Snot bij het konijn door een rinoliet of een verkalking in de neusgangen ....

We zien regelmatig snot bij een konijn. Het kan besmettelijke snot zijn of snot die veroorzaakt wordt door een corpus alienum in een neusgang (grasaar of grasspriet) in neusgang of sinds 2016 een verkalking = een rinoliet in de neusgangen. Deze vreemde voorwerpen geven dermate irritatie dat er als reactie pus wordt gevormd en/of het konijn zal er door getriggerd worden om te gaan niezen.

Rinoliet of verkalking in de neusgang ....

We zien bij konijnen met snot de laatste tijd (sinds 2016) steeds meer konijnen met snot met een verkalkingshaard of rinoliet in de neusgangen. De vraag is nog altijd wat is de oorzaak: is de snot de oorzaak voor het ontstaan van de rinoliet of is de rinoliet de oorzaak van de snot - naar ons idee hebben we de oorzaak gevonden - zie onderaan deze pagina. In 2019 gaan we ervan uit dat 25-30 procent van de snot en/of niesproblemen veroorzaakt wordt door dit probleem.

Hoe kunnen we rinolieten in beeld brengen ....

Met behulp van een dentale röntgenfoto's kunnen we rinoliteten in de neusholte bij een konijn in beeld brengen. We krijgen ook een aanwijzing waar ze zitten en kunnen actief op zoek gaan naar deze rinolieten met onze rhinoscopische behandeling. We halen deze rinolieten weg met afzuigers en happertjes.

Op de rontgenfoto's kunnen we verkalkingen in de neeusgangen zien

Met behulp van afzuigers en happertjes kunnen we de rinolieten weghalen uit de neusgangen, zie de films hieronder:

Als eerste een konijn met een rinoliet in de neus en hoe we deze weg kunnen hale:

 

 

En nog een konijn met rinolieten - verkalkingen in de neusgangen.

 

 

 

Hoe zijn we deze rinolieten op het spoor gekomen ....

Hoe zijn we op het spoor van deze rinolieten gekomen. In 2015 wisten we nog niet van het bestaan van rinolieten af.

Konijn Nijntje had last van Snot in 2015

We hebben Nijntje met antibioticum en neusspoelen behandeld en het ging weer een tijd goed met Nijntje.

Met de kennis van nu konden we zien wat de oorzaak van de snot was

We hebben Nijntje na drie jaar terug gezien en er was weer stevige snot aanwezig. We hebben met onze nieuwe Durr CR7 dentale röngtenfoto's gemaakt. Vergelijk het verschil met de foto uit 2015 hierboven en de foto uit 2018 hieronder.

We hebben drie jaar later Nijntje terug gezien en het probleem was weer aanwezig

Zie voor de uitleg hieronder. In de rechterneusgang is een langwerpige rinoliet te zien. Met de kennis van nu zien we deze ook op röntgenfoto van 2015. Maar ook is de traanbuis aan de linkerkant nu in 2018 opgebold en is er een verkalking in de traanbuis aanwezig.

Konijn Nijntje had last van SNot in 2015

Met rhinoscopie brengen we de grote rinoliet in de neusgang in beeld.

Konijn Nijntje had last van SNot in 2015

We laten op de film hieronder zien hoe we deze grote rinoliet weghalen ....

 

 

Een ander voorbeeld van een konijn met snot ten gevolge van een rinoliet

We hebben konijn Pluk gezien met pus uit het linker neusgat.

We hebben pluk gezien die last van snot had tgv een rinoliet

Op de foto's hieronder is te zien dat er een grasdeel uit de rinoliet steekt - zal een kleine grasspriet een oorzaak kunnen zijn voor een rinoliet?

In de neus was een verkalking te zien

We halen met ons afzuigsysteem en kleine happertjes de verkalkingen weg uit de neusgangen. Op de foto's hieronder is te zien dat het in dit geval goed gelukt is. Helaas halen we niet altijd alles weg en zal de trigger = rinolieten - snot in stand kunnen houden. Als dit het geval is dan zullen we als advies geven om het konijn de neus te blijven spoelen.

Op de film hieronder laten we zien hoe we deze rinolieten behandelen.

 

 

Op de controle röntgenfoto is te zien dat de rinolieten weggehaald zijn

Een ander konijn met een rinoliet als oorzaak voor snot .....

Konijn Bibi heeft al langere tijd van snot. We hebben Bibi met diverse antibitica en ook neusspoelingen behandeld.

Eigenlijk ging het best goed met Bibi maar ze bleef niezen en snot houden.

Omdat het zo lang aan blijft houden hebben we besloten om verdere diagnostiek uit te voeren.

Bij Bibi is langdurig snot - niezen aanwezig

Op de röntgenfoto's is een rinoliet te zien - er is een verkalking in de neusgang te zien. Zie de röntgenfoto's hieronder ....

Bij Bibi is langdurig snot - niezen aanwezig - wat zien we op de rontgenfoto's - uitleg

 

Bij Bibi is langdurig snot - niezen aanwezig - wat zien we op de rontgenfoto's - uitleg

Bij Bibi is langdurig snot - niezen aanwezig de oorzaak is een rinoliet

We halen de verkalking - rinoliet uit de neus bij konijn Bibi. Wat ons opvalt is dat we een verkalking - rinoliet zien op het uiteinde van het grasdeel in de neus bij Bibi.

Bij Bibi is langdurig snot - niezen aanwezig - we hebben een grasdeel met een rinoliet uit de neus gehaald

Door Bibi zijn we op het idee gekomen wat de oorzaak is van een rinoliet - verkalking in de neus bij een konijn!

 

 

We hadden de film van Bibi op onze facebook pagina gepost en kregen een mooie tegenvraag wat naar ons idee de oorzaak is voor rinolieten. We hebben er even over nagedacht en dit is ons idee!

Naar ons idee zal een klein stof deeltje of ander deeltje een rinoliet kunnen vormen zoals een oester een parel vormt rond een deeltje wat in de oester terecht komt. Bij een klein stukje gras zal er zich een rinoliet op een uiteinde of op het gehele stukje gras ontstaan, Zie de foto's van Bibi. Als er grote corpus alienum aanwezig zijn dan zal er geen rinoliet worden gevormd. Er zal dan rondom het grote stuk gras - hooi - stro geen rinoliet zich vormen, maar er zal pus - een purulente ontsteking rondom dit grote corpus alienum in de neus ontstaan. Er is dus een soort differentiatie in de grootte van het corpus alienum of de rinoliet zich wel of niet zal vormen. Dat is wat als idee hebben gekregen, met de kennis die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan.

Wat is naar ons idee de oorzaak van een rinoliet bij een konijn ....

 

Soms zijn er zoveel rinolieten dat het konijn echt benauwd is ....

Helaas zijn er soms zoveel rinolieten aanwezig dat het konijn niet meer normaal of met moeite kan ademhalen.

Op de film hieronder zijn enorm veel rinolieten te zien - het konijn kan gewoon niet meer ademhalen door de neus ....

 

 

We zijn pas sinds een paar jaar rinolieten op het spoor, maar we zien er steeds meer ....

 

Percentages van hetgeen we hebben gevonden bij de rhinoscopie bij meer dan 100 konijn

Van 2016 tot 2018 hebben we bij meer dan 100 konijnen een rhinoscopie uitgevoerd.

 

We zijn daarbij het volgende tegen gekomen:

Rinolieten - verkalkingen in de neus meer dan 20 %

 

- snot - niezen door stof (in hooi en stro)

- snot door rhinitis = besmettelijke snot = bacterieel probleem

- snot door iets in de neus - grasspriet - corpus alienum

- snot door rinolieten = verkalkingen in de neusgangen > 20 %

- snot door een tand - kieswortel probleem

- snot door een abces in de neusholte

- snot door een tumor

- snot door een traanbuis probleem

- snot door sinisitus - sinus maxillaris

 

 

 

We zullen op de volgende pagina's toelichten hoe we dit onderzoek uitvoeren ....

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio