Snot bij het konijn

We zien regelmatig snot bij een konijn.

Het kan "besmettelijke snot" zijn of snot die veroorzaakt wordt door een ingedroogde pus prop of pus sliert of een corpus alienum in een neusgang (rinoliet, grasaar of grasspriet), een tand of kieswortelrest, abces of tumor. Deze laatsten twee geven dermate irritatie in de neus dat er als reactie pus wordt gevormd.

 

Besmettelijke snot is te herkennen door pus of snot in de neusopeningen

Besmettelijke snot ....

Als er besmettelijke snot is dan is het konijn besmet met een bacterie. Meestal is dit Pasteurella multocida, maar ook andere bacteriën komen geregeld voor!

In het antibioticum formularium staat: Rhinitis is bij konijnen vaak bacteriëel van aard, maar secundair aan andere oorzaken (zoals huisvesting, stof, tocht, etc).

Deze vorm van snot komt vooral voor bij fokkers en bij konijnen die in multi house holds leven. Denk ook aan besmettelijke snot bij jonge konijnen die je daar net vandaan hebt gehaald. De bacteriële infectie is besmettelijk en kan andere konijnen besmetten. Als er meerdere konijnen snot hebben dan is de kans dat er besmettelijke snot is natuurlijk groter dan wanneer er 1 konijn met snot is en zijn partner heeft nergens last van.

Het is dus maar de vraag of pasteurellla bacterie infectie "de" oorzaak is van snot. Er wordt af en toe een vaccinatie tegen Pasteruellaa aangeraden, maar het is zeer de vraag of dit werkt. Ten eerste omdat er diverse andere bacterien betrokken zijn bij de bacteriële oorzaak van snot en ten tweede omdat snot bij mult house holds - fokkers eerder een huisvestings probleem is dan een beacteriëel probleem

 

Maar we zien bij konijnen die alleen of met een maatje leven snot die niet zo besmettelijk is. Er is vaak een konijn dat last heeft van niezen en snot terwijl het maatje geen last heeft!

 

NB: Deze pagina gaat over besmettelijke snot, snot tgv een corpus alienum, tandrest of een tumor behandelen we op de volgende pagina's ....

Snot aan de neus en ook vieze pootjes door het schoonwassen

Door het wassen van de neus krijg je ook vieze voorpoten.

Therapie ....

In 1 ste instantie behandelen we een konijn met snot eerst medicamenteus.

in 2e instantie maken we röntgenfoto's en voeren een rhinoscopie uit en behandelen het konijn daarna medicamenteus.

 

We  behandelen konijnen met besmettelijke snot met een antibioticum, een NSAID (pijnstiller + ontstekingsremmer) en we spoelen de neusgaten uit zodat de snot wordt weggespoeld. We gebruiken daarin een middel dat de pus oplost zodat deze makkelijker weg kan worden geniest.

Welk antibioticum ....

Er wordt vaak diverse soorten antibioticum gebruikt bij konijnen met snot gedurende 5 tot 7 dagen. Onze ervaring is dat je beter een langere kuur kan geven als het antibioticum lijkt aan te slaan. We gebruiken zelf vaak penicilline injecties of tulathromycine injecties gedurende 4 tot 6 weken bij konijnen met snot!

 

Bacteriëel onderzoek en antibiogram ...

Als je 100% zeker wilt zijn welk antibioticum je moet gebruiken dan moet je een bacteriëel onderzoek uitvoeren. De pus wordt dan uit de neusgangen gespoeld en van de uitgespoelde snot wordt een bacteriële kweek ingezet en een antbiogram wordt gemaakt om te zien welk antibioticum het meest geschikt is. De kweek moet wel vanuit de neusgangen afgenomen worden, je kunt niet zomaar een swab van de snot in een neusgat afnemen, dan krijg je geen betrouwbare uitslagen.

Neusspoelen ....

We adviseren om konijnen met snot de neus schoon te spoelen, de pus in de neus wordt dan weggespoeld hetgeen het herstel kan bespoedigen. We gebruiken als neus spoeling fysiologsche zoutoplossing met een antibioticum en  acetylcysteine (een pus oplossend middel). 2 keer per dag wordt de neus met 2,5 ml per neusgat uitgespoeld. Het konijn wordt in een handdoek gewikkeld (= gewrapped) zodat het wegspoelen van de pus gemakkelijker gaat, omdat het vloeibaarder wordt.

Voor het uitspoelen van de neus gebruiken we fysiologisch zout met een pusoplossend middele rin

Het konijn wordt in een handdoek gewikkeld en de neus wordt uitgespoeld

Wikkel het konijn in een handdoek. Dit konijn was heel rustig, normaliter proberen we met 1 hand altijd het konijn vast te houden / contact er mee te houden.

Wikkel het konijn voor een behandeling in een handdoek

Detail opname van het neus spoelen, we houden het hoofd goed vast en plaatsen de 5 ml spuitopening in eenneusgat, en daarna wordt de neus uitgespoeld. Dit wordt dagelijks 1 of 2x per dag gedaan.

De neus van een konijn wordt geflushed

Maar het kan ook wat anders zijn ....

Bij het konijn kan besmettelijke snot voorkomen, dit is meestal een fokkers of industrieel probleem. Bij de huis konijnen die wij behandelen is de snot vaak meer terug te voeren op tandproblemen, grassprieten of andere oorzaken.

Een konijn dat steeds weer niest maar er is geen snot te zien?

Het komt regelmatig voor dat een konijn niest of zelfs hele erge niesbuien heeft en zich daarbij ook soms lijkt te verslikken. Dan kan er ook sprake zijn van snot, maar deze is danniet zichtbaar. Door de neusademhaling droogt de snot in. Het kan aangroeien tot een lange sliert en dan gaat het konijn hier herhaaldelijk op niezen, een echte niesbui is het gevolg. We proberen als dierenarts de snot in beeld te krijgen door de neus uit te spoelen.

Een niezend konijn zonder zichtbare verschijnselen van snot:

Hoe gaan wij te werk als u langskomt met uw konijn ....

We kijken een konijn met snot na door middel van een algemeen onderzoek. Soms zien we andere oorzaken als oorzaak voor snot zoals konijnen syfilis of zelfs myxomatose (zie de foto's hieronder). We kijken vooral of een konijn met snot afwijkingen aan het gebit heeft. Vaak zijn tandafwijkingen, zoals eenzijdig een geribbelde tand of ontbrekende tanden een aanwijzing dat er een gebitsprobleem is. We maken als we daar aanwijizngen voor hebben onder sedatie röntgenfoto's of we voeren een rhinoscopie uit. Bij een rhinoscopie kijken we met een camera in de neus / neusgangen. Het is vooral belangrijk of er tweezijdig een probleem is of dat er vooral eenzijdige afwijkingen aan de neusgangen = conchae te zien zijn ....

Op onderstaande foto's is te zien dat in het linker (Li) neusgat er een afwijking is.

konijn met eenzijdige snot die opeens ontstaan is tgv een grasspriet in de neus

 

Als een konijn acuut benauwd wordt of er is opeens eenzijdig snot dan moet de oorzaak in een corpus alienum = grasspriet of grasaar gezocht worden.

Bij konijn Tess was er sinds enkele weken snot aanwezig. Tess is 1,13 kg zwaar en we konden bij dit kleine konijntje met onze dunne 1,9 mm scoop de oorzaak van de snot vinden en verwijderen.

 

Andere oorzaken van snot ....

Soms zijn er hele andere oorzaken van snot, bijvoorbeeld een besmettelijke ziekte zoals konijnen syfilus of zelfs myxomatose die de pus in de neus veroorzaken.

Andere oorzaken van snot zijn konijnen syfilis of zelfs myxomatose

Lees verder over snot ....

Op de volgende pagina's kun je lezen wat de andere oorzaken van snot zijn buiten een bacteriële infectie en hoe rhinoscopie uitgevoerd kan worden bij een konijn, met een verdoving waarbij we gasanestehsie gebruiken met een trachea tube of een V-gel ....

 

Lezing door EJ de Boer over snot bij het konijn

In november 2015 heb ik een lezing gehouden over een snotterende pluis.

Lees verder wat ik daar verteld heb .....

Je hebt snot en snot

Zie op de komende pagina's de verdere toelichting van de problemen waardoor snot ontstaat ....

 

- snot door taai snot in de neus

- snot door iets in de neus - grasspriet

- snot door rinolieten in de neusgangen

- snot door een tand - kieswortel probleem

- snot door een abces in de neusholte

- snot door een tumor

- snot door een traanbuis probleem

- snot door sinisitus

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio