Konijn tumor

Tumoren bij het konijn komen in verhouding tot een hond of een kat veel minder vaak voor.  De tumoren die bij het konijn het meest voorkomen zijn die aan de baarmoeder bij het vrouwelijke konijn dat niet gesteriliseerd is. Maar ook aan de schedel bij het konijn zien we af en toe tumoren van het gebit, het kaakbot of de weke delen,

Slijmvlies tumor

We zien af en toe een tumor van het slijmvlies bij een konijn. Als we een tumor tegen komen dan is een behandeling mogelijk door de tumor weg te nemen door middel van een operatie. We kunnen de tumor daarna naar pathologie sturen om een diagnose te krijgen. Dit is van belang om een eventuele nabehandeling te laten uitvoeren door middel van bijvoorbeeld bestraling. Ook kan het van meerwaarde zijn om te weten wat voor een soort tumor het is als de tumor onverhoopt weer mocht groeien. Het is namelijk niet altijd mogelijk om de tumor in zijn geheel weg te nemen.

Papilloma

Het konijn Sissy kwam voor een gebitsbehandeling. Er waren haken op de bovenkaakskiezen ontstaan die in de wang prikten. Tijdens de behandeling kwamen we een tumor in de mondholte tegen. De woekering zat net achter de tanden van de bovenkaak. We hebben deze tumor weggehaald en laten onderzoeken.

Diagnose: Mondslijmvlies tumor papilloom. Dit is een goedaardige tumor die tot de wratten behoort. De oorzaak kan viraal zijn.

Op de foto's hieronder zie je dat er aan de rechterzijde van de mond achter de snijtanden een woekering zit = Papilloma.

Papillomavirus in de mond bij een konijn

Een konijn met 2 kleine tumoren onder de tong

Bij een ander konijn zaten 2 bultjes onder de tong, ook deze kwamen tevoorschijn bij een gebitsbehandeling. Het bleken ook papilloma te zijn.

2 bultjes onder de tong bleken ook papilloma tumoren te zijn

En nog een konijn met papilloma onder de tong.

Een konijn met 2 tumoren onder de tong, ook dit waren papilloma

Tumor in de neusholte

Bij het volgende konijn viel op dat er een geluid was bij de ademhaling. Je hoorde duidelijk een geluid = ronchi als het konijn ademhaald. Ondanks antibioticum behandelingen bij andere dierenartsen ging het probleem niet over. We hebben met onze rhinoscoop gezocht wat de oorzaak kon zijn van dit geluid. Helaas werd er diep in de linkerneusholte een tumor gevonden.

 

Een tumor in de neusholte bij een konijn gezien door een rhinoscoop

Uitslag van deze tumor

We hebben de bult aangeprikt en het was een  tumor die vanuit het neusslijmvlies was ontstaan.

Het was een kwaadaardige tumor die helaas niet weggehaald kon worden.

Pathologisch onderzoek

Kijk voor meer informatie over tumoren bij konijnen in de neus op onze pagina hierover ....

Tumor in de wang

Bij een ander konijn kwamen we een grote woekering in de mond tegen. Er was een plek op de wang zichtbaar net achter het oog. We gingen in eerste instantie van een abces uit. Bij nadere inspectie onder sedatie bleek er een inoperabele tumor van het mondslijmvlies aanwezig te zijn. Helaas moesten we het konijn om deze reden in laten slapen.

 

Wat opvalt is dat de normale kiezenrij niet mooi in beeld te brengen is, de wang aan de linkerkant wordt de mondholte ingedrukt.

Inoperabele tumor in de mond van een konijn

Bottumor van de onderkaak Er zit een grote zwelling aan de linker onderkaak.

We hebben een konijn behandeld dat er tijdens de inspectie al anders uitzag dan een konijn dat een abces heeft. Er was een hele grote zwelling aan de linker zijkant van de bek te zien. Met onze otoscoop waren de kiezen niet goed te zien, normaal zie je bij een konijn altijd de kiezen!

Een röntgenfoto ....

De enorme zwelling bleek op de röntgenfoto een woekering van het kaakbot te zijn. Normaal ziet een zwelling ten gevolge van een abces er rustig uit maar bij deze zwelling was er witting in de bult op de röntgenfoto te zien.

DNAB

Om de diagnose 100% zeker te maken kan er een dunne naald aspiratie biopt genomen worden. Met een naald wordt de zwelling aangeprikt en hetgeen eruit gezogen wordt wordt ingestuurd naar een pathologisch laboratorium voor onderzoek. Deze handeling wordt een DNAB genoemd: een dunne naald aspiratie biopt. Als er bij het aanprikken geen materiaal opgezogen kan worden gebruiken we een dikke naald.

tumor van de onderkaak, er is geen goede belijning van de onderkaaklijn te zien. Dit komt door de botwoekering.

Een tumor zien we niet vaak ....

Een tumor van de kaak komt gelukkig zelden voor, eigenlijk hebben we altijd met een abces te maken als er een bult of zwelling aan een kaak is. Wat opvalt is dat we de laatste jaren steeds vaker tumoren aan de schedel bij een konijn zien.

De therapie bij een abces aan de schedel ....

De behandeling bestaat uit het openen van de zwelling om de ontsteking en de pusvorming die ontstaan is door het abces door een tand-, kiesontsteking te behandelen. We trekken het afwijkende gebitselement en gaan het abces daarna behandelen. Met behulp van een antibioticum,  een pijnstiller / ontstekingsremmer en zalf in de opengemaakte wond wordt de zwelling behandeld. Zie voor meer informatie onze website pagina's over een abces bij het konijn.

Helaas zien we in plaats van een abces ook af en toe een benige verdikking of een afwijkend weefsel dat op een tumor wijst. We geven hieronder een aantal voorbeelden wat betreft tumoren bij de schedel bij het konijn: hetzij tumoren van het bot of de tanden / kiezen of vanuit de weke delen = weefsel.

Als er een tumor gevonden wordt => wat is dan ons advies?

Wat is de prognose, of hoe lang mag je doorgaan? ....

Zolang het konijn nog plezier in het leven heeft en goed eet is het rechtvaardig om door te gaan. Als het konijn er last van begint te krijgen is het moment aangebroken om het in te laten slapen. Het konijn van deze foto's heeft nog meer dan een jaar een goed leven gehad!

Osteosarcoom van de kaak

Een ander konijn kwam ook in augustus 2011 bij ons. Er was een dikte aan de kaak en de onderkaak stond iets scheef naar rechts. De dikte voelde heel erg hard aan en er kon geen pus gevonden worden met aanprikken.

Konijn met dikte aan onderkaak links

Op de röntgenfoto's was een witting van de kaak te zien.

Er was een verdikte linker onderkaak lte zien

Drie maanden later ging het niet meer en hebben we Nina in moeten laten slapen. De onderkaak werd steeds verder naar rechts weggedrukt door de woekering aan de linkeronderkaak.

In november 3 maanden later was de bult erg groot geworden

Op de röntgenfoto's was goed te zien dat de woekering enorm toegenomen was.

De woekering is enorm toegenomen bij de linker onderkaak

De pathologie uitslag liet zien dat het om een osteosarcoom ging: een kwaadaardige bottumor.

Er kwam een osteosarcoom als pathologie uitslag

Om het snelle verloop te laten zien hebben we een normale schedel en die van augustus en november op een rij gezet.

Op een rij een normale schedel en een konijn met een osteosarcoom verergering in 3 maanden

Helaas is niet elke bult een abces ....

Een ander konijn met een enorme zwelling aan de onderkaak. Tommie kwam voor een abces behandeling, helaas ging dat niet.

Konijn Tommie met een enorme dikte aan de onderkaak = verdenking tumor

Als er een zwelling aan de kaak aanwezig is dan hopen we dat het een abces is. Een abces kunnen we namelijk behandelen, maar als het een tumor is dan is dit helaas onbehandelbaar. Er wordt dan gezorgd dat het konijn zich zo goed mogelijk voelt gedurende de laatste maanden die het heeft.

Bij Chu komt het oog naar buiten ....

Bij bijna alle konijnen waarbij één oog naar buiten komt zien we dat dit ten gevolge van een abces achter het oog is. Maar als uitzondering op de regel hebben we konijn Chu gezien en ook het belang van het maken van een röntgenfoto ....

Konijn heeft een uitpuilend oog

 

We zien een afwijkende röntgenfoto bij Chu - er is een witting ter hoogte van de kiezen = een tumor van de kiezen!

We zien een afwijkend beeld bij de röntgenfoto bij Chu

 

Het is belangrijk dat er bij een probleem in de schedel bij een konijn röntgenfoto's worden gemaakt.

Bij Koen was er een oogontsteking door een traanbuisprobleem en de oorzaak was een tumor van de kiezen.

 

Als er een tumor aanwezig is vanuit de kiezen is er vaak sprake van een odontoma.

Konijn heeft een uitpuilend oog

Is een dikte aan de kaak altijd een abces?

Is een dikte altijd een abces, het antwoord is: NEE ....

In bijna alle gevallen is een dikte aan de schedel bij een konijn een abces, maar helaas zien we soms ook tumoren!

Als een röntgenfoto duidelijk laat zien dat er een bottumor of gebitstumor aanwezig is is de diagnose makkelijk. Moeilijker wordt het om te zeggen dat er een tumor van de weke delen aanwezig is.

 

ALS ER GEEN PUS TE ZIEN IS DAN IS DE KANS OP EEN TUMOR HEEL GROOT.

 

Als er een dikte te zien is bij een konijn - ons advies: steek als dierenarts een naald (een dikke naald) in de dikte om te zien of er pus in de naald - de spuit te zien is. Of als je als dierenarts de dikte openmaakt en er komt geen pus tevoorschijn maar je ziet weefsel, dan is er geen abces, maar is er een tumor dat de bult veroorzaakt.

Konijn heeft een uitpuilend oog

Bij konijnen zien we vaak abcessen als oorzaak voor een verdikking aan de kaak. Op de röntgenfoto is dan vaak een duidelijke botaangroei te zien. Als er op de röntgenfoto een soort waas te zien is of de kaaklijn is echt niet duidelijk dan is er een verdenking van een tumor van de onderkaak. Als er geen extra witting aanwezig is dan gaat de tumor uit van de weke delen en is het alsof de kieswortels in het niets staan. De weke delen tumor heeft het kaakbot opgelost / verdrukt en de kiezen staan in weefsel dat geen bot meer is.

 

De kans op een pathologische breuk - een kaakbreuk door ondermijnd kaakbot is dan groot!

Als er geen pus te zien is maar weefsel dan is er een tumor aanwezig

Bij Brounwy zagen we een dikte aan de onderkaak: de kieswortels waren aanwezig in het niets - er was geen bot aanwezig. Normaal zien we dat de kiezen strak tegen elkaar aan liggen. Als er een weke delen tumor aanwezig is dan worden de kiezen uit elkaar gedrukt op de röntgenfoto en we zien in de mondholte dat het slijmvlies van de kiezenrij niet mooi dun is maar dat het slijmvlies verdikt is naast de kiezen.

Als er geen pus te zien is maar weefsel dan is er een tumor aanwezig

Ook bij Kituscha was er een verdikking aanwezig. Bij het openmaken was er geen abces, maar een tumor aanwezig.

Als er geen pus te zien is maar weefsel dan is er een tumor aanwezig

 

Wat is de prognose, of hoe lang mag je doorgaan als een konijn een tumor aan de schedel heeft?

Zolang het konijn nog plezier in het leven heeft en goed eet is het rechtvaardig om door te gaan. Als het konijn er last van begint te krijgen is het moment aangebroken om het in te laten slapen.

 

Kijk goed of er een konijnwaardig leven heeft ....

 

Hoe lang ga je door als een konijn een tumor heeft - dat hangt ervan af hoe het gaat ....

 

Kijk kritisch of het een konijnwaardig leven is als een konijn een tumor heeft. Criteria zijn: eetlust, activiteit, gewicht en interactie met de eigenaar.

 

Als de slechte dagen de goede dagen gaan overheersen dan is de tijd daar om aan inslapen te denken!

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio