 

Het mooiste blijft dat je een echte oorzaak kan vinden zoals een grasspriet, abces of tumor. Maar alleen snot is ook al een oorzaak om een snotneus in stand te houden.

 

Percentages van hetgeen we hebben gevonden bij de rhinoscopie bij meer dan 100 konijn

Van 2016 tot 2018 hebben we bij meer dan 100 konijnen een rhinoscopie uitgevoerd.

 

In 4 procent was er een abces in de neusgangen aanwezig!

 

- snot - niezen door stof (in hooi en stro)

- snot door rhinitis = besmettelijke snot = bacterieel probleem

- snot door iets in de neus - grasspriet - corpus alienum

- snot door rinolieten = verkalkingen in de neusgangen

- snot door een tand - kieswortel probleem

- snot door een abces in de neusholte

- snot door een tumor

- snot door een traanbuis probleem

- snot door sinisitus - sinus maxillaris

 

Lees verder over de andere orzaken op de volgende pagina's .....

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio